• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/halilakpinar
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
  • https://www.twitter.com/halilakpinar
  • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
  • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI ÇALIŞMA NOTLARI

 DENİZLİ EĞİTİM-BİR-SEN ŞUBESİNE TEŞEKKÜR EDERİZ.

 

MÜDÜR YARDIMCILIĞI

SINAVI ÇALIŞMA NOTLARI KISA KISA

İNKILÂP TARİHİ VE ULUSAL GÜVENLİK

*Gazilik ve mareşallik unvanı›Sakarya Savaşı

*Güney sınırı›Fransa-Ankara Ant.1921

*1.İnönü sonrası› Londra Konferansı ve Moskova Ant.

*Tekâlif-i Milliye›Ordu gereksinimi için, Sakarya Savaşı’ndan önce

*1921-TBMM›M.Kemal’e Başkomutanlık.

*Mudanya Antl.›3 Ekim 1922-Kurtuluş Savaşı’nı bitiren ant. Doğu Trakya ve İstanbul savaşa gerek kalmadan kurtarıldı.

*Cumhuriyet Halk Fırkası›İlk parti

*Terakkiperver Cum.Fırkası ›K.Karabekir+Rauf Orbay. Şeyh Sait Ayakl. İle kapatıldı 1925.Takriri Sükun çıkarıldı.

*Serbest Cumh. Fırkası›1930.Fethi Okyar

Menemen Olayı ile kapatıldı.

*Musul Sorunu›1926 İngiltere

Petrollerin %25 Türkiye’ye sonra para

Oradaki Türklerin durumu sonuçlanmamış.

*Milletler cemiyetine üyelik›1932

*Balkan Paktı›1934 Türkiye, Yun, Yugoslavya, Romanya

*1930›Yunanistan ile nüfus mübadelesi

*1936›Montrö Boğazlar

*1937›Sadabat Paktı›İran, Türkiye, Irak, Afganistan

*2 Eylül 1938›Hatay Devleti

**30 Haziran 1939 Türkiye’ye katıldı. Atatürk’ün sağlığında değil.

*Halkın yönetimi›Cumhuriyetçilik

*Sosyal hukuk devleti›Halkçılık

*Kurtuluş Savaşı başarısı›Milliyetçilik

*İnanç hürriyeti›Laiklik

*Ekonomik konuda devlet›Devletçilik

*Kurumların çağdaş değişimi›İnkılapçılk

*Milli Egemenlik›Cumhuriyetçilik +Halkçılık

*Mondros Ant. sırasında›Vahdettin tahtta

*İtilaf Devl. Mondros 7. ve 24. maddeye göre işgal edebilecek, ordu dağıtılacak.

*İtalya›Antalya, Konya Fransa›Adana, Antep, Maraş

*Doğu’da›Ermeni Batı’da › Yunan

**7.maddeye dayanılarak ilk işgal Musul’a

*Osmanlıyı işgal için yapılan gizli anlaşmalarda Yunanistan yok.

*Dr. Esat Paşa›1918 Milli Kongre Cemiyeti. Haksız, yalan yayınlara karşı

*Mavri Mira+Etniki Eterya+Pontus Rum ›azınlık+zararlı cemiyetler

*Sevr ile yararlı cemiyetler direnişe başladı

*Direniş için önce cemiyet sonra kongreler

*İzmir’in işgali ile›Silahlı direniş başladı +kongreler başladı+padişah yurdu kurtaramayacağını anladı.

*1.Dünya Savaşı sonunda› M.Kemal Yıldırım Orduları Komutanı

*Samsun’a gitme amacı›Milli birlik

*Amasya Genelgesi ile › Ordu müfettişliği görevine son verildi

*Sivas Kongr›Milli kongreler birleşti.

*İlk milli irade› Amasya Genelgesi

*Milli bağımsızlık ve mücadele, milli egemenlik ilk çağrı› Amasya Gen.

*İlk kez geçici hükümet kurulması › Erzurum Kongresi’nde

*Erzurum Kongr. amacı› Doğu Anadolu güvenliği

*Erzurum Kong. önce›M.Kemal istifa etmiş

*Misakı Milli ilan›İstanbul işgal

*TBMM açılınca egemenlik millete

*TBMM ilk askeri zafer›Gümrü Ant. Ermenilerle

*TBMM’ye karşı ayaklanmaları önlemek için Hıyanet-i Vataniye Kanunu

*Kuvayı Milliye ›Batı Anadolu’da Yunan işgaline karşı kurulur

*İlk direniş›Güney cephesi Fransızlara karşı. Hatay Dörtyol

* İlk cephe›Batı cephesi

*Lozan’a TBMM+İst.Hükümeti beraber çağrılıyor. Bunun üzerine Saltanat kald.

*M.Kemal Başkomutan›Sakarya doğusuna ordu çekilince, Kütahya-Eskişehir muh. 1921

*Batı cephesinde en uzun savaş Sakarya S.

*Kapitülasyonlar Lozan’da kaldırıldı.

*Ankara Ant.›Fransa-Sakarya Sav. Sonu

*Kars Ant.›Rusya-Sakarya Sav. Sonu

*”Hattı müdafaa yok, sathı müdafaa var” ›Sakarya Savaşı

*”İlk hedefiniz Akdeniz’dir” ›B.Taarruz

*”Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin kötü giden kaderini yendiniz.”› 2.İnönü

*Lozan Ant.›Kurtuluş Savaşı’nı her yönüyle tamamlayan antl.

*İngiltere Boğazların güvenliğini Türklere vermek istemiş çünkü Ruslara karşı.

*16 Mart 1920› İstanbul’un işgali Osmanlı Devleti son.

*Menemen Olayları+Şeyh Sait Ayaklanması çok partili hayata geçişi engelledi.

*Laiklik ilkesinin ilk adımı›Saltanatın kaldırılması.

*Tevhid-i Tedrisat›Eğitim Birliği

*Okuryazar oranını arttırmak için› Millet Mektepleri. 1928

*Halkevleri›1932       

 

*İtilaf Devl. Boğazları işgal eder› Mondros 7. Maddeye göre

*Wilson ilkeleri›Türk egemenliğinde yaşayan başka uluslara kendini yönetme hakkı verir.

*M.Kemal’in ilk siyasi kişiliği›Amasya

*”Millet işgale karşı birlikte karşı koyacaktır.”›Erzurum Kong.

*Sivas Kongr. sonrası› Damat Ferit Paşa hükümeti düşürüldü, Ali Rıza Paşa hükümeti kuruldu.

*1919 Meclisi Mebusan’a milletvekili adayı M.Kemal›Erzurum’dan

*Büyük devletlerle şartsız işbirliği yok.

*Sevr Ant.›TBMM tarafından tanınmaz.

*Takriri Sükun›Şeyh Sait ve Menemen sonrası

*M.Kemal Anafartalar Komutanlığına Albay olarak atanmıştır.Çanakkkale.

*Kadınlara seçme ve seçilme hakkı›Halkçılık

*M.Kemal tarih sahnesinde› 31 Mart Ayaklanması. Hareket Ordusu Kom.

*Osmanlı hükümeti Temsil Heyeti’ni Sivas Kong.sonrası Amasya Görüşmesi ile tanıdı

*T.C.yi ilk tanıyan devlet›Sovyetler B.

*Kurtuluş Savaşı Aşamaları› Milli birlik+Kongreler+Silahlı Mücadele+Siyasi Sonuç

*Hürriyet ve İtilaf Fırkası› İngiliz yanlısı, zararlı cemiyet, meşrutiyette İttihat ve Terakki P.karşı

*Yararlı cemiyet Klikyalılar›Adana

*Kurtuluş Savaşı başlangıcı› 19 Mayıs 1919

*TBMM açıldı, Sivas Temsil Heyeti görevi sona erdi.

* Türk vatanını parçalayan, yaşama hakkı tanımayan ant.›Sevr

*1.TBMM mebusları› Tesanüt grupları, ıslahat grupları, istiklal grupları

*Londra Konferansı›1.İnönü sonrası. TBMM katıldı, Türk halkının haklarını dünyaya duyurdu.

 

*Antep, Maraş, Urfa›Kahramanlıklarını Fransa’ya karşı

*2.İnönü’den sonra antlaşma yok.

*İlk 5 yıllık kalkınma›1934 yılında yürürlüğe girdi.

*Brest-Litows ant. ile Rusya 1.Dünya Savaşı’ndan çekildi.1918.

*İngiliz Muhipleri Cemiyeti’ne › Vahdettin ve Sadrazam D.Ferit Paşa üye

*Mondros Ant.›Vahdettin-Ahmet İzzet Paşa Hükümeti imzalamış.

*Misak-ı Milli kararlarını› TBMM almış.

*Tanzimat Fermanı›M.Reşit Paşa

*M.Kemal ve arkadaşları› Şam.1926. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti

*Aşar Vergisi kaldırılması› Köylüye önem, iktisat savaşı tarım yeniliği

*1.İnönü siyasi sonucu› TBMM’nin Londra Konferansına çağrılması

*Kültürel çatışmaların önlenmesi için›Medreseler kapatıldı.

*1.Dünya Savaşı’nda taraf değiştiren ülke›İtalya

*1915 Londra Ant. İle İtalya taraf değişt.

*1915 Tehcir Yasası ile Doğu Anadolu’daki Ermeniler›Suriye’ye göç

*Wilson ilkeleri› Ermeni Devleti’nden söz eden ilk belge

*Hınçak+Taşnak Cemiyetleri› Doğu’da Ermeni Devl. Fikrini savunur.

*Etnik-i Eterya ›Bizans Dev. diriltmek

**31 Mart Vakası› 1909. Volkan Gazetesi, Kıbrıslı Şeyh, 2.Abdülhamit tahttan düştü, Hareket Ordusu bastırdı. M.Kemal komutan.

*Temsil Heyeti›Ankara’da Hâkimiyeti Milliye Gazetesi çıkardı.

*Felah-ı Vatan Grubu Misakı Milliyi İstanbul Hükümetine kabul ettirdi.

*Konya ayaklanması›Düzenli ordunun bastırdığı ilk ayaklanma

*Sevr Ant.›10 Ağustos 1920. Damat Ferit Paşa. Osmanlının son antl.

*1921 Teşkilatı Esasiye› 1. ve 7. maddeler günümüz Anayasada var.

*Fiili savaşı bitiren › Mudanya Ant.1922

*2 Mart 1926›Maarif Teşkilatı Kanunu

*1924›Tevhid-i Tedrisat

*Şapka İnkılâbı›Kastamonu–1925

*Soyadı Kanunu›1934

*İlk demiryolu›İzmir-Aydın›Fransızlar

*İlk 5 yıllık kalkınma planı›1933–1938

*2.Dünya Sav. çıkması nedeniyle ikinci 5 yıllık kalkınma planı uygulanamıyor.

*Amasya Gen. de ›Kurtuluş Savaşı gerekçesi ve yöntemi var.

*Havza Gen.›M.Kemal İzmir işgaline karşı tepkileri arttırmak için yayınladı.

*Kapitülasyonlar ilk kez Misakı Milli’de reddedildi.

*TBMM İstanbul’un işgalinden sonra toplandı.

*Çerkez Ethem düzenli orduya karşı

*Lozan’da Sovyetler Boğazlara karşı Türk görüşünü destekledi.

*Saltanatın geç kaldırılmasının sebebi Saltanat çevrelerinin desteğini kazanmak

*Büyük Taarruz’dan sonra TBMM’ye işbirliği önerdi› İstanbul başkent olsun

*Saltanat ve ulusal devlet tartışmaları en çok 1923–1925

*Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin kaldırılması sonucu›Halifelik dinsel bir sembol oldu.

*Kuvayı Milliye’ye son verilip› Cumhuriyet Halk Fırkası kuruldu.

*Atatürk dönemindeki barışçıl politika nedeniyle Milletler Cemiyeti’ne ‘Cemiyeti Akvam”a üye olmamız için çağrıda bulunulmuştur. Üye olduk.1932. Hatay’da seçim ve Boğazlar konularında Milletler Cemiyeti söz sahibi.

*1918’de Brest-Litowsk Ant.ile›Rusya 1.Dünya Sav.dan çekildi.

*Rum ve Ermeni azınlıkları›Wilson Prensiplerini kullanarak, yurdumuzdan pay istediler.

*Zararlı Cemiyetler›Mavri Mira-Pontus Rum}Rumlar

Ermeniler›Etnik-i Eterya Hürriyet ve İtilaf Fırkası›İngiliz yanlısı

İngiliz Muhipleri Cemiyetleri ›Vahdettin ve Damat Ferit Paşa üye

Sulh ve Selameti Osmaniye Fırkası›Damat Ferit Paşa taraftarı

İslam Teali Cemiyeti›Konya çevresinde medreseliler tarafından

Kürt Teali Cemiyeti›Kürdistan kurmak

*Yararlı Cemiyetler›Şark Vilayetleri Müdafaai Hukuk Cemiyeti›Ermenilere karşı

Trakya Paşaeli Cemiyeti›Edirne’de Yunanistan’a karşı

İzmir Müdafaai Hukuk Cemiyeti›Daha sonra Reddi İlhak

Klikyalılar Cemiyeti›Adana ve Çukurova’yı savunmak

Trabzon Muhafazai Hukuki Milliye Cemiyeti›Rumlara karşı

Milli Kongre Cemiyeti›Dr.Esat Paşa tarafından İstanbul’da

*1918’de Mebusan Meclisi dağıtıldı.

*1919›Damat Ferit Paşa hükümeti kuruldu. *15 Mayıs 1919’da İzmir işgali-Yunanlılar

*İzmir’in işgaliyle çatışma dönemi başlamıştır. *Gazeteci Hasan Tahsin›İzmir-ilk kurşun

*Batıda kongreler›Balıkesir, Nazilli, Alaşehir, Edirne

*İzmir işgalinden sonra›1919’da Paris Barış Konferansı-Amiral Bristol’un görüşleri

*Amasya Genelgesi›Ulusal egemenlik kavramı ilk kez

Vatanın ve milletin bağımsızlığı tehlikededir

Milletin bağımsızlığını milletin kendi azim ve kararı kurtaracak

Sivas’ta kongre toplanacak

10 Temmuz’da Erzurum’da kurultay toplanacak

İstanbul hükümeti görevini yerine getirememektedir.

*Erzurum Kongresi–10 Temmuz 1919›Bir hükümetin kurulması fikri ilk kez ortaya atıldı.

Vatan bir bütündür bölünemez, Manda ve himaye kabul edilemez.

Azınlıklara ayrıcalıklar verilemez.

 

Milli güçleri ve ulusal iradeyi hâkim kılmak esastır.

Geçici bir hükümet kurulacaktır.

Mebuslar Meclisi derhal toplanmalıdır.

*Sivas Kongresi–4 Eylül 1919›Temsil heyeti oluşturuldu.

Bütün cemiyetler birleştirildi.

*Sivas Kongresi sonundaki Ali Galip olayıyla, yenilgiyi kabul eden Damat Ferit Paşa hükümeti istifa etmiştir.

*Damat Ferit Paşa hükümetinden sonra›Ali Rıza Paşa hükümeti kurulmuştur.

*Amasya görüşmeleri›Ali Rıza Paşa hükümeti temsilcisi Salih Paşa ile M.Kemal arasında yapıldı.

*Amasya Görüşmelerinde›Amasya Genelgesi değil

Müdafaai Hukuk Örgütü hükümetçe tanındı

Mebuslar Meclisi toplandı.

*Atatürk Erzurum’dan milletvekili›Son Osmanlı Mebusan Meclisi’ne

*27 Aralık 1919›Atatürk Ankara’ya geldi.

*28 Ocak 1920›Misak-ı Milli, Mebuslar Meclisinde kabul edildi

*16 Mart 1920 ›İstanbul işgal edildi.

*İstanbul’un işgali ile Osmanlı Devleti sona ermiş sayılır.

*29 Nisan 1920›Hıyaneti Vataniye Kanunu çıkarıldı.

*İst.Hükümetinin desteklediği ayaklanmalar›Ahmet Aznavur+Kuvayı İnzibatiye

*24 Mayıs 1920›M.Kemal ve arkadaşlarına ölüm cezası verildi.

*Kışkırtma Sonucu çıkan ayaklanmalar›Bolu-Düzce, Yozgat, Afyon, Konya, Milli Aşiret, Azınlık ayaklanmaları

*Kuvayı Milliye birliklerinin ayaklanmaları›Demirci Mehmet Efe, Çerkez Ethem

*TBMM’nin yargılama ve cezalandırma yetkisini İstiklal Mahkemeleri kullandı

*20 Ocak 1921›Teşkilatı Esasiye›ilk anayasa-kuvvetler birliği var

*18 Haziran 1920›TBMM İstanbul hükümetinin aldığı kararları tanımayacağını açıkladı.

**10 Ağustos 1920›Sevr Ant.-İst.hükümeti imzaladı.

Sevr Antlaşması›Boğazlar komisyon tarafından yönetilecek

Ermenistan ve Kürdistan kurulacak

Yunanistan’a adalar verilecek.

Anlaşma Devletleri yurdu paylaşacak.

Osm.hük.50 binden fazla asker bulundurmayacak.

Azınlıkların hakları tanınacak, azınlıklar istedikleri devletin himayesine girecek

Kapitülasyonlara devam edilecek.

*Fransızlar›Güneyde Maraş, Urfa, Antep---Ayrıca Ermenileri örgütlediler

*Ankara Antl.ile Suriye sınırı çizildi›Şubat 1921

*1878 Berlin Ant.›Kars elimizden çıkmıştı.›3 Aralık 1920 Gümrü Ant. ile geri alındı.

*İlk Kuvayı Milliye Cephesi 28 Mayıs 1919›Ayvalık

*Servi TBMM’ye kabul ettirmek için 1.İnönü Savaşı başladı.

*1.İnönü›Düzenli ordu birliklerinin ve Ulusal Kurtuluş Savaşının batıdaki ilk zaferi

*Londra Konferansıyla Ankara hükümeti siyasal alanda tanındı.

*İlk kez bir büyük devlet TBMM’yi tanıdı›Moskova Ant.16 Mart 1921

*2.İnönü sonucunda İtalya Anadolu’daki askerlerini geri çekmeye başladı.

*5 Ağustos 1921›Başkomutanlık unvanı

*19 Eylül 1921›Sakarya’dan sonra Mareşallik ve Gazilik unvanı

*Unvanları veren ›TBMM

*3 Ekim 1922 yılında Mudanya Ateşkes Ant.›

Bu ant. savaşı bitirdi. İst.ve Doğu Trakya savaşılmadan alındı

İngiltere ve Yunanistan’da yönetimler değişti.

*Sevr + Mondros›Osmanlı hük. imzaladı.

*Lozan’a İst.hükümetinin çağrılması Saltanatın kaldırılmasına neden oldu.1 Kasım 1922

*Lozan’da›sınırlar+kapitülasyonlar+azınlıklar+borçlar+boğazlar görüşüldü

*1926’da Türk Medeni Kanunu kabulü ile azınlıklar rahatladı.

*6 Ekim 1923›Türk orduları İstanbul’a geldi.

*T.C.nin oluşumunun ilk temel adımı›TBMM

*TBMM+Teşkilatı Esasi+Saltanat+Cumhuriyet›T.C.nin oluşumu

*Yurdun düşman işgalinden kurtulması için Atatürk Saltanatı kaldırmayı erteledi.

*Türk halkının ulusal bilince ve ulusal egemenlik bilincine ulaşmış olması›Saltanatın kaldırılmasını kolaylaştırmıştır.

*Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyet›Halk Fırkası

*20 Nisan 1924›Yeni anayasa›güçler birliği ilkesine devam›1961 ‘e kadar devam

*Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası›Şeyh Sait Ayk.(13 Şubat 1925)›Takriri Sükun Yasası

*Serbest Cumhuriyet Fırkası›Fethi Okyar›12 Ağustos 1930›Menemen ile kapatıldı

**********

*Laiklik ilkesi›Saltanat kaldırılması+halifeliğin kaldırılması+Şeriye ve Evkaf +Tevhidi

Tedrisat+Medeni Kanun+8 Nisan 1924 Şeriat Mhk. kaldırılması+1925’te

tekke, türbe ve zaviyelerin kapatılması, tarikatlara son+10 Nisan 1928

Devletin dini İslam’dır ibaresinin çıkarılması+1937 yılında da Laiklik

İlkesinin Anayasaya girmesi

*Eğitim Kültür Alanında İnkılâplar›Tevhidi Tedrisat+Medreselerin kapatılması+yabancı okullar+28 Üylül 1928 Uluslarası rakamlar+1 Kasım 1928 Türk harfleri+15 Nisan 1931 Türk Tarih Kurumu+12 Temmuz 1932 Türk Dil Kurumu

*Toplumsal Alanda İnkılâplar›1925 Fes yerine şapka+1926 Miladi Takvim, saat+1931 ağırlık ve uzunluk ölçüleri+1934 Soyadı kanunu, ağa, bey, paşa vb. unvanların kaldırılması

*Ekonomik Alanda İnkılâplar›18 Şubat 1923 İzmir İktisat Kong.+Kapitülasyonların kaldırılması 1923+ Aşar Vergisinin kaldırılması 1925+ Kabotaj kanunu 1926+Teşviki Sanayi Kanunu 1927+Devletçilik ilkesinin benimsenmesi 1929+1.Beş Yıllık kalkınma prg.1933

*Atatürk ilkelerinin amacı›bağımsızlık içinde çağdaşlaşmak

*Atatürkçülük+Kemalizm: Atatürk ilkelerinin yaşama biçimi haline getirilmesi

*Cumhuriyet devletimizin temel yapısını ve biçimini belirler.

*Milliyetçilik›imparatorluğa+Osmanlılık’a+Ümmetçiliğe karşı

*Halkçılık›Cumhuriyetçilik+Milliyetçilik

*Laiklik hukuksal bir ilkedir. Devlet düzeninin bütün toplumsal ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarının dine değil, insan aklının ürünü olan bilime dayanmasıdır.

*Devletçilik›Bir ekonomik ilkedir. 1929 Dünya ekonomik bunalımından sonra benimsenmiş

*Devletçilik amacı›sanayileşmek, 1934 yılında 1. 5 yıllık uygulanmaya başladı.

*İnkılâpçılık›amaç çağdaşlaşmayı sağlamak. Yenileşme hareketlerinden inkılâpçılık farklıdır.

*Ulusal egemenlik›Cumhuriyetçilik

*Ulusal birlik ve beraberlik, ülke bütünlüğü›Milliyetçilik

*Akılcılık ve bilimsellik›Laiklik

*İnsan ve insanlık sevgisi›milliyetçilik ilkesi

***********

*Ulusal Güvenlikten sorumlu›Bakanlar Kurulu, MGK

*MGK›Cumhurbaşkanı, Başbakan, Başbakan Yard., İçişleri Bak, Dışişleri Bak,Milli Savunma Bak, Adalet Bak, Genel Kurmay Bşk., Kuvvet Komutanları, Sekreter

ANAYASA İLE İLGİLİ KISA KISA NOTLAR

*Kanuni hâkim güvencesi›başka mercilere çıkarılmama, iş ve işlemlerde sadece kanuna tabi olma

*Siyasi hak ödev›18 yaşında seçme hakkı

*Sendika›sosyal haktır

*YAŞ, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Yüksek Seçim Kurulu kararlarından dolayı hiçbir merciiye itiraz edilemez.

*TBMM› 1 Ekimde toplanır.

*TBMM Başkanlık Divanı›İdari amirler, meclis bşk, başkan vekilleri

*TBMM Başkanlık Divanında başbakan yok

*TBMM Başkanlık seçimlerinde 4.turda en fazla oyu alan başkan

*Gensoru verilmesi için› 20 milletvekili imza

*Cumhurbaşkanının TBMM dışından olması için 110 milletvekili teklif

*Cumhurbaşkanı MGK’yı toplantıya çağıramaz.

*Cumhurbaşkanı yoksa başbakan MGK başkanı

*Cumhurbaşkanı sadece vatana ihanetle suçlanabilir. 1/3 milletvekili imzası ile

*Seçim öncesi› Adalet, Ulaştırma, İçişleri Bakanları çekilir.

*İllerin idaresi›yetki genişliği esasına dayanılarak yönetilir.

*Uyarma ve kınama cezaları›kanun denetimi dışında

*Kanunların şekil iptali davası›Anayasa mahkemesine 10 gün içinde müracaat

*60 gün içinde kanunun iptali davası

*Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararlarına itiraz edilemez.

*Ön rapor› Bazı idari tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulduğunda hazırlanır

*Soruşturma Basamakları›soruşturma emri, şikâyetçiye ait ifade, tanıkların ifadesi, değerlendirme

*İhzarla getirilen sanığın sorgulaması›24 saat içinde

*İdari rapor›fiillerin tamamının disiplin boyutunda olması

*ilköğretim müfettişi›sanat, bilim, teknik alanlarında bilirkişi ister ama eğitim alanında isteyemez.

*Disiplin cezası alan memurun 1.derecede etkilendiği alan›memuriyet statüsü

*MEB merkez teşkilatında görevli kişilerin soruşturma iznini müsteşar verir.

*inceleme ve soruşturmada›maddi delillere öncelik

*Sanık›isterse ifade vermez, imzadan imtina edebilir, kimlik bilgilerini doğru verir, statü yerine göre ifade yeri seçebilir.

*Başka bakanlıkların müfettişleri de gerekiyorsa başbakanlığa bilgi verilir.

*Sanık bulunduğu yerde ifade veriyorsa›istinabe denir.

*Adalet Mahkemeleri›özel hukuk ve ceza hukukundan doğan uyuşmazlıklar

*Kişilerle idare arasında, idare hukukundan doğan uyuşmazlıklar›Danıştay, Bölge İdare Mahk.İdare Mahk., Vergi Mhk.

*Askeri kişiler ile askeri yerler arası›Askeri Yüksek İdare Mahk.

*Askerlerin askeri suçtan doğan davaları›Askeri Mahk.

*Seçimlerde uyuşmazlıklar›Yüksek Seçim Kurulu

*Sayman hesaplarının yargılanması›Sayıştay

*Adli, idari, askeri yargı yerleri arasındakilere›Uyuşmazlık Mahk.

*Yasalar, iç tüzükler›Anayasa Mahk.

*Yüksek Mahkemeler›

Anayasa M., Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mhk.,Uyuşmazlık Mahk., Sayıştay, Yüksek Seçim Kurulu

*İdari davalarda izlenecek yollar›itiraz, temyiz yolu, kararın düzeltilmesi, yargılamanın yenilenmesi

*****************

*Üniversite idari baş›genel sekreter

*Belediye için›2001 nüfus

*İçişleri Bak.›Belediye başkanını geçici olarak görevden uzaklaştırır

*Kamu İktisadi Teşekkülleri›Bakanlar Kurulu tarafından kurulur

*Köy kurma yetkisi›İçişleri Bak.

*İl ve ilçe kurma›kanunla TBMM

*Bakanlar Kurulu mali yılbaşından önce bütçe tahmin raporunu›TBMM’ye 75 gün önce

*Belediye başkanlığı›Danıştayın kararı ile düşer

*****************

*T.C.devleti organları› yasama, yürütme, yargı

*TBMM›550 milletvekili

*T.C. İdari yapı›Cumhurbaşkanı, bakanlar kurulu, bakanlıklar ve yardımcı kuruluşlar(Danıştay, Sayıştay, DPT; MGK)

* Yargıtay ve belediye yardımcı kuruluşlardan değil

*Cumhurbaşkanı 3. turda seçilir.

*Cumhurbaşkanı vekili›TBMM Başkanı

*Devlet Denetleme Kurulu denetimine tabi olanlar›Emniyet Gen.Müd, Sendikalar, Adalet Bakanlığı,--------Mahkemeler tabi değil

*1 Bakanlıkta en fazla 30 müşavir

*Milli güvenliğin sağlanmasından TBMM’ye karşı Bakanlar Kurulu sorumlu

*Merkezi idarenin taşrayı denetleme yetkisi›hiyerarşi

*Teftiş Kurulu›müsteşardan emir almaz.

*Bakanlıkta 1 müsteşar, 30 müşavir, 7 müsteşar yard

*Bakanlıkta daire başkanlığı kurulması için›en az 3 şube müdürü

*İl İdare Kurulu›vali veya muavini, hukuk işleri müd., defterdar, milli eğitim müd., bayındırlık müd.,sağlık ve sosyal yard.müd.,tarım köy işleri müdürü

* İlçe İdare Kurulu›kaymakam, yazı işleri müd, mal müd,

*İl ve ilçelerin kuruluşlarını kurma, değiştirme yetkisi›Bakanlar kurulu

*Sıkıyönetim›savaş, şiddet, ayaklanmada

*Bakanlıklar kanunla kaldırılır ve kurulur

*Anayasa mahkemesinin bütün iptal kararlarının gerekçeli olma zorunluluğu yoktur.

*Anayasa mahkemesi üyeleri›Cumhurbaşkanı atar

*Bilimsel yönetim kurucusu›Frederix Taylor

*Adaylıkta başarısız olanlar 3 yıl sonra memur olmak için başvuru yapar

*Parafiskal Gelirler›SSK, Emekli Sandığı, Ticaret Odası aidatları

*Memurun Muhakemat Kanunu›4483

*Mahalli İdareler›İl özel idaresi, belediye, köy

*Anayasa>Kanun>Tüzük>Yönetmelik>Yönerge>Genelge

*Kanun›TBMM

Tüzük›Bakanlar Kurulu

Yönetmelik+Yönerge+Genelge›İlgili bakanlık+valilik+kurum

*Kanun tasarısını ›Bakanlar Kurulu

*Kanun teklifi›milletvekili

*Tüzük›Bakanlar Kurulu çıkarır, Danıştayın incelemesinden geçer, asli şeklini alır.

*Yönetmelikler›Başbakanlık, bakanlık, kamu tüzel kişilikleri çıkarır. Kanun ve tüzükleri açıklamak için.

*Komutan›Gen. Kurmay Bşk.

*Gen. Kurmay Bşk›Başbakana karşı sorumlu

*Sosyal devlet›Herkese eşit fırsat

*A demirbaş›esas eşyalar

B demirbaş›ders araçları

C demirbaş›kitaplık

*Yönetim Süreçleri›Karar, planlama, örgütleme, iletişim, eşgüdümleme, değerlendirme

*Eşgüdüm›Koordinasyon, birimler arası iletişim

*Max Weber›Yönetimde bürokrasi şart

*10 kesintisiz görevine gelmeyen müstafi

*Mazeret izni›10 gün

*Yetersiz memur tebliğinden›30 gün içinde itiraz eder, itiraz sonucu 2 ay içinde

*Yargı hizmetlerinde›Harç alınır

*Kaymakamın yargılanmasına il idare kurulu karar verir

*İlçe idare şube başkanı›kaymakama sorumlu

*İlçe idare kurulu›Yazı işleri müd, sağlık ocağı hek., ilçe MEM

*Bayındırlık müd.ilçe idarede yok

*Tüzel kişilik›Köy, ilçe, il

*Mahalle tüzel kişi değil

*Bilimsel yönetim›İşçi ve işverenin refahını korur.

*Yetki›Yalnızca üstten emir örgütü

*Yerel yönetim birimi›Köy, belediye, il özel idaresi

*Bucak yerel yönetim birimi değil

*İl özel idaresi bütçesi›İçişleri bakanlığı

*5816›Atatürk aleyhine işlenen suçlar›Memurluktan men

*Yetki genişliği›Taşradaki yetkili kendi karar alır, uygular

*82 Anayasasında›Hıyaneti Vataniye yok

*Kanun hükmünde kararname›Bakanlar Kurulu

*İl İdare Kurulu›Defterdar, MEM,Bayındırlık müd., sağlık müd.

*Tabip ve emniyet müdürü il idare kurulunda yok.

*İl disiplin kurulunda ›sağlık müd var

*Kınama ve uyarma cezası›5 yıl sonra silinir, diğerleri 10 yıl sonra

*Kınama için idari mahkemeye başvuru yok, ancak üst disiplin amirine itiraz.

*Türk Milli Eğitimin Amaçları›Milli Eğitim Temel Kanunu’nda

*Milli Eğitimin amaçları›Okulun Amaçları›Dersin amaçları›Konunun amaçları

*Devlet Denetleme Kurulu üyelerini Cumhurbaşkanı atar.

*Marry Parker Follett›Örgütler insandır

*Gensoru›Hükümet veya bakanın denetim aracı, görevden uzaklaştırma

*Meclis soruşturması›başbakan+bakan cezai sorumluluklar için denetim aracı

*Soru›Bakanlar kurulunun cevaplandırması için

*TBMM Denetim Araçları›soru, genel görüşme, meclis araştırması, gensoru, meclis soruşturması

*Cumhurbaşkanının yasama görevi; TBMM açılış konuşması, Kanunları yayımlama, TBMM yi toplantıya çağırma

*Cumhurbaşkanının yürütme görevi; Başbakanı ve bakanları atama, Rektör, devlet denetleme kurulu üyelerini seçmek

*Cumhurbaşkanının yargı görevi, anayasa, Danıştay, yargıtaydaki ilgili üyeleri seçme

*Bütçe yasa tasarısı komisyonda›20 gün

*Bütçe komisyonu›40 üye

*Bütçe genel kurulda›20 gün

*Tevbih cezası›Verilen emirleri zamanında yerine getirmeme sonucu

*Kasıtlı yerine getirmeme›Kınama

*1984›İlk Büyükşehir belediye uygulaması

*Memurluk alımında› Liyakat+sınıflandırma+kariyer+kadro

*İdari yargı başvuru süresi›60 gün

*Soruşturma iznine itiraz›10 gün

*Soruşturma izni verilmesi›30 gün

*Z Teorisi›Eğitimde kalite, ekonomik sermaye gelişimi

*Haritalar›B demirbaş defterinde

*Yürütme görevi›Bakanlar Kurulu+Cumhurbaşkanı

*1982 Anayasası›Cumhurbaşkanına geniş yetki vermiş

*Yönetici becerileri›iletişim, teknik, kavramsal beceri

*Yöneticide bilimsel beceri yok

*Yürütmenin durdurulması kararı›30 gün içinde uygulanır

*Yasa yerine tüzük geçerse›görev gaspı

*Yönetim planlama basamakları›Hedef genişletilmesi, strateji belirleme, yönlendirme

*Karar ve yürütme bir grupta ise›Komite örgütleri

*82 Anayasası›Cumhuriyet, İstiklal marşı, Ankara değişmez

*Sıkıyönetim tabii afetlerde ilan edilmez.

*Cumhurbaşkanı sadece vatana ihanet fiillerinden meclise karşı sorumlu

*Sosyal devlet›Temel haklara güvence

*Lise mezunu›13.dereceden başlar

*Devir teslim etmeden görevini bırakan 3 yıl memur olamaz.

*Devlet memuru amirin izni olmadan basına açıklama yapamaz.

*Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesi cezası alan›vali, büyükelçi, müstear, müsteşar yard.olamaz

*Genellik ilkesi›Gelir ve giderler bütçede gayrisafi olarak yer alır

*Klasik yönetim›Liderlik üstten aşağı, üretim bireysel, yetkide kurallar ve yaptırımlar var, informal grup yok

*Atatürk ilkeleri ›1937 yılında anayasada

*Norm resmi gazetede yayımlandı, iptali için 60 gün içinde Anayasa mahkemesine

*TBMM›550 milletvekili

*Bakanlar kurulu istifa eder, cumhurbaşkanı meclis seçimlerini öyle yeniler.

*Bütçeler yasa ile hukuki yapıya sahip

*Vergi›Kamu ekonomisine hukuki cebir şeklinde alınır

*Resim›Yerel yönetimlerin gelir kaynağı, belirli bir hakkın elde edilmesi için ödenir, karşılıklı veya karşılıksız alınır, hizmet karşılığında alınmaz.

*Okul yönetimi›Öğrenci işleri+personel işleri+eğitim işleri ile ilgilenir.

*Okul yönetimi rehberlik merkezi işleri yapmaz.

*Memurluktan çıkarmak için›Suç tarihinden 6 ay içinde

İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

*İlköğretim 6–14 yaş *8 yıl zorunlu, kesintisiz, ücretsiz *Karma eğitim

*Anasınıfları bağlı bulunduğu okulun öğretim şekline tabi

*Ders yılı süresinde ›okulun açık bulunduğu günler + törenlere katıldıkları resmi tatil günleri sayılır

*Ders saati 40 dk. Teneffüs 10 dk. Beslenme 20 dk

*Öğle arası›60–90 dk. *Yatılıda etüt sabah 1 ders+akşam 1 ders

*28 Ekim öğle+29 Ekim tatil *23–24 Nisan tatil *19–20 Mayıs tatil

*Ramazan Bayr. Arefe öğle›3,5 Kurban ›arefe öğle›4,5 *yılbaşı 1 gün *Mahalli Kurt. günü›1 gün

*31 Aralıkta 72 ayını dolduranlar 1.sınıfa kayıt

*En yakın okula kayıt *Kayıtta nüfus cüzdanı+ikametgâh+varsa aşı kartı

*yasal sorumluluğunu alan kişi veli olur.

*İl ve ilçede mayıs ayında Öğrenci Yerleştirme Komisyonu›Mem müd yard+5 okul müd+belediye bşk+muhtar

*Nakil›1 hafta içinde nakil belgesi istenir

*İller arası nakillerde 5 gün devamsızlıktan sayılmaz

*1.yarıyıl bitimine 20 günden az ise ortalama notlar gönderilir, çok ise›yazılı ve sözlü notları gönderilir

*2.yarıyılda nakil dönem başından 15 gün içinde

*Öğrenci dosyası›5 yıl saklanır

*İlk derse girdi gitti›yarım gün devamsız sayılır

*Yurt içi sosyal faaliyet MEM tarafından izin›Yurt dışı sosyal faaliyet valilik tarafından izin

*Tarım, aile, hastalık vb için en fazla›15 gün izin öğrenciye

*5’lik not sistemi *1–2-3’te sınav yok. *En az 2 sınav+1 sözlü notu zorunlu

*İngilizcede 2 sınav+2 sözlü *Resim, Müzik, Beden, İş eğitimi›en az 3 not zorunlu

*Notlar okul yönetimine karneden 5 gün önceden

*Birleştirilmiş sınıflarda›3 ve 5 dışında sınıf tekrarı yok

*Kaynaştırma eğitiminde ve öğrenme yetersizliği olanlarda ›sınıf tekrarı yok

*Sınıf yükseltme 1 ay içinde *Sınıf yükseltme 1 kere yapılır

*Sınıf yükseltme komisyonu›okul müd+sınıf öğret+üst sınıfın öğrt+rehber öğretmen+Türkçe ve Mat öğrt.

*Diploma tarihi›derslerin kesildiği tarihtir

*Yetiştirme kursu›10 iş günü *En çok 3 dersten yetiştirme kursu

*Diploma notu›4–5–6–7–8 ağırlıklı not ort.

*Öğretmen gelmeme durumunda›2 gün içinde haber,7 gün içinde belge

*Hamile öğretmene›doğumdan önce–3 ay, sonra 6 ay nöbet verilmez

*Belletici öğretmen en çok›3 gün nöbet tutar

*Ağırlıklı not ort.›3,5–4,00 olanlar teşekkür

*3 yıl kesintisiz takdir alan öğrencilere›Üstün Başarı Belgesi

*Onur Belgesi›yarışmalarda başarı, sosyal kültürel başarı, örnek davranış, okul araçlarını koruma

*Öğrenciye cezalar›uyarma, kınama, okul değiştirme

*Uyarma›derse gelmeme, yalancılık; duvarları, sıraları kirletme, görgü kurallarına aykırı

*Kınama›öğretmene, yöneticiye saygısızlık; dersi engellemek, kopya çekmek, evrak tahribi, törenlere gelmeme, kılık kıyafet, sigara içmek, kavga ve kasıtlı zarar

*Okul Değiştirme›Anayasaya aykırılık, sarkıntılık, iftira, taciz, öldürücü alet, yangın çıkarma, dernek, siyasi parti, para toplama, ırk-din ayrımcılığı, derse ve sınava girmeye engel olma, kışkırtıcılık, alkollü gelme uyuşturucu

*Sadece 6–7–8 ‘de ülke düzeyi sınav yapılır. Mayıs ayında

*Kopya çekene sıfır, ödev ve projesini getirmeyene sıfır verilir.

*Sözlü notu yazılı notları ile makul bağlantılı

*Yetiştirme kursu yoksa ›mesleki çalışmalar tatil adreslerinde yapılabilir, 1 Eylülde raporu gelecek

*Öğrenci Davranış Değerlendirme Kurulu›okul idarecisi+1 öğretmen+1 öğrenci+rehber öğretmen

*Öğrenci Davranış Üst Kurulu›idareci+2 asil ve 2 yedek öğretmen+rehber öğretmen+okul-aile birliği bşk

ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

*3308› Mesleki Eğitim Kanunu

*625 › Özel Öğretim Kurumları Kanunu

*Ortaöğretimde kültür, alan ve seçmeli olarak › 3 çeşit ders

*Yönelme veya yönlendirmelerde›Ağırlıklı not ortalamasına bakılır.

*Seçmeli derse sınıf açılabilmesi için en az 12 öğrenci seçmelidir.

*İmkân yoksa 12 den az sayıda da olsa MEM onayı ile konulabilir.

*Eğitim bölgesi müdürleri seçmeli ders açabilirler.

*Sınavlar 7 gün önceden duyurulur.

*Günde sınav sayısı 2 yi geçmez.

*7 gün içinde›Ödev ve projesini getirmeyen mazeretini sunar.

*Sözlü notu için 1 ders saati ayrılmaz.

*Ödev ve projesini zamanında teslim etmeyene sıfır verilir.

*Yazılı sonuçları 15 gün içinde öğrenciye duyurulur.

*Öğrenci yazılı sonucuna 7 içinde itiraz eder.

*Not defterleri›İdareye teslim, 1 yıl saklanır.

*Not çizelgeleri dönemin bitimine en geç 3 gün kala verilir, ilköğretimde 5 gün kala

*Dönem notu, notların puanlarının aritmetik ortalamasının nota çevrilmesi

*Aritmetik ortalamanın 1 fazlası dönem notu olarak verilebilir.

*Fen Liselerinde, Sosyal Bil. Liselerinde› 3,50}Yabancı dil hazırlık bulunan liselerde›3,00

*Genel lise, mesleki liseler› 2,50} ortalamaları ile sınıf geçilir.

*2 den fazla sorumlu dersi olanlar başarısız sayılırlar.

*Yabancı dil ağırlıklı liselerde hazırlık sınıflarında seviye tespit yapılarak en az 3,00 alanlar 1.sınıfa başlayabilir.

*Hazırlık sınıflarında sorumlu olarak sınıf geçilmez.

*Hazırlık sınıfı notları diploma notunda dikkate alınmaz.

*Sınıf tekrarı 1 defa yapılır.

*Son sınıf öğrencileri sınıf tekrarı yapmadan sorumluluk sınavlarına girebilir.

*Okul birincisi not ort. göre Öğrtm. Kurulunca seçilir.

*Uzaklaştırma ve daha ağır ceza alanlar birinci olamaz.

*Okul birincileri okul müd. tarafından ÖSYM’ye bildirilir.

*İlk derse girmeyen veya arada bir derse girmeyen›yarım gün devamsız

*Özürsüz 20 gün gelmeyen başarısız sayılır.

*Özürlü+özürsüz devamsızlıkların toplamı›45 gün

*Yurt içi + yurt dışı sosyal, kültürel faaliyete katılan öğrenci devamsız sayılmaz.

*Yetiştirme programlarının 1/6 sına devam etmeyen başarısız sayılır.

*Sorumluluk sınavı›Alt sınıftan dersi olanlar + son sınıf öğrencilerine

*Sorumluluk sınavı süresi 3 hafta, yaz tatilinde

*Sorumluluk sınavı 15 gün önceden duyurulur, diğer sınavlar l hafta önceden

*3 dersten ortalama yükseltme sınavına girer.

*Ortalama yükseltme sınavı için 7 iş günü içerisinde öğrenci dilekçe verir.

*Müdür veya müd.yard. başkan + 2 üye › sınav komisyonu

*Bu sınav kâğıtları 2 yıl saklanır.

*Mezun olamayan öğrencilerden sınıf tekrarı yapmış olan 1, yapmamış olan 2 öğretim yılı daha sorumluluk sınavlarına alınır.

*Mezuniyet notu virgülden sonra 2 basamak yürütülür.

*Ders yılı › 180 iş günü, ocak ve şubat aylarında 2 hafta yarıyıl tatili

*Öğretim yılı başlaması, yarıyıl tatili› Bakanlıkça

*Ağırlıklı Yılsonu başarı ortalaması Fen+Mat+Türk Dili ve Edeb.}

Fen liselerinde › 3,50

An.Lis.Güzel San.Lis.An.Öğrt.Lis.› 3,00

Genel Lis. Mesleki ve Teknik Lis.›2,50 olması gerekir.

222 SAYILI İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU

*Tamamlayıcı sınıflar ve kurslar mecburi değil.

*Yetiştirici kurslar ve sınıflar mecburidir.

*Okulların açılma ve kapanma zamanı›Meb yönetmeliği ile belirlenir.

*Eylül 3.hafta›İlköğretim Haftası

*Tek öğretmenli okullarda öğretmenin yaz tatili ilçe MEM ve müfettişler tarafından ayarlanır.

*Okul açılmadan 15 gün önce muhtarlar okula kayıt yaptıracak öğrencileri tespit

*Okula gidemeyen öğrencinin özrü ›

3 gün içinde bildirilecek.

*Öğrenciye zorunlu hallerde 15 gün izin

*Okula gelmeyenler muhtara bildirilince muhtar 3 gün içinde veliye tebliğ

*Veliye 20–60 gün hapis›devamsızlık cezası

*Okul arazisi tarla›en fazla 50 dekar

*Köy okulu uygulama bahçesi komisyon üyeleri›Tarım müd. görevlisi+müfettiş veya ilçe Mem+muhtar

*Hapishane, meyhane, kahvehane vb. okula›100 m.uzak.

*Köy okulları arazisi›Köy tüzel kişiliğinin

*Kasaba ve şehirlerde okul arazisi›özel idarenin

*Köy öğretmenine 100–500 metrekare araziden pay

*Köy ihtiyar heyeti›okul bahçesine kurulan tesislere karar verir

*İlköğretim okullarına bütçeden % 3 yardım yapılır.

*Köy bütçesinin % 10 ‘u okula

*Lojman kirası›İl daimi komisyonu

*Okul çağına gelen çocuklardan muhtar mesul.

*Nüfus cüzdanı olmayan çocukların yaşlarının tespiti›İhtiyar heyeti

*Bağ, bahçe, düğün, ölüm vb.için›15 gün izin öğrenciye.

*A›İlköğretim okulları ve buna bağlı pansiyonlar

İlköğretim yatılı bölge okulları(YİBO)

Gezici okullar

Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar

*İ.Ö.açılma, kapanma ve öğretime ara verme zamanlarını MEB yönetmelikle belirler.

*Tek öğretmenli yerlerde öğretmenlerin yaz tatili izinleri bölge İ.Ö.müfettiş+ilçe mem tarafından ayarlanır.

*Mevcut sürede okulu bitiremeyenlere 2 öğretim yılı daha süre, bu durum kurum yön. de 4 yıl

*Dersler başlamadan 15 gün önce muhtarlar okul müd ile irtibat ›kayıt

*Öğrenim çağında okula gelmeyenler okul müdürü kaydeder ve devamsız öğrenci işlemi

*Nüfus cüzdanı olmayanlara ›ihtiyar heyeti karar

*Bir öğretmene düşen öğrenci sayısı ›40 tan fazla olamaz.

*Mülki amirler+İ.Ö.Müfettişi+zabıta teşkilatı öğrencinin devamlarını sağlamakla vazifeli

*Para cezasına rağmen 3 gün içinde çocuğun okula göndermeyen veliye Cumhuriyet Savcılığına MEM’ce bildirilir.

*Cumhuriyet Savcılığı›10 içinde Sulh Ceza Mh. dava açar.

*20 gün ile 2 aya kadar veliye hapis cezası verilir.

*Hapis cezası kararından sonra 1 hafta içinde çocuğu okula göndermezse hapis öyle uygulanır

*İlköğretim çağında olup da herhangi bir okulda kaydı olmayanlar hiçbir yerde çalıştırılamaz.

*Bu çocukları çalıştıranlara 2 aya kadar hapis cezası›tekerrüründe 2 misli ›bu ceza ertelenemez.

*Arsa arazi işlemleri›Köy okulları arsası ve okula gelir arsası tespiti›Müfettiş veya MEM başkanı+tarım müd+tapu müd+maliye+köy muhtarı

*Hapishane, kahvehane, meyhane›okula 100 m.uzak

*Bu uzaklığın ölçülmesi›İçişleri+MEM+Turizm+Sağlık Bak. yönetmelikleri ile

*Turizm bölgelerinde 100 m.için karar mülki amirde

*Köy lojmanlarından kira alınmaz.

*Şehir veya kasabalardaki lojman bedeli›İl daimi komisyonu tarafından

ÇIRAKLIK VE MESLEKİ EĞİTİM

*Çırak olmak için›14–19 yaş arası

*En az ilköğretim mezunu olmak

*Sağlık durumu uygun olmak

*8–10 saat›haftada genel ve mesleki eğitim

*Çıraklıkta deneme dönemi 1 aydan az, 3 aydan fazla olamaz.

*Çıraklık süresi 3–4 yıldır.

*50 ve daha fazla işçi çalıştıran işletmeler› işçi sayısının %5-%10 arası meslek lis. öğrencilerinden çalıştırır

*Teorik eğitim haftada›12–16 saat

*Her yıl tatil aylarında 1 ay ücretli, 1 ay da ücretsiz izin uygulama yapan öğrencilere

*Kalfaların ustalık sınavı için›en az 3 yıl çalışması gerekir.

*Kalfalar Bakanlıkça açılacak ustalık eğitimini başarıyla tamamlamaları gerekir.

*Kalfalık belgesi olup, 5 yıl çalışanlar direkt ustalık sınavına katılır.

*Meslek lisesi mezunu olup, en az 1 yıl çalışanlar doğrudan ustalık sınavına katılır

*Kalfalık belgesi olup 22 yaşını dolduranlar, ustalık sınavını başarırsa ustalık belgesi alır.

*İşyeri sahibi olanlar ve lise dengi meslek lisesi mezunları›doğrudan ustalık belgesi

*Mesleki eğitimde sınıfta›en az 8, en fazla 32 öğrenci

*Tamamlama eğitimi en çok 8 hafta

*Ara sınav›2. yılın 1. dönem sonunda

*Geçer not puanı › 45

*Haftalık ders saatinin 3 katı kadar ancak devamsızlık

*Sınav komisyonu›meslek odası temsilcisi, işçi sendikası tems.,okul temsilcisi

*Sınav komisyonu üyeleri 3 yıl görevli

*Sınav 3 ay önce duyurulur

*Başarısızlar 2 kez sınava alınabilir

*Kalfa, ustalık eğitiminde derse ¼ devamsızlık

*Kalfalıktan ustalığa geçişte ustalık eğitimi almamış ise 5 yıl sonra ustalık sınavına girer.

*Kalfa ustalık eğitimi aldıysa›3 yıl çalışınca sınava girer.

*Çıraklık›14–19 yaş

Kalfalık›19–22 yaş

Ustalık›22 yaş

*Ustalık sınavı şubat-haziran-eylülde

*Eğitim danışma kurulu›sanayi odası temsilcisi, ticaret odası temsilcisi, işveren sendika temsilcisi

*Çıraklık eğitimi kurulu kararı haziran sonunda işletmelere bildirilir.

*Beceri eğitiminden en az % 80 başarı

*Beceri eğitimi gören 18 öğrenciye›

1 ustaöğretici görevlendirilir.

*Koordinatör öğretmen puan çizelgelerini dönem sonundan ›5 gün önce doldurur

*İşletmelerce iş dosyasına verilecek en yüksek puan›20

3797 SAYILI KANUN-MEB TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ

*Teşkilat›merkez+taşra+yurt dışı

*Merkezde›Bakanlık+TTK}Ana ›› Danışma+Denetim}Yardımcı

*Müsteşar›Bakanın yardımcısı

*7 müsteşar yardımcısı var

*TTK Başkanlığı›MEB şurasında sekreter

*Danışma ve Denetim Birimi›Teftiş Kurulu Bşk, Araştırma Planlama Koordinasyon K.Bşk, Hukuk Müş, Bakanlık Müş, Basın ve Halkla İlişkiler Müş.

*Ana Hizmet Birimleri›Tüm okul birimlerinin genel müdürlükleri, dış ilişkiler gen. müd, Yurt dışı eğitim gen. müd, Özel öğretim gen.müd, Bilgisayar Gen. Müd, Okul içi beden eğitimi, spor, izcilik dairesi başkanlığı

*Yardımcı Birimler›Personel Genl Müd., Yayımlar Dairesi Bşk, Hizmetiçi Eğitim Dairesi Bşk, İşletmeler D.Bşk, Yatırım Tesisler Dairesi Bşk, Eğitim Araçları Dairesi Bşk.,Sağlık işleri D.Bşk, Burs ve Yurtlar Dairesi Bşk, Çıraklık Mesleki T.Geliştirme Fonu D.Bşk, Burslar Yurtlar D.Bşk.

*Özel Kalem Müdürü››Bakanın

*Meb en yüksek danışma kurulu›Milli Eğitim Şurası

*Sürekli Kurullar›Milli Eğitim Şurası, Müdürler Kurulu, Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulu, Öğrenci Disiplin Kurulları, Özel ihtisas komisyonları(Bu komisyon en çok 3 ay görevlendirebilir.)

*MEB Bağlı Kuruluşlar›Milli Eğitim Akademisi, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Gen. Müdürlüğü; Film, radyo, tv eğitim merkezi

439 SAYILI KANUN-DERS SAATLERİ-EKDERS ÜCRETLERİ

*Geçici ücretli öğretmenlere haftada›24 saat ders

*MEB Yüksekokul öğretmenlerine›haftada 8 saat mecburi ek ders

*Atölye öğretmenleri maaş karşılığı›haftada 16 saat

*Sınıf öğretmenleri maaş karşılığı›18 saat

*Branş öğretmenleri maaş karşılığı›15 saat

*Yüksekokul öğretmenleri maaş karşılığı›12 saat

*Konservatuar öğretmenleri maaş karşılığı›8 saat

*Müdür ve müd.başyardları maaş karşılığı›6 saat

*Anadolu liselerinde İngilizce öğrt.›2 saatte + 1saat

*Müdür yetkili öğretmen haftada›18 saat ek ders

*Kurs öğretmenleri›28 saat ders

*Müdür haftada›20 saat ek ders ücreti

*Müdür yard.›18 saat ek ders ücreti

*Yatılı okullarda›haftada 25 saat ek ders

573 SAYILI ÖZEL EĞİTİM

*Sertifika denkliğini›MEB belirler

*Aile kursa katılınca iaşesi›Bakanlıkça karşılanır

*Özel eğitim ve sınıf programlarının amacı›akranların yeterliliğine ulaştırmak

*Ram Danışma Birimi Bşk›Şube müdürü veya MEM yardımcısı

*Körlerin en çok görme oranı 1/10

*İşitme kaybı›70 desibel üstü sağır

*Öğretmenlerin en az 5 yıl çalışma zorunluluğu

*15 yıl çalışan öğretmen istediği okula

*Psikometrist+Rehber öğrt+psikolog okulda bulunur

*Psikiyatr, ortapedist okulda bulunmaz.

*0–24›Klinik

25–44›Öğretilebilir

45–75›Eğitilebilir

76–129›Normal

130 ve üstü›üstün zekâlı

*Üstün zekâlıların sınıfı›20–25 kişi

*% 55 yemek ücreti›öğrencilerden

*Sınıfta en az›6 kişi, en fazla›10 kişi

*özel eğitim yaşı›4–18 yaş arası

*Okula devamsızlık›3 ay

*3 ay öğretilebilir çocuklar eğitim görecek sonra nakil olabilir

*Öğretilebilir çocuklar sınıfı›5–10 kişi

*Etkinlikler›günde 6 saat

*İş okulunda sınıf mevcudu›15 kişi

*İş okulunda devamsızlık 2/3 olunca sınıf tekrarı

*İşyeri rehber öğretmeni›6 saat ders haftada

*Özel Eğitim İlkeleri›Erken yaşta eğitim, bireysel eğitim planı, aile katılımı, akranları ile

eğitim, çevreden ayırmadan eğitim

*Otistik çocukların eğitimi›3–18 yaş

*Ortaöğretim görme+işitme+ortapedik sınıf mevcudu›20

*Konuşma, dil, sosyal, davranış bozukluklarındaki ciddi durum ve temel özbakım sorunları

varsa›Ağır durumda zihinsel öğrenme

1702 SAYILI KANUN TERFİ VE TECZİYE

*Kıdem adaylık kalkınca hesap edilir.

*Yoklama, imtihan evrakını zamanında teslim etmeyen öğretmene›ihtar cezası

*İkinci defa yaparsa›Tevbih

*Öğrencilerin dövülmesi›Maaş kesilmesi

*Meslekte kıdem muallim unvanının alındığı tarihten hesaplanır.

*Muallim unvanı alınmadıkça terfi edilemez.

*2 yıl içinde muallimlik unvanı almayan kişinin görevine son.

*Aylıksız izinler kıdemden sayılmaz.

*Bu yasa l Eylül 1930 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

*Aynı suçtan 2 defa tevbih›maaş kesimi

*Maaş bir günlükten 15 günlüğe kadar kesilir.

*1/8 veya 1/30 oranlarında

*Not verirken tarafgirlik yapmak+amirine karşı hakaret ›kıdem cezası

*Bir yılda 4 defa ders ücreti kesilmesi cezası alan+mazeretsiz bir hafta okula gelmeyen ›istifa etmiş sayılır

*İffetsizlik+kopya vermek+talebeyi üstlere karşı itaatsizliğe teşvik etmek›meslekten çıkarılma

*Aczi 3 teftiş raporuyla sabit olanlar+2 defa başka okula sürülenler›emekliliğe sevk edilir

*Mazeret 3 gün içerisinde bildirilmeli ve 7 gün içerisinde belgelendirilmeli

1739 SAYILI KANUN-MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU

*Hayat boyu eğitim›Süreklilik ilkesi

*Üst eğitim kurumlarına hazırlar›ilk ve orta öğretim

*Bilgi ve teknoloji›Bilimsellik ilkesi

*Yöneltme ilkesi›Son sınıf öğrencilerine mesleklerin tanıtımı

*Yaygın eğitim›Halk eğitim merkezleri

*Genellik ve Eşitlik İlkesi›Hiç kimseye imtiyaz tanınmaz.

*Eğitim yüksekokulları›Yök görüşü +Bakanlar kurulu kararı ile açılır

*Okul öncesi eğitimin amacı›Çocuklar için ortak yetişme ortamı, Türkçeyi güzel kullanma,

beden zihin duygu gelişimi sağlama

*Amaçların sıralaması›MEB’in amaçları-okulun amaçları-dersin amaçları-konunun amaçları

DEVLET MEMURLARI SİCİL YÖNETMELİĞİ

*Sicil raporu›Aralık ayının ikinci yarısı doldurulur

*Sicil raporu›En geç 31 Aralıkta ilgili makama verilir

*Aday memurun sicili›Adaylığı kalktıktan sonra 15 gün içinde

*Sicil amirinin yanında en az 6 ay çalışmış olmak

*Amir değişikliklerinde en az 3 ay çalışmış olmak gerekir

*Bir defaya mahsus son 3 yılın sicil notları ort. alınarak not verilebilir

*0–59›Yetersiz

60–75›Orta

76–89›İyi

90–100›Pekiyi

*1. ve 2. sicil amirleri notları arasında 10 puan fark›3. sicil amirine müracaat

*Yetersizler 1 ay içinde gizli yazı ile uyarılır

*Uyarılan memur›1 ay içinde itiraz eder.

*İtiraz sonucu ›2 ay içinde sonuçlanır

*2 defa olumsuz sicil notu alan ›Başka bir sicil amirinin emrine

*Tekrar olumsuzluk durumu›görevine son

*Yani 3 yıl olumsuz sicil notu›memuriyetten men

*Görevden uzaklaştırma cezası›Atamaya yetkili amirler+Bakanlık ve

Gen. Müd. müfettişleri+Vali+Kaymakam tarafından verilir.

EĞİTİMDE DENETİM

*Politik denetim yolları›soru, meclis araştırması, genel görüşme, gensoru, meclis soruşturması

*İdari denetim›Denetim kurulları, yüksek denetleme kurulu, Devlet Denetleme Kurulu

*Yönetsel Denetim›Sistemin işleyişinin kurallara uygunluğu, kaynaklardan yararlanma şekli, sistemin tümü

*İç Denetim›Kurum amiri tarafından

*Dış Denetim›Başka kurumun denetçisi yapar.

*Teknik Denetim›Özel uzmanlar tarafından alanlara göre

*Özel denetim, ders denetimi, kurum denetimi, bireysel denetim

*Öğretmenin sınıftaki denetimi›Ders denetimi

*Denetimde geçmiş+gelecek ›Süreklilik ilkesi

*Klasik denetimde kontrol ve sertlik var, rehberlik ve yardım yok

**Nesnellik›denetimde verilerin geçerli ve güvenilir olması

*Bütünlük›Denetimde bütün unsurların göz önünde bulundurulması

*Durumsallık›Farklı koşullarda çalışan öğretmenlerden farklı sonuçlar beklenmesi

*Açıklık ilkesi›Önceden haber verilerek yapılan denetim ilkesi

*Okulda yapılan denetim sonucu düzenlenen rapor ›Genel denetim

*Denetimin genel amacı›Sistemin daha iyi oluşmasını ve başarılı olmasını sağlamak

*Mesleki yardım, işbirliği, rehberlik, çözümleyici ve birleştirici olması›denetimden beklenenler

*İlköğretim müfettişlerine disiplin soruşturması emrini›Vali+Teftiş Kurulu başkanı+İl Mem verir, kaymakam veremez.

*Denetim defterine yazma işi›denetim ve değerlendirmedir

*Lider›karar alır, başlatır, yönlendirir, başkası yürütür.

*Müfettiş yardımcısının müfettiş olması için›valilik yazısı, ilköğretim ve Personel Gen.Müd.ortak teklifi+ bakanın onayı ile

*Denetim ilkeleri›amaçlılık, planlılık, süreklilik, nesnellik, bütünlük, durumsallık, açıklık, demokratiklik

*Modern Denetim›yapıcı ve bulucu, insan ilişkilerine önem, durum saptama, değerlendirme, düzeltme ve gelişmeyi benimser, grup çalışmasına ve mesleki yardıma dayalı, olumlu insan ilişkileri

*Bireysel denetimde›denetleyen 1 kişi

Grupla denetimde›denetleyen en az 2 kişi, objektiflik fazla

*Denetim Türleri›politik denetim, yargı denetimi, kamuoyu denetimi, yönetsel idari denetim

*Denetimde›görev, davranış, süreç, rol boyutları var

*Görev boyutu›kurum ve ders denetimi+rehberlik+mesleki yardım işbirliği+işbaşında yetiştirme+inceleme ve araştırma+kanunda verilen görevler

*Adli soruşturma varsa durdurulup idari soruşturmaya devam edilir.

*Bilirkişi yazılı görüşünü en fazla 2 ay içinde bildirmek zorunda

*3 ay içinde soruşturma biter

*İdari soruşturma raporu soruşturmanın tamamlanmasından sonra› 20 gün içinde makama teslim

DESİMAL DOSYALAMA

000›Genel İşler

100›Muhasebe

200›Personel İşleri

300›Eğitim-Öğretim

400›Yönetim

500›Öğrenci İşleri

600›Basın Yayın Kitap İşleri

700›Bürolar, arsa, arazi

800›Donatım ve Ayniyat

900›Toplantı, Merasim, Protokol

MEB SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

****Sicil amirleri sırasıyla 1.-2.-3.

*İl Milli Eğitim Müd›Vali›Müsteşar›Bakan

*İl M.Eğitim Müd.Yard›İl Mem›vali›müsteşar

*İl MEM Şube Müd›İl Mem›Vali ›Müsteşar

*İl MEM Teftiş Kurulu Bşk›İl MEM›Vali›Müsteşar

*İlköğretim müfettişi›Teftiş Kurulu Bşk›İl MEM›Vali

*Rehber Öğretmen›il Mem Yard›İl Mem›Vali

*ilçe Mem›Kaymakam›İl Mem›Vali

*İlçe Mem Şube Müd›İlçe Mem.›Kaymakam›İl Mem

*Rehber Öğret›Şube Müd›İlçe Mem›Kaymakam

*Anaokulu ve İlköğret. Müd›ilçe mem›Kaymakam›İl Mem

*İlçede Müd Yard + Öğretmen›okul müd›ilçe mem›Kaymakam

**Bakan-Müsteşar-Vali-Milli Eğitim Müd-Kaymakam-ilçe Mem-Okul Müd.-öğretmen

**Müfettiş-Teftiş Kurulu Bşk-Milli Eğitim Müd-Vali-Müsteşar-Bakan

*Bakanlık müfettiş yard.›başmüfettiş veya müfettiş›Teftiş Kurulu Bşk›Müsteşar›Bakan

*Özel kalem müd+müsteşar+TTK›Bakan

*Bakanlık makamının görevlileri›müsteşar+müsteşar yard+bakan

ARŞİV HİZMETLERİ YÖNERGESİ

*Diploma defteri, sınıf geçme defteri›okul+ilçe mem’de süresiz saklanır

*Künye defteri, tasdikname defteri, karne kayıt defteri, personel devam defteri, teftiş defteri›okulda, süresiz

*Nöbet defteri›3 yıl okulda

*Yoklama defteri+yoklama fişleri›2 yıl

*Disiplin Kurulu Karar defteri›10 yıl

*5 Yıl Saklananlar›Demirbaş eşya defteri, gelen giden evrak defteri, kol faaliyetleri defteri, ek ders ücretleri defteri, öğretmenler kurulu, gider tahakkuku

*Maaş defteri›süresiz

*Personel Özlük Dosyası›66 yaşına kadar son çalıştığı kurumda

*Gizli yazılar›süresiz

*inceleme ve soruşturma›süresiz

*Yüksek disiplin kurulu kararları›süresiz

*Sicil Dosyaları›101 yıl sonra devlet arşivine

*İdari dava dosyaları›10 yıl

*Denetleme Raporları›3 yıl

*Yazılı yoklama evrakları›1 yıl

*Sınav kâğıtları ve tutanakları›2 yıl

*Öğretmen not defteri + sınıf defteri›1 yıl

TAŞIMALI EĞİTİM

*En az 2,5 km, en çok 30 km. taşınır

*Öğrenci mevcudu›1-2-3›15’den az} 4-5-6-7-8›60’dan az olacak

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

*Anaokulu ve uygulama sınıfı›36–72 ay

*Anasınıfı›60–72 ancak 48–60 arası da alınabilir

*Amaç››milli, manevi, ahlaki, kültürel

Bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal

Sosyo ekonomik, farklı çevrelerden gelenlere›ortak ortam

Türkçeyi doğru ve güzel kullanma

*İlkeler››beden, hareket, zihin, dil, duygu, sosyal eğitim ortamı

İlgi, ihtiyaç, yaş, çevre göz önünde

Plan, program, çevre imkânları

Yardımlaşma, paylaşma duyguları

Türkçeyi doğru, güzel konuşma

Dil, millet, bayrak, Atatürk, insan sevgisi

Fırsat eğitimi

Çocuklara eşit davranılır, sevgi ve şefkat

Kesinlikle ceza verilmez

Temizlik, beslenme

Baskı ve kısıtlama yok

Okul aile işbirliği

Sosyal, kültürel değer

Çevre bilinci

*çalışma süresi›günde 6 saat

*Teneffüssüz eğitim yapılır

*Okulun öğretim şekline göre çalışma saati düzenlenir

*Devam ›20 gün

*öğrenci sayısı›10–20 ancak anasınıflarında 25 ‘e kadar

*1/10 özürlü, 1/10 fakir, gazi şehit çocuğu kontenjanı

*öğretim yılı içinde de kayıt-kabul yapılabilir

*Seçici Komisyon›müdür, müd yard, şef, 2 öğretmen

*Kayıt Belgeleri›Başvuru formu, nüfus cüz. örn, aşı kartı, 4 adet foto

*İkametgâh yok

*Velilerden sadece kırtasiye masrafı alınır

*Ayrıca aidat aylık alınır, 15 gün içinde dekontu getirmeyenlerin kaydı silinir

*Anasınıfı›öğretmen+usta öğretici+hizmetli

*Aylık aidat her ayın 20’sine kadar yatırılabilir

PERSONEL İZİN YÖNETMELİĞİ

*Hizmet süreleri 1–10 yıl›20 gün

Hizmet süreleri›10 yıldan fazla›30 gün yıllık izin verilir

*Yol süreleri›2 gidiş + 2 geliş

*Radyoaktif ortamdakilere›ayrıca 1 ay sağlık izni

*Ancak son 2 yılın izni birleştirilerek kullanılabilir

*Yurt dışı personeli›misyon şefi ve bakandan izin

*Kadın memura doğumdan önce ve sonra›8 + 8 hafta

*Erkek memura 3 gün doğum izni

*Memura yakınının ölümü ve evlenmesi vb durumda › 5 gün mazeret

*Memura günde 1,5 saat 6 ay süreyle süt izni

*Mazeret izni en fazla 10 gün

*tek hekim en fazla 20 gün rapor

*Bir yılda raporlar toplamı en fazla 20+20 şeklinde 40 gün

*40 günü geçen durumlarda sağlık kurulu raporu gerekir

*6 ay ücretsiz izin 657 /108. maddeye göre

*Doğumdan sonra 1 yıl ücretsiz izin

*Askerlik›aylıksız izin

*Yurt içi ve dışına görevli giden memurların eşlerine 4 yıla kadar ücretsiz izin

*Yabancı memlekette›10 yıl

Uluslar arası kuruluşlarda görev alanlara›21 yıl ücretsiz izin

*aylıksız izin alacaklar›15 gün önceden dilekçe yazar

*Aylıksız izinler merkezde bakan; taşrada vali tarafından

*Hamile öğretmene doğumdan önce 3 ay sonra 6 ay nöbet yok

4982 SAYILI BİLGİ EDİNME KANUNU( 24 Nisan 2004)

*AKP›59.hükümet

*Demokratik, şeffaf, eşitlik, tarafsızlık, açıklık ilkesi sonucu

*Gizlilik ilkesinin giderilmesi + halkın denetimine açıklık

*Bilgi edinme temel hak ve hürriyetlerdendir.

*Kamu kurum ve kuruluşları ile, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları için geçerli

*Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir.

*İstenecek bilgi kendileri ve faaliyet alanları ile ilgili

*Kamuya açıklanan bilgiler konu olamaz.›istenemez

*Belgenin kopyası, aslını, ses ve görüntüsünü isteyebilir

*Maliyet tutarı kadar para verilir.

*Bilgiye erişim süresi 15 iş günü

*Başka kurum veya kuruluşun görüşünün alınması veya başvuru içeriğinin birden fazla kurumu ilgilendirmesi durumunda 30 iş günü

*Para gerekirse ve ödenmezse başvuru geçersiz sayılır

 


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi6
Bugün Toplam126
Toplam Ziyaret3718621
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.119632.2483
Euro34.816934.9564
Takvim