• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/halilakpinar
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
  • https://www.twitter.com/halilakpinar
  • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
  • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

2012 PMYO Soruları ve Cevapları

 

2012 PMYO Soruları ve Cevapları halilakpinar.net'te

2012 PMYO Soruları ve Cevapları Eğitim Ekranı'nda

2012 PMYO Sınav soruları ve cevapları ÖSYM tarafından açıklandığında bu sayfada yer alacak. Ancak; adaylara yardımcı olması amacıyla önceki yıllara ait sorular da bu sayfada verilmiştir.Kaynak: http://www.egitimekrani.com/haber.php?haber_id=3807#ixzz201OwLR7Q

 

 

 2012 Polis Akademisi Polis Meslek Yüksekokulları Öğrenci Adaylığı Sınavı (2012-PMYO), 1 Temmuz 2012 Pazar günü Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Niğde, Samsun, Sivas, Trabzon, Van ve Zonguldak olmak üzere 20 merkezde yapılacaktır. Sınav saat 9.30’da başlayacak ve 2 saat sürecektir. 

Sınavın ilanı, sınava girecek adayların başvurularının kabul edilmesi, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavının (mülakat) yapılması ve adayların sınav merkezinin belirlenmesi işlemleri Polis Akademisi tarafından yapılacaktır. Mülakat sınavında başarılı olanlar ÖSYM tarafından yapılacak sınava alınacaklardır. 

ÖSYM tarafından yapılacak sınav için 21 Mayıs-4 Haziran 2012 tarihleri arasında sınav ücretini yatıran adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 25 Haziran 2012 günü saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecektir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Adaylar sınava, İnternet’ten edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ve nüfus cüzdanı/süresi geçerli pasaportu ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir.Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde Sınav Merkezi Yöneticilerinin, ÖSYM Temsilcilerinin, bina veya salon görevlilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır. (Sadece zorunlu askerlik görevini ifa edenler ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, nüfus cüzdanı/pasaport yerine kimlik belgesi olarak kabul edilecektir.) 

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine erişim için şifresini unutan adaylar, başvuru merkezlerine (Ortaöğretim Kurumu Müdürlükleri ve ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri) nüfus cüzdanı/süresi geçerli pasaportları ile şahsen başvurarak ücreti karşılığı yeni şifrelerini edinebileceklerdir. Şifrenin edinilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgi ÖSYM’nin İnternet sayfasında da bulunmaktadır. 

Sınav için gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş, peçete ve şeker her bir aday için ÖSYM tarafından temin edilecektir. Tüm adaylar ÖSYM’nin İnternet sitesinde yayımlanan “Sınav Uygulamalarına İlişkin Güvenlik Tedbirleri”ne uymak zorundadır. Sınav bina/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. 

Yazılı sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde 120 soruluk bir Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi uygulanacaktır. Test, beş seçenekli çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır. Testteki konular ve ağırlıkları aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır: 

Genel Yetenek:Türkçe (%30)Matematik (%30) 

Genel Kültür: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (%10), Türkiye ve Dünya Coğrafyası (%10), Temel Yurttaşlık Bilgisi (%10), Güncel ve Kültürel Konular (%10) 

Adaylar testteki sorularla ilgili cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir. 

Değerlendirmede doğru ve yanlış cevapların sayısı saptanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın almış olduğu ham puan bulunacaktır. Testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle “geçersiz” sayıldığı takdirde, bu soru, ilgili testi işaretleyen tüm adaylar için doğru cevaplanmış kabul edilecektir. 

Başarı puanı tespit edilirken; ham puan 100/120 ile çarpılacak ve böylece yüz (100) tam puan üzerinden Başarı Puanı hesaplanacaktır. 

Başarı sırası belirlenirken; başarı puanlarının eşit olması durumunda yıl, ay, gün olarak yaşı küçük olan adaya öncelik verilecektir. 

Yazılı sınav sonuçları; ÖSYM’nin İnternet sitesinde açıklanacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. 

Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde, ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar.  Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise, soruların İnternet’te açıklanma tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılmalıdır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı,  ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesi 6028011-5013 numaralı hesabına (IBAN NO : TR 070001000830060280115013) 5,00 TL yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06538 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydınagiriş tarihi esas alınacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış ve ekinde banka dekontu bulunmayan dilekçeler kesinlikle işleme alınmayacaktır. 

ÖSYM süresi içinde yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara ve gerektiğinde ilgili kuruma 10 gün içerisinde posta ile bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçeler işleme alınmayacaktır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. ÖSYM aday dilekçelerini ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden alabilecek ve/veya adayların vermiş olduğu dilekçeleri http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden cevaplayabilecektir. 

Sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları ve cevap kâğıtları ile ilgili imha işlemlerinde 6114 sayılı Kanun’un ilgili hükümleri uygulanır. Merkezimizde bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya fotokopisi, yargı organlarının aksi kararları olmadıkça, aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez. 

Mülakat sınavını başararak yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar sınav ücreti olarak 21 Mayıs-4 Haziran 2012 tarihleri arasında, Akbank, T. Halk Bankası, T. Vakıflar Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, T.C. Ziraat Bankası ve DenizBank’ın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı aracılığıyla ÖSYM adına 40,00 TL yatıracaklardır. Adaylar ÖSYM’ye başvurularını yapmadan önce sınav ücretini yatırmış olmalıdır. 

Mülakat sınavını başaramadığı hâlde yazılı sınav ücretini yatıran adaylar ile mülakat sınavını başarıp yazılı sınav ücretini yatırdığı hâlde sınava girmeyen veya birden fazla sınav ücreti yatıran adayların yatırdıkları ücret iade edilmeyecektir.  


2011 YILI PMYO SORULARI 

 

 2011-PMYO Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

Genel Yetenek - Genel Kültür Testleri ve Cevap Anahtarı 

 

PMYO PUANININ NASIL HESAPLANDIĞINI GÖRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ...  


2010 PMYO Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız...  


13 Eylül 2009-PMYO Soruları ve Cevapları İçin :::::TIKLAYINIZ::::: (Kopyadan dolayı bu sınav iptal edilmiştir) 

1 Kasım 2009-PMYO Soruları ve Cevapları İçin   :::::TIKLAYINIZ::::: 

13 Eylül 2009 tarihinde gerçekleştirilen  Polis Akademisi Polis Meslek Yüksekokulları Öğrenci Adaylığı Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı ÖSYM ile eşzamanlı olarak Eğitim Ekranı'nda yer aldı...

Öte yandan soruların çalındığı gerekçesiyle ÖSYM Yürütme Kurulu tarafından 13 Eylül 2009 günü yapılan 2009-PMYO Sınavının iptal edilmesine ve 1 Kasım 2009 Günü 9.30-11.30 saatleri arasında Sınavın yeniden yapılmasına karar verilmişti.


14 Eylül 2008 PMYO Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız...

SORU KİTAPÇIĞI-A 

14 Eylül 2008 PMYO  Ön Kapak 
14 Eylül 2008 PMYO  Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi 
14 Eylül 2008 PMYO  Arka Kapak 
14 Eylül 2008 PMYO  Cevap Anahtarı


2012 YILI POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR   
  
a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lise ve dengi okul mezunu olmak veya Lise 4. sınıfta okuyor olmak,

c) Herhangi bir eğitim-öğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak,

ç) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2012 yılı içinde yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı puan türlerinin herhangi birinden (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 ) en az 270 puan almış olmak, 

d) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit ve Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2012 yılı içinde yapılan Yükseköğretime Geçiş sınavından, (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 ) en az (140.000) puan almış olmak, 

e) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş geçerli olmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ekim tarihi itibariyle (1 Ekim 2012) 18 yaşını tamamlamış, bayan ve askerlik yapmamış erkek adaylar için 24 yaşından gün almamış  olmak (01 Ekim 1989 - 01 Ekim 1994 tarihleri arasında doğmuş olmak), askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 26 yaşından gün almamış olmak (01 Ekim 1987-01 Ekim 1994 tarihleri arasında doğmuş olmak) , 

f) Bayanlar için 165 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil ) ile 27 (dahil) arasında olmak, 

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak, 

ğ) Başvuru öncesi ve başvuru sırasında, genelev, birleşme evi, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde aracılık ve bekleyicilik türünden bir işi bulunmamak, genel ahlaka aykırı oyun temsil, film, video bant, teyp kaseti, vcd, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan zararlı yayın, yayım ve benzeri işlerde çalışmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, bu sayılan fiillerden herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya bu fillerden herhangi birisi ile ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak, 

h) Kasten işlenen ve Türk Ceza Kanunundaki suçun ilgili maddesinde suçun ceza üst sınırı en az 1 yıl hapis cezası olan suçlar ile Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 maddesinde ismen sayılan suçlardan dolayı, 

  1- Affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkûmiyeti bulunmamak, (Adli Para Cezası dahil) 

  2- Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak, 

  3- Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak, 

  4- Kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak, 

ı) (ğ) ve (h) bentlerinde sayılan şartlar adayın eşinde de aranır, 

i) Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihi itibariyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak, 

j) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak, 

k) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, 

l) Askerlikle ilişiği bulunmamak, 

m) Sağlık şartları Yönetmeliği hükümleri hariç herhangi bir nedenle Polis Meslek Yüksekokulundan çıkarılmamış olmak, 

n) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak, 

şartları aranır.


2012 YILI POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI GİRİŞ SINAVLARI 

Polis Meslek Yüksekokulları; Emniyet Teşkilatının "Polis Memuru" ihtiyacını karşılamak üzere ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapan, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı parasız yatılı ve resmi üniformalı yüksek öğretim kurumlarıdır. 

2012 YILI POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI GİRİŞ SINAVLARI BAŞVURU ŞEKLİ  
  
İnternet Üzerinden Ön Başvuru 
  
Polis Meslek Yüksek Okullarına başvuruda bulunmak isteyen adaylar YGS sonuçları açıklandıktan sonra http://pmyo.pa.edu.tr adresinden 25 Nisan - 11 Mayıs 2012 tarihleri arasında ön başvuru yapacaklardır. 


Şahsen Başvuru ve Evrak Teslimi 

İnternetten ön başvuru yapan adayların 30 Nisan - 11 Mayıs 2012 tarihleri arasında başvuru merkezlerine bizzat başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Adaylar herhangi bir başvuru merkezinden başvuru yapabilirler. Adaylar başvurdukları başvuru merkezinde Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavlarına girmek zorundadırlar. İnternet üzerinden ön başvurusunu yapan, ancak belirlenen şartları taşımayan ve belirlenen tarihler arasında başvuru merkezlerine şahsen başvuru ve evrak teslimi için gelmeyen adayların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden yapılan ön başvuru müracaat sayılmaz. 

  
2012 YILI POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI GİRİŞ SINAVLARI BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER 

1- Adaylar başvuru esnasında Nüfus Cüzdanı ibraz etmek zorundadırlar. (Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Numaralı olacaktır.) 

2- Sınav Başvuru dilekçesi (http://pmyo.pa.edu.tr İnternet adresinden alınacaktır), 

3- Aday Tanıma Bilgi Formu (http://pmyo.pa.edu.tr İnternet adresinden alınacaktır), 

4- Başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu, 

5- Lise mezunu olanlar Lise Diploması veya Mezuniyet Çıkış Belgesinin aslı ile birlikte fotokopisini veya tasdikli örneğini getireceklerdir. Lise 4. sınıfta öğrenim görenler ise okudukları Okul Müdürlüklerinden Başvuru Dilekçesindeki Öğrenim Bilgileri bölümün onaylatacaktır. (Yüksekokul mezunu veya Yüksekokulda öğrenim görenler lise diplomalarını temin edememeleri halinde, Yüksekokul Müdürlüklerinden Lise Diplomalarının tasdikli sureti istenilecektir. Ancak bu adaylar yazılı sınavda başarılı olmaları halinde eğitim-öğretim döneminin başlangıcına kadar Lise Diplomalarının aslını teslim etmek zorundadırlar. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ortaöğretim kurumlarınca Türkçe olarak tanzim edilen diploma ve diğer öğrenim belgeleri kabul edilerek herhangi bir denklik belgesi istenilmeyecektir.) 

6- 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğe uygun olarak son 1 yıl içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf (zarf içerisine koyulacaktır), 

7- Yaş tashihi yaptıran adaylar yaş tashihi ile ilgili mahkeme kararının aslı ve fotokopisi, 

8- Askerlik hizmetini yapan Adaylar için "Askerlik Terhis Belgesi" aslı ve fotokopisi, 

9- Emniyet Teşkilatı Şehit veya Vazife Malulü olanların Eş ve çocuklarından Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı'ndan alınan "Şehitlik veya Vazife Malullük Belgesi" aslı ve fotokopisi istenir. (Son bir Yıl içerisinde alınan belgeler geçerlidir.) 

NOT: Aslı ve fotokopisi istenen belgelerin asılları adaylarda kalacak olup fotokopileri alınacaktır. Ayrıca, geçmiş yıllarda Polis Meslek Yüksekokullarında Sağlık Şartları nedeniyle çıkarılanlar ile PMYO Sınavlarına girmiş ve kaybetmiş adaylar, şartları taşıması halinde yeniden başvuruda bulunabilirler. 


AŞAĞIDAKİ DURUMLAR DA DAHİL ADAYLARIN YATIRMIŞ OLDUKLARI BAŞVURU ÜCRETLERİ HİÇ BİR ŞEKİLDE GERİ ÖDENMEZ 

a) Ön Başvurusunu yaptığı halde evraklarını belirtilen sürede teslim etmeyen, 

b) Başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, 

c) Sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı veya yazılı sınavda başarısız olan, 

d) Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran, 

e) Sınav ücretini kendi adına yatırmayan, 


2012 YILI POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI GİRİŞ SINAVLARI İNTERNETTEN ÖN BAŞVURU TARİHLERİ:

YGS sonuçları açıklandıktan sonra 25 Nisan -11 Mayıs 2012 tarihleri arasında, 

2012 YILI POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI GİRİŞ SINAVLARI BAŞVURU MERKEZLERİNE ŞAHSEN BAŞVURU TARİHLERİ:

30 Nisan -11 Mayıs tarihleri arasında (1 Mayıs ve 6 Mayıs tarihleri hariç) 
  

2012 YILI POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI GİRİŞ SINAVLARI BAŞVURU ÜCRETİ:  

50 ¨ (Elli Türk Lirası). 

2012 YILI POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI GİRİŞ SINAVLARI BAŞVURU ÜCRETİ İÇİN HESAP NUMARASI:

Halk Bankası Gölbaşı/ANKARA Şubesi TR530001200938500080000015 hesap numarasına 30 Nisan 11 Mayıs tarihleri arasında yatırılacaktır.      

  

2012 YILI POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI GİRİŞ SINAVLARI ADAY DEĞERLENDİRME VE SEÇME SINAVI TARİHLERİ:

21 Mayıs - 02 Haziran 2012 tarihleri arasında yapılacaktır.  (27 Mayıs hariç) 


2012 YILI POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI GİRİŞ SINAVLARI YAZILI SINAVIN TARİHİ:

01 TEMMUZ 2012 ( Pazar Günü) 
  

2012 YILI POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI GİRİŞ SINAVLARI YAZILI SINAVIN İÇERİĞİ: 

Yazılı Sınavda Adaylara orta öğretim düzeyinde Genel Yetenek ve Genel Kültür Bölümlerinden oluşan 120 sorulu bir test uygulanacaktır.

Testteki Konular ve Ağırlıkları; 

Genel Yetenek: Türkçe (%30), Matematik (%30), 

Genel Kültür: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (%10), Türkiye ve Dünya Coğrafyası(%10), Temel Yurttaşlık Bilgisi (%10), Güncel ve Kültürel Konular (%10), 

  

İRTİBAT ADRESİ: 

Polis Akademisi Başkanlığı PMYO Şube Müdürlüğü Gölbaşı/ANKARA 

WEB ADRESLERİ: 
http://pmyo.pa.edu.tr 
http://www.egm.gov.tr 
http://www.pa.edu.tr 

  
TEL : (0312) 412 54 00 


2012 YILI POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU SINAVLARI BAŞVURU MERKEZLERİ 

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI  Polis Akademisi Başkanlığı  Gölbaşı / ANKARA 06830 
Tel:0 312 412 54 00    Fax: 0 312 499 70 33


A.GAFFAR OKKAN PMYO Silvan Yolu  DİYARBAKIR 21000 
Tel: 0 412 326 12 51 - 53  Fax:0 412 326 10 65


AFYONKARAHİSAR PMYO  Hasan Karaağaç Mah. İzmir Karayolu AFYONKARAHİSAR 03100 
Tel: 0 272 213 17 42 Fax: 0 272 213 44 90


AKSARAY PMYO Konya Yolu Üzeri  AKSARAY 68100 
Tel: 0 382 215 34 30 - 31  Fax: 0 382 215 38 38


ADANA KEMAL SERHADLI PMYO Yaşar Doğu Cad.  Yüreğir / ADANA 01330 
Tel: 0 322 346 09 67 - 68    Fax: 0 322 346 0969


BALIKESİR PMYO Pamukçu Kasabası İzmir Yolu Pamukçu / BALIKESİR 10140 
Tel: 0 266 257 11 92 - 93    Fax: 0 266 257 11 95


ERZURUM PMYO Atatürk Bulvarı Palandöken / ERZURUM 25070 
Tel: 0 442 315 72 87  Fax: 0 442 315 26 69


ELAZIĞ Z.AĞAR PMYO Üniversite Mah. Hulusi Sayın Cad. ELAZIĞ 23100 
TEL: 0 424 247 69 20 - 21    Fax: 0 424 247 69 22


GAZİANTEP PMYO Güven Evler Mah. Ahmet Yesevi Cad. Şehit Kamil / GAZİANTEP 27060 
Tel: 0 342 321 06 38 - 39    Fax: 0 342 321 36 55


HATAY PMYO İskenderun Karayolu Üzeri  HATAY 31100 
Tel: 0 326 267 33 89    Fax: 0 326 267 33 58


İSTANBUL Ş.BALCI PMYO Şenlik Köy Mah. Eski Halkalı Cad. Florya / İSTANBUL 34153 
Tel: 0 212 624 32 92    Fax: 0 212 425 01 94


İZMİR R.ÜNSAL PMYO Menderes Cad. Şirinyer / İZMİR 35120 
Tel: 0 232 487 13 45    Fax: 0 232 487 37 52


KAYSERİ PMYO Erkilet Bulvarı Kocasinan / KAYSERİ 38090 
Tel: 0 352 351 02 1 3 -14    Fax: 0 352 351 02 15


KASTAMONU PMYO Saraçlar Mah. Huzurevi Cad. KASTAMONU 37100 
Tel: 0 366 212 48 35    Fax: 0 366 215 24 26


KIRIKKALE PMYO Erenler Mah.Şht. Onbaşı Murat SITKI Cad. Yahşihan / KIRIKKALE 
Tel: 0 318 224 68 75 -76    Fax: 0 318 224 68 74


KONYA EREĞLİ PMYO Toros Mah. Ereğli / KONYA 42320 
Tel: 0 332 712 45 46    Fax: 0 332 712 37 57


MALATYA PMYO  Ankara Asfaltı  MALATYA 44110 
Tel: 0 422 238 00 01 - 02    Fax: 0 422 238 00 04


NİĞDE PMYO Hıdırlık Mevki Kayseri Adana Karayolu NİĞDE 51100 
Tel: 0 388 233 04 01 -02 -03    Fax: 0 388 232 04 00


SAMSUN 19 MAYIS PMYO Bafra Karayolu Üzeri SAMSUN 55290 
Tel: 0 362 467 15 80 - 81    Fax: 0 362 467 15 83


TRABZON PMYO Yalı Mah. Polis Okulu Cad. Pelitli / TRABZON 61010 
Tel: 0 462 334 35 93    Fax: 0 462 334 30 29


YOZGAT PMYO Fatih Mah. Çamlık Mevki YOZGAT 66100 
Tel: 0 354 212 50 90    Fax: 0 354 212 01 18Kaynak: http://www.egitimekrani.com/haber.php?haber_id=3807#ixzz201OYRpYc


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam226
Toplam Ziyaret3727429
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.758032.8893
Euro35.021935.1622
Takvim