• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/halilakpinar
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
  • https://www.twitter.com/halilakpinar
  • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
  • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

10 TED SOS TM

Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

                     2009 – 2010 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI BUHARKENT ÇOK PROGRAMLI LİSESİ

       10. SINIF TM TÜRK EDEBİYATI DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANIDIR.

AY      : EYLÜL                  

ÜNİTE

1-2

TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI

DESTAN DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KONULAR

ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

III. HAFTA

24-25 Eylül 2009

 

 2

 

 

1. Edebiyat - Tarih İlişkisi

 

 

 

 

* Edebiyat-tarih ilişkisini kavrama.

1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini açıklar.

2.Edebî dönemlerin, eserlerin ve sanatçıların tarih içindeki yeri ve değerini fark eder.

3.Edebiyat tarihinin hangi konuları incelediğini açıklar.

4.Edebî eserlerde yapı ve temaların tarih içinde geliştiğini keşfeder.

5.Edebî eserlerin yazıldıkları dönemi yansıtan tarihî belge olduklarını kavrar.

IV. HAFTA

28-30 Eylül

1-2

Ekim

 2009

2

2. Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler

 

*Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri kavrama.

1) Farklı uygarlıkların ve tarihî dönemlerin Türk edebiyatı üzerindeki etkilerini karşılaştırır.

2.Toplumsal ve kültürel olaylarla edebî eserler arasındaki ilişkiyi açıklar.

3.Yaşama tarzı ile edebiyat ve sanat arasındaki ilişkiyi araştırır.

4.Destan dönemi, dinî dönem ve modern dönemin farklılıklarını sezer.

5.Her tarihî dönemi belirleyen hâkim zihniyetin özelliklerini açıklar.

 

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım---- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme---- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

Türk Edebiyatı Ders Kitabı-MEB,Türkçe Sözlük-TDK., Yazım Kılavuzu-TDK., Türk Şiir Bilgisi-Cem DİLÇİN, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi-Nihat Sami BANARLI  

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

·         2009-2010 öğretim yılı başlangıcı : 24 Eylül 2009 Perşembe

 

 

 

 

 

      

 

 

AY      : EKİM

ÜNİTE

2

DESTAN DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KONULAR

ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

I. HAFTA

05-09

Ekim 2009

4

2. Sözlü Edebiyat

a. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir) Sagu

Koşuk

* Sözlü edebiyatın özelliklerini kavrama.

1.Mitolojik ögelerin oluşma nedenini ve sözlü edebiyatla mitoloji arasındaki ilişkiyi açıklar. 2. Mitolojik ögelerin dönemin zihniyetiyle ilişkisini açıklar. 3.Mitolojik ögelerin o dönemin sanatı ve dilini nasıl zenginleştirdiğini fark eder. 4.Sözlü edebiyat ürünlerinin toplumun ortak değerleriyle ilişkisini belirler.

* Destan dönemi şiirlerini inceleme.

1.Destan dönemi şiirlerinde ahengi sağlayan ögeleri belirler. 2.Sagu ve koşuklardaki söz sanatlarını bulur,  söz sanatlarının şiire katkısını açıklar. 3.Duyguların dile getirilişinde başvurulan ifade biçim ve kalıplarını açıklar. 4.Şiirlerin temasını bulur, tema üzerinde düşüncelerini açıklar. 5.Şiirleri yorumlar. 6.Destan döneminde sürdürülen hayatla şiir arasında ilişki kurar. 7.Eski Türklerde şairlerin görev ve işlevini açıklar.

II. HAFTA

12-16 Ekim 2009

4

Koşuk

b. Olay Çevresinde Oluşan Metinler Destan

* Destanları inceleme.

1.Destanın oluşumuyla ilgili açıklamalar yapar. 2.Destanın kurmaca olmasının nedenlerini açıklar. 3.Destanın olay örgüsünü inceler,  özelliklerini belirler. 4.Destanda olay örgüsüne kaynak olabilecek olayın zamanını belirler. 5.Türk destanlarını, tarihî olayları ve olağanüstü ögeleri dikkate alarak gruplandırır. 6.Destanda zaman ve zamanın anlatımını inceler. 7.Destandaki kişilerin olay örgüsündeki işlevlerini belirler, özelliklerini açıklar. 8.Destanda mekân ve mekânın anlatımını inceler. 9.Destanda mekânın işlevini belirler. 10.Destandaki mekânda, zamanda, olay örgüsünde, kişilerde ifade edilen olağanüstü ögeleri belirler. 11.Destanın temasını bulur, temanın tarihle, insanlıkla, mitoloji ve hayatla ilişkisini açıklar. 12.Destan temasının insandaki evrensel özellikleri nasıl ifade ettiğini açıklar. 13.Destanın kim tarafından kime anlatıldığını belirler. 14.Destandaki ses, kelime ve cümle özelliklerini fark eder. 15.Destan dilinin oluşumunu açıklar. 16.Destan diliyle doğal dili karşılaştırır. 17.Destanda edebî dilin oluşmaya başladığını fark eder. 18.Destanların günümüz edebiyatına yansımalarını açıklar. 19.Destanları bugünkü olay esasına bağlı diğer metinlerle karşılaştırır.

III. HAFTA

19-23  Ekim 2009

4

Destan

 

3. Yazılı Edebiyat Köktürk Yazıtları,

Uygur Metinleri

*Birleştirme ve bütünleştirme gücü

* Yazılı edebiyatın özelliklerini kavrama.

1.Yazılı eserlerde döneme özgü özelliklerin nasıl yansıdığını açıklar. 2.Yazılı dönemin eserlerini gruplandırır. 3.Yazılı belgelerin bulundukları yerleri ve yazıların özelliklerini tartışır. 4.Köktürk Yazıtları’nı yazıldığı dönemle ilişkilendirir. 5.Yazılı edebiyatın en önemli kaynaklarının Köktürk Yazıtları olduğunu kavrar. 6.Köktürk Yazıtları’nın yazılı Türk edebiyatındaki önemini açıklar.

IV. HAFTA

26-30 Ekim 2009

4

3. Yazılı Edebiyat Köktürk Yazıtları,

Uygur Metinleri

*Cumhuriyetçilik ilkesi, Cumhuriyetçiliğin Türk toplumuna sağladığı faydalar.

* 7.Köktürk Yazıtları’nın Türk medeniyeti tarihi içindeki yerini açıklar. 8.Köktürk Yazıtları’nın temel düşüncesini belirler, içeriğini yorumlar. 9.Köktürk Yazıtları’nın dil ve anlatım özelliklerini açıklar. 10.Uygurlar dönemine ait yazılı metinlerin özelliklerini tartışır. 11.Yazılı metinlerden hareketle dönemle ilgili çıkarımlarda bulunur.

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım---- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme---- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

Türk Edebiyatı Ders Kitabı-MEB,Türkçe Sözlük-TDK., Yazım Kılavuzu-TDK., Türk Şiir Bilgisi-Cem DİLÇİN, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi-Nihat Sami BANARLI  

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AY      : KASIM

ÜNİTE

3

İSLÂM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KONULAR

ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

I. HAFTA

02-06

Kasım 2009

4

1.XI.-XII Yüzyıllarda İslâmiyet ve Türk Kültürü

* İslâmiyetin Türk kültürü ve yaşayışına etkisi.

1 .İslâmiyet öncesi Türk kültürü ile İslâm uygarlığı arasındaki etkileşimi açıklar.

2.İslâmiyetin kabulüyle Türklerin sosyal, siyasî ve kültürel hayatındaki değişimi açıklar.

3.Dildeki değişimin nedenlerini açıklar

II. HAFTA

9-13 Kasım 2009

4

2. İslâmî Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri (XI.-XII. yy.)

Kutadgu Bilig

*Atatürk’ün fikir hayatı

İslâmî dönemin ilk ürünlerini inceleme.

1.Metinlerin yazıldığı dönemin tarihî, siyasî ve  sosyal  yapısını açıklar, bu yapıyı metinlerle ilişkilendirir.

2.Metinlerin edebiyat ve kültür tarihimizdeki yeri ve değerini açıklar.

3.Metinlerde kültürel farklılaşmayı sezer farklılaşmayı sağlayan değerleri bulur.

4.Metinlerde bu dönemde benimsenen yeni değerleri fark eder.

5.Metinlerde kullanılan lehçeyi belirler.

6.Metinlerin dil, söyleyiş ve kültür özelliklerini açıklar.

7.Metinlerin bağlı olduğu geleneği açıklar.

8.Kutadgu Bilig’in yazılış amacını belirler.

III. HAFTA

16-20 Kasım 2009

4

Atebetü’l-Hakayık

Divan-ı Hikmet

9.Kutadgu Bilig’de olay örgüsü çevresinde düşüncelerin nasıl ifade edildiğini açıklar.

10.Kutadgu Bilig’de olay, kişi, mekân ve düşüncelerin nasıl kümeleştiğini belirler.

11.Atebetü’l Hakayık’ın yazılış amacını belirler.

IV. HAFTA

23-26 Kasım 2009

4

Divanü Lügâti’t-Türk

*Türk dili, Atatürk’ün Türk dili ile ilgili görüşleri

*Milli eğitim, eğitimin önemi

* 12.Divanü Lügâti’t-Türk’ün edebiyatımızdaki yeri ve değerini fark eder.

13.Divan-ı Hikmet’in yazılış amacını belirler.

14.Günümüz şartlarını düşünerek eserlerden çıkarımlarda bulunur.

15.Bu dönem eserlerinin özelliklerini açıklar, eserleri birbiriyle karşılaştırır. 16.Yazar ve şairin  fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.

17.Eserle yazar arasındaki ilişkiyi belirler.

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım---- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme---- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

Türk Edebiyatı Ders Kitabı-MEB,Türkçe Sözlük-TDK., Yazım Kılavuzu-TDK., Türk Şiir Bilgisi-Cem DİLÇİN, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi-Nihat Sami BANARLI  

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

Kasım ayının II. Haftası “10 Kasım Atatürk’ü Anma”

Kasım ayının IV. Haftası “24 Kasım Öğretmenler Günü”

I.Dönem I. Yazılı Yoklama Sınavı Kasım ayının 1. Haftası yapılacaktır.

Kurban Bayramı : 26 Kasım Perşembe öğleden sonra başlar – 30 Kasım Pazartesi akşam biter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AY      : ARALIK

ÜNİTE

3

İSLÂM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KONULAR

ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

I. HAFTA

1-4 Aralık 2009

4

3.Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki İlk Ürünleri

(XIII.-XIV. yy.)

a.Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler

( Şiir)İlâhi

* Oğuz Türkçesiyle yazılmış Anadolu’daki ilk şiirleri inceleme.

1.Şiirde ahengin, hangi ögelerle sağlandığını belirler.

2.Şiirde kullanılan kelimelerdeki değişikliğin sebeplerini açıklar.

3.Türkçenin yeni ses değerleri kazandığını fark eder.

4.Dilin nasıl zenginleştiğini açıklar.

5.Türkçenin yeni bir edebî dil arayışını fark eder.

6.Oğuz Türkçesiyle yeni bir şiir anlayışının oluşmaya başladığını sezer.

II. HAFTA

07-11  Aralık 2009

4

Nefes

Gazel

* 7.İslâmiyetin kabulüyle Türk toplumunda görülen kültür farklılığını açıklar.

8.İslâm kültürünün etkisiyle oluşan tasavvufun şiire yansımalarını sezer.

9.Şiirin yapı özelliklerini belirler.

10.Şiirin temasını bulur.

11.Şiiri yorumlar.

12.Yazarın fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur. 13.Eserle yazar arasındaki ilişkiyi belirler.

III. HAFTA

14-18  Aralık 2009

4

b.Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler

Battalnâme

5 Olay çevresinde oluşan edebî metinleri inceleme.

1.Anlatmaya bağlı metinleri gruplandırır.

2.Metnin olay örgüsünü bulur.

3.Metnin yapısını oluşturan ögeleri belirler.

4.Metindeki kişilerin olay örgüsündeki işlevlerini belirler, özelliklerini açıklar.

IV. HAFTA

21-25  Aralık 2009

4

Dede Korkut Hikâyeleri

* 5.Metindeki mekânın işlevini belirler, nasıl anlatıldığını açıklar.

6.Metindeki kişi-zaman-mekân ilişkisini belirler.

7.Metindeki zamanı ve zamanın nasıl anlatıldığını açıklar.

8.Metnin temasını bulur.

9.Metnin temasıyla yazıldığı dönem arasında ilişki kurar.

10.Temanın evrensel olup olmadığını tartışır.

11.Metinde insana özgü gerçekliğin olay örgüsü çevresinde nasıl anlatıldığını belirler.

V. HAFTA

28-31  Aralık 2009

4

Dânişmend-nâme

Mesneviler

12.Metnin anlatıcısını ve bakış açısını belirler.

13.Metnin dil özelliklerini belirler.

14.Metindeki tasvirlerin nasıl yapıldığını ve işlevini belirler.

15.Okuduğu metni dönemin gerçekliğiyle ilişkilendirir.

16.Metni kendinden önceki metinlerle ve günümüzdeki benzer metinlerle karşılaştırır.

 

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım---- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme---- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

Türk Edebiyatı Ders Kitabı-MEB,Türkçe Sözlük-TDK., Yazım Kılavuzu-TDK., Türk Şiir Bilgisi-Cem DİLÇİN, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi-Nihat Sami BANARLI  

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

 Aralık 1. Hafta 2. Yazılı yoklama yapılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AY      : OCAK

ÜNİTE

3

İSLÂM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KONULAR

ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

I. HAFTA

04-08 Ocak 2010

4

c.Öğretici Metinler

Tasavvufî Metinler

Öğretici metinleri inceleme.

1.Öğretici metinleri anlatım biçimleri bakımından gruplandırır.

2.Metnin dil özelliklerini belirler.

3.Metinde, anlam birliğine sahip kümelerin metnin iletisi etrafında nasıl birleştiğini belirler.

4.Metnin ana düşüncesini belirler.

 

II. HAFTA

11-15 Ocak 2010

4

Nasreddin Hoca Fıkraları

5.Metnin hangi geleneğe bağlı kalınarak yazıldığını belirler.

6.Metnin yazılış amacını belirler.

7.Öğretici metinleri  birbirinden ayıran özellikleri belirler.

8.14. yy.  nesrinin özelliklerini belirler.

III. HAFTA

18-22 Ocak 2010

4

 

4.XV.Yüzyıldan XIX yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı

a.Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)

*Divan şiirini inceleme.

 

1.Divan şiirindeki  ahengin, hangi ögelerle sağlandığını belirler.

2.Şiirde ses ve anlam kaynaşmasından oluşan birimleri belirler, özelliklerini açıklar.

3.Beyitler ve bentler arasındaki ilişkiyi açıklar.

4.Beyitteki ses akışının çağrışım değerini açıklar.

 

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım---- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme---- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

Türk Edebiyatı Ders Kitabı-MEB,Türkçe Sözlük-TDK., Yazım Kılavuzu-TDK., Türk Şiir Bilgisi-Cem DİLÇİN, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi-Nihat Sami BANARLI  

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

Ocak ayının 2. Haftası I. Dönem 3. Yazılı Yoklama Sınavı Yapılacaktır.

·         Yılbaşı Tatili :01 Ocak 2010 Perşembe

·         Birinci dönemin sona ermesi : 22 Ocak 2010 Cuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AY      : ŞUBAT

ÜNİTE

3

İSLÂM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KONULAR

ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

II. HAFTA

08-12

Şubat 2010

4

 

 

1.Divan Şiiri

Gazel

Kaside

 

5.Şiirin yapısının özelliklerini açıklar

6.Şiirin, kuralları önceden belirlenmiş nazım şekillerine uyularak yazıldığını belirler

7.Beyitlerin ortak bir tema etrafında birleşerek bir bütün oluşturup oluşturmadığını araştırır.

8.Beyitlerin ve şiirin temasını araştırır.

III. HAFTA

15-19 Şubat 2010

4

Rubai

Şarkı

9.Şiirde aynı duygu hâlinin diğer beyit ve bentlerde farklı kelimelerle tekrar edilip edilmediğini tartışır.

10.Mısra örgüsü, kafiye düzeni ve temasına göre şiirleri gruplandırır.

11.Şiirde kelimelerin kendi anlamları dışında kullanılıp kullanılmadığını belirler.

12.Şiirdeki ortak imgeleri belirler.

13.İmgelerle söz sanatlarının şiirdeki işlevini belirler.

 

IV. HAFTA

22-26 Şubat 2010

4

Murabba

 

 

14.Efsanelerin, kişi adlarının şiirdeki işlevini belirler.

15.Divan şiirinin hedef okuyucu kitlesini belirler.

16.Divan şiirinin kendisini üreten kültür ve toplumla ilişkisini kavrar.

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım---- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme---- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

Türk Edebiyatı Ders Kitabı-MEB,Türkçe Sözlük-TDK., Yazım Kılavuzu-TDK., Türk Şiir Bilgisi-Cem DİLÇİN, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi-Nihat Sami BANARLI  

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

·         Yarıyıl Tatili : 22 Ocak Cuma 2010 – 07 Şubat 2010 Pazar

·         İkinci yarıyıl başlangıcı : 08 Şubat 2010 Pazartesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AY      : MART

ÜNİTE

3

İSLÂM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KONULAR

ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

I. HAFTA

1-5 Mart 2010

4

Muhammes

 

17.Divan şiirinde evrensel ve insana özgü temaların nasıl ifade edildiğini belirler.

18.Divan şiirinde temaların, imgelerin, dinî söyleyiş ve kelimelerle zevk ve anlayış çevresinde geliştirildiğini fark eder.

19.Şiirde gözlemin, izlenimin, sezginin kişisel duyarlılığın önemini sezer.

20.Şiirin yan anlam bakımından zengin olduğunu sezer.

II. HAFTA

08-12  Mart 2010

4

Terkibibent

 

21.Beyitlerde ve bentlerde dile getirilen duygu ve düşüncenin zamanımız şiirlerinde de ele alınıp alınmadığını belirler.

22.Farsça ve Arapçadan neden kelime alındığını tartışır.

23.Şiir metninin hangi gelenekte yazıldığını belirler.

24.Şiiri yorumlar.

III. HAFTA

15-19  Mart 2010

4

1.Halk Şiiri

a.Anonim  Halk Şiiri

Mani

Türkü

 

* Anonim Halk Şiirini inceleme.

1.Anonim  şiirlerdeki  ahengin, hangi ögelerle sağlandığını belirler.

2.Anonim şiirlerin hangi adlarla gruplandığını belirler.

3.Anonim şiirlerde ses ve anlam kaynaşmasının oluşturduğu birimleri belirler.

4.Anonim şiirin müzikle  ilişkisini açıklar.

5.Mısra örgüsü, kafiye düzeni ve konusuna göre hangi adların verildiğini açıklar.

 

IV. HAFTA

22-26  Mart 2010

4

Türkü

 

6.Temasını bulur.

7.Dil özelliklerini belirler.

8.Şiir metinlerinin neden anonim olduğunu açıklar.

9.Anonim metinlerin tarihî kaynağını açıklar.

10.Şiiri yorumlar. Anonim şiirleri, divan,  şiirleriyle karşılaştırır.

11.Anonim şiirleri, divan,  şiirleriyle karşılaştırır.

V. HAFTA

29-31

Mart

1-2 Nisan 2010

4

b.Âşık Tarzı Halk

 Şiiri

Koşma

* Âşık Tarzı Halk Şiirini incelemek.

1.Aşık tarzı şiirlerdeki  ahengin, hangi ögelerle sağlandığını belirler. 2.Şiirin yapı özelliklerini belirler. 3.Şiirde kullanılan söz sanatlarının özelliklerini ve işlevlerini kavrar. 4.Şiirdeki birimleri belirler, birbiriyle nasıl birleştiğini açıklar.

5.Mısra örgüsü, kafiye düzeni ve temasına göre şiirleri gruplandırır. 6.Halk şiirinin dili ile konuşma dili arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt eder.7.Halk şairleriyle kalem şairlerinin iletişim tarzındaki farklılıklar açıklar. 8.Şiir dilinin ve kullanılan imgelerin ait olduğu gelenekle ilişkisini belirler. 9.Şiirin temasını bulur.

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım---- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme---- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

Türk Edebiyatı Ders Kitabı-MEB,Türkçe Sözlük-TDK., Yazım Kılavuzu-TDK., Türk Şiir Bilgisi-Cem DİLÇİN, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi-Nihat Sami BANARLI  

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü  16 Mart Öğretmen Okullarının Kuruluş Yıldönümü

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü

Martın 3. Haftası 1. Yazılı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AY      : NİSAN

ÜNİTE

3

İSLÂM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KONULAR

ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

I. HAFTA

05-09 Nisan

2010

4

Semai

10.Halk şiirinin temelindeki anlayışı belirler. 11.Halk şiirinde, halk beğenisi gözden uzak tutulmadan, kişisel olanla soyut olanın birleştiğini sezer.12.Halk şairlerinin sözlü edebiyat geleneği ile ilişkisini belirler. 13.Halk şairlerinin kendi eserleri yanında başka şairlerin eserlerini de naklettiklerini kavrar. 14.Şiiri yorumlar. 15.Şiirin hissettirdiklerini açıklar. 16.Âşık tarzında söylenmiş  şiirleri, anonim, divan ve okuduğu günümüz şiirleriyle karşılaştırır.17.Şairin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur. 18.Eserle şair arasındaki ilişkiyi belirler.

II. HAFTA

12-16  Nisan

2010

4

c.Dinî Tasavvufî Türk Şiiri

Methiye

* Dinî-Tasavvufî Türk şiirini inceleme.

1.Şiirin yazıldığı dönemin zihniyetini açıklar. 2.Dinî Tasavvufî  şiirleri ahengi sağlayan ögelerin özelliklerini belirler.

3.Şiirlerin yapı özelliklerini belirler; beyit, kıt’a ve bentler arasındaki ilişkiyi açıklar. 4.Dinî tasavvufî şiirin dil ve söyleyiş özelliklerini belirler. 5.Şiirin temasını bulur.6. Şiirin yazılış amacını açıklar.7.Şiirin Halk ve Divan şiirlerine benzer yönlerini belirler. 8.Şiirin özelliklerini, hissettirdiklerini açıklar.9.Şiiri yorumlar. 10.Şairin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.11.Eserle şair arasındaki ilişkiyi belirler.

III. HAFTA

19-22  Nisan

2010

4

b.Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler

1.Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler

* Anlatmaya bağlı edebî metinleri inceleme.

1.Metnin kurmaca olduğunu sezer.2.Metnin olay örgüsünü belirler. 3.Olay örgüsü ve kişilerin iletiyi ifadede bir araç olduğunu kavrar.4.Kişilerin olay örgüsündeki işlevlerini belirler, tarihî, dinî ve mitolojik özelliklerini açıklar. 5.Kişilerin temsil ettiği değer ve kavramları belirler. 6.Kişilerin benzerleriyle tarihte ve günümüzde karşılaşılıp karşılaşılmayacağını tartışır.7.Mekânın metindeki işlevini belirler, özelliklerini  açıklar. 8.Halk hikâyeleri ve mesnevîlerin çağdaş anlatılardaki yerini belirler 9.Mekânın benzerlerinin, yeryüzünde bulunup bulunmadığını tartışır.10.Mekânın anlatılmasında ve tanıtılmasında nelere, niçin önem verildiğini kavrar. 11.Zamanın, metindeki işlevini belirler.12.Kişi, zaman, mekân arasındaki ilişkileri açıklar.

IV. HAFTA

26-30  Nisan

2010

4

Halk Hikâyeleri

Mesneviler

 

13.Metnin, manzum veya düz yazıyla yazılmış olmasının sebeplerini tartışır.

14.Düz yazıyla yazılan anlatmaya bağlı metinlerde, manzum kısımların işlevini belirler.

15.Metnin mısra örgüsü ve kafiye şemasını belirler.

16.Metnin temasını bulur, temanın evrensel olup olmadığını tartışır.

17.Temanın sosyal yapı, duyuş ve düşünüşle ilişkisini araştırır.

18.Temanın yazıldığı dönemdeki önemini ve değerini kavrar.

 

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım---- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme---- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

Türk Edebiyatı Ders Kitabı-MEB,Türkçe Sözlük-TDK., Yazım Kılavuzu-TDK., Türk Şiir Bilgisi-Cem DİLÇİN, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi-Nihat Sami BANARLI  

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Nisan Ayının II. Haftası 2. Dönem 2. Yazılı Yoklama Sınavı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AY      : MAYIS

ÜNİTE

3

İSLÂM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KONULAR

ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

I. HAFTA

03-07 Mayıs 2010

4

 

 

2.Göstermeye Bağlı Edebî Metinler

(Temaşa)

 

* Göstermeye bağlı edebî metinleri inceleme.

1.Göstermeye bağlı edebî metinleri gruplandırır.

2.Metinlerin özelliklerini açıklar.

 

II. HAFTA

10-14  Mayıs 2010

4

Karagöz

 

3.Metinlerin dil ve anlatım özelliklerini açıklar.

4.Metinlerin gelenekle ilişkisini kurar.

III. HAFTA

17-21  Mayıs 2010

4

Meddah

5.Metinlerin yazılış  amacını belirler.

6.Metinleri yorumlar.

 

IV. HAFTA

24-28  Mayıs 2010

4

Ortaoyunu

7.Metinlerin hissettirdiklerini açıklar.

8.Metinleri kendi dönemindeki metinlerle ve okuduğu günümüz metinleriyle karşılaştırır.

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım---- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme---- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

Türk Edebiyatı Ders Kitabı-MEB,Türkçe Sözlük-TDK., Yazım Kılavuzu-TDK., Türk Şiir Bilgisi-Cem DİLÇİN, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi-Nihat Sami BANARLI  

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

1 Mayıs İşçi Bayramı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı

29 Mayıs İstanbul’un Fethi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AY      : HAZİRAN

ÜNİTE

3

İSLÂM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KONULAR

ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

II. HAFTA

31 Mayıs

1-4

Haziran 2010

4

c.Öğretici Metinler

 

Tezkire

 

* Osmanlı Dönemi Türk Edebiyatında öğretici metinleri inceleme.

1.Öğretici metinleri anlatım biçimi bakımından gruplandırır.

2.Düz yazı biçiminde yazılan öğretici metinleri gruplandırır.

3.Sade, folklorik, popüler ve sanatkârane nesirle yazılan öğretici metinleri gruplandırır.

4.Metinlerin planını çıkarır.

III. HAFTA

7-11 Haziran 2010

4

*Atatürkçülüğün nitelikleri

İlmi Eserler

5.Sade ve sanatkârane nesrin özelliklerini belirler.

6.Sade ve sanatkârane nesirleri karşılaştırır.

7.Metnin sade ve sanatkârane oluşunun arkasında bir kültür ve zevk farklılığının da olduğunu fark eder.

8.Metinlerin yazılış amacını belirler.

* 9.Metinlerin dil ve anlatım özelliklerini açıklar.

10.Metinlerin ana düşünce ve yardımcı düşüncelerini bulur.

11.Metinlerdeki düşüncelere katılıp katılmadığını açıklar.

 

IV. HAFTA

14-18 Haziran 2010

4

İlmi Eserler

12.Metinle gelenek arasında ilişki kurar.

13.Metinleri yorumlar.

14.Metinleri kendi dönemindeki diğer metinlerle karşılaştırır.

15.Şairin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.

16.Eserle şair arasındaki ilişkiyi belirler.

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım---- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme---- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

Türk Edebiyatı Ders Kitabı-MEB,Türkçe Sözlük-TDK., Yazım Kılavuzu-TDK., Türk Şiir Bilgisi-Cem DİLÇİN, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi-Nihat Sami BANARLI  

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

·          Haziranın ilk haftası 3. yazılı

·          Ders Yılının Sona ermesi : 18 Haziran 2010 Cuma

NOT:

1. Yıllık Plânın “Ders Saati” kısmında gösterilen ders saatleri  çeşitli tatiller ve bunların öğretmenlerin haftalık ders programına farklı biçimde  yansıması nedeniyle değişebilir. Öğretmenler; ders saatlerinin artması durumunda, işlenen konuyu pekiştirici bir takım çalışmalar  yaparak,  azalması durumunda da konunun işlenişini hızlandırarak gerekli önlemleri alacaklardır.
2.Bu plânın hazırlanmasında aşağıdaki kaynaklar esas alınmıştır;

a)Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 14.07.2005 tarih ve 197 sayılı kararı ile kabul edilen TÜRK EDEBİYATI  Dersi 10. Sınıflar Öğretim Programı"
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu,

b) 2488 sayılı Tebliğler dergisindeki Atatürkçülük konuları,

c) 2551ve 2575  sayılı Tebliğler dergilerinde yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönergeye uygun olarak , Türk Dili ve Edebiyatı zümresince   hazırlanmıştır.  

d) İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2009-2010 Öğretim Yılı Çalışma Takvimi.                                                                                                                                  

 

                       

                        Halil AKPINAR               Seher ERMİŞ             Malik Enis AKMAN                                                                                                                             28.09.2009

                   TDE Öğretmeni                  TDE Öğretmeni         TDE Öğretmeni                                                                                                                    Cumhur BEŞER     

                                                                                                                                                                                                                            Okul Müdürü

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                   

 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam134
Toplam Ziyaret3705043
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.477332.6074
Euro34.596434.7351
Takvim