• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/halilakpinar
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
  • https://www.twitter.com/halilakpinar
  • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
  • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

10 DİL VE ANLATIM 1.DÖN 3. SINAVI

                                                                                                                                                         

2006– 2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

                NUSAYBİN LİSESİ  1. DÖNEM 10. SINIFLAR            A

DİL VE ANLATIM  DERSİ  3. SINAVI

1. Makalede aşağıdaki anlatım türlerinden en çok hangileri kullanılır?

A) Öyküleyici - betimleyici anlatım

B) Öyküleyici - mizahi anlatım

C) Destansı anlatım - ,düşsel anlatım

D) Kanıtlayıcı anlatım - açıklayıcı anlatım

E) Öğretici anlatım - emredici anlatım

 

2. Anlatımda kapalılık  , aşağıdakilerden hangisinin en belirgin özelliğidir?

 A) Didaktik şiir

 B) Atasözleri

 C) Makale

 D) Bilmece         

 E) Ninni

3. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?                               

A) İletişim, öğelerinin imkanlarıyla sınırlıdır.

       B) Tema ; bağlam, kişi, zaman. ifade ve anlatım biçimiyle somutlaştırılır.

C) Konu, temanın sınırlandırılıp somutlaştırılmasıdır.

 

 D) Dil öğelerinin dil bilgisi kurallarına uyularak yan yana getirilmesine bağlaşıklık denir.

 

 E) Birden çok kelimenin yan yana gelerek yeni bir anlam ifade etmesine, bağlam denir.

 

4. Aşağıdakilerden hangisi somut bir anlatıma örnektir?

 

 A) Kötülüğümüz içimizde bizim; içimizse kurtulamıyor kendi kendisinden.

 B) Dostluğun kolları birbirimizi dünyanın bir ucundan bir ucuna kucaklayabileceğimiz kadar uzundur.

 

C) Hayatın değeri uzun yaşanmasında değil. iyi yaşanmasındadır.,

D) Başkalarının bilgisiyle bilgin olabilsek bile ancak kendi aklımızla akıllı olabiliriz.

E) Milyarlarca canlının yaşadığı Dünya'mız saatte kırk bin kilometre hızla dönüyor.

5.Aşağıdakilerden hangisi anlatıma hazırlık aşamalarından değildir?

      A) Anlatılacak konuyla ilgili bilgi toplama.                                       

B) Neyi, niçin ve nasıl anlatmak gerektiğini saptama

C)Anlatacaklarını görsel şemalarla anlatma.

D) Kişisel deneyimlerini kullanılacak hale getirip notlar alma

E)Dinleyicilerle göz temasında bulunma.

 

6. "Hiç olmazsa unutmamak isterdim!

      Eski geceler, sevdiklerimle dolu odalar...

     Az yanımda kal, çocukluğum,

  Temiz yürekli, uysal çocukluğum...

   Ah, ümit dolu gençliğim."

Şiirde hakim olan tema aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ölüm B) Özlem C) Hüzün D) Kararsızlık E) Yalnızlık

 

7. "Ya sen! Ey sen! Esen dallar arasından

       Bir parıltı  gibi görünüp kaybolan,

 Ne istersin benden akşam saatinde?

 

  Bir gülüşü olsun görülmemiş kadın "

Altı çizili kelimelerden hangisi halin gereğine uygun değildir?

A) Esen B) Parıltı C) Akşam D) Gülüşü E) Kadın

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaşıklıktan yararlanılmamıştır?

A) Nitekim Anadolu zaferi, gayesine ulaşan bu şairin  son ve sonsuz saadeti olmuştur.

B) Akif, daha çok kurallı olmayan nazım şekilleri kullanmıştır.

C) Daha sonra manzumeyi planlaştırır ve kağıda dökerler.

D) Daha çok natüralist tasvirlere dayanan bu hikaye, edebiyatımızda bir ilktir.

      E) Çünkü o ölçüde özü sözüne uyan insanımız pek fazla değildir.

 

9  .   "Nereye baksam mutluluk, umut, sevgi ;

Nereye gitsem bir uçarılık yüreğimde,

Alışmadığım iyimser duygular

Gökyüzü inadına mavi

  Yaşamak inadına güzel

Şiirde hakim olan tema aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaşam sevinci      B) Karamsarlık

C) Hüzün   D) Kararlılık      E) Özlem

 

10 .Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplamak için başvurulan yöntemlerden değildir?

A) Not alma

B) Özet çıkarma

C) Hayal kurma

D)Alıntı yapma

E)Araştırma

 

11.Dalaman Çayı'nın denize döküldüğü yerlerde, karaya doğru sokulan bir körfezin, nehrin alüvyon­larıyla dolması sonucunda meydana gelmiş olan geniş delta ovasına eskiden beri bu ad verilir. Bu ova Köyceğiz Gölü'nün güney hizalarında, Dalaman Çayı'nın keskin bir dirsekle açıkça güneye doğru yöneldiği yerlerden başlar.

 

Yukarıdaki metinde ağırlıklı olarak hangi anlatım türü kullanılmıştır?

A) Betimleme

B) Destansı anlatım

C) Söyleşmeye bağlı anlatım

D) Öyküleme                      

E) Öğretici anlatım

 

12.Aşağıdakilerden hangisi anlatıma hazırlıkta dikkat edilmesi gerekenlerden birisi değildir?

    A) Tanınmış yazarlara ait metinlerin örnek alınması

B) Genelden özele ya da özelden genele tutarlı bir sıralamanın yapılması

C) Mevcut bilgilerle yetinip zaman kaybetmeden konuyu yazmaya geçmek

D) Metnin amacına ve hedef kitlesine göre bilgileri ve kişisel deneyimleri düzenlemek 

  E) Ayrıntıları atarak özet bilgileri toplamak ve alıntı yapılan kaynakları göstermek

13.Aşağıdaki temalardan hangisi en çok sınırlandırılmıştır?

A) Deniz kirliliğinin zararları  

B) Tanker kazasının yunuslara verdiği zarar

C) Ülkemizdeki çevre sorunu

D) Gençliğin problemleri

E) Denizdeki atıkların canlılara etkisi

 

14 . Ayazma ve Koru sularını içtikçe her yarım saatte bir karnımız acıkır. Hele bir de eşek sefasına kalkıp da Pendikli muhacir çocuklarının geniş palanlı eşekleriyle biraz dolaşacak olursanız, bu karakaçanlardan indiğiniz zaman yarım okka ekmek size vız gelir, Yakacık'ın asıl sefası Ayazma ile Pendik arasında yapılacak uzun süvariliktir.

Paragrafta aşağıdaki anlatım türlerinden hangisinden yararlanılmıştır?

A) Betimleme                                       B) Emredici anlatım

C) Coşku ve heyecana bağlı anlatım

D) Söyleşmeye bağlı anlatım                   E)Öğretici anlatım

 

15. Penceresindeki adam,

     Yüzünde ne sevinç, ne gam.

     Alabildiğine geniş,

    Gözlerini ufka dikmiş,

    Sanki bir ebediyete

    Bakmada hayret içinde.

Şiire hakim olan tema aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yalnızlık  B) Umutsuzluk  C) Ölüm    D) Hayret  E) Hüzün

16. Aşağıdakilerden hangisi nesnel anlatıma örnektir?

A) Bir aileyi yönetmek bir devleti yönetmekten hiç de kolay değildir,

B) Irmağın suları üstünde tek bir gün yaşayan küçük hayvanlar bulunur.

C) Hayat kendiliğinden ne iyi, ne kötüdür: Ona iyiliği, kötülüğü katan sizsiniz.

 D) insanın en kötü durumu kendini bilmez.ve yönetmez olduğu zamandır.

E) Kitabın, uzun ömürlü olabilmesi için daha sağlam bir dille yazılması gerekirdi.

17. Kenar mahalleler... Birbirine geçmiş, yaslanmış tahta evler... Kiminin kaplamaları biraz  daha aşınmış kiminin balkonu biraz dana eğrilmiş, kimi biraz daha öne eğilmiş, kimi biraz daha çömelmiştir. Kimi hastadır; onları  seviyorum çünkü onlarda kendimi buluyorum.

  Bu parçanın anlatım biçimi, aşağıdakilerden hangisidir

A)        Betimleme B)Betimleme C)Tartışma D)Açıklama      E)Fantastik Anlatım

18. Aşağıdakilerden hangisi akıcı bir metinde olmaması gereken bir özelliktir?

   A) Sözlü veya yazılı ifadenin hiçbir engele uğramadan akıp gitmesi

B) Kelime ve cümle düzeyinde gereksiz ifadelere yer verilmemesi

C) Ses akışını bozan seslere yer verilmemesi

D) Söylenmesi güç kelimelere yer verilmemesi

   E)Uzun cümlelerin kullanılması

19. Aşağıdakilerden hangisi sunumda dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri değildir?

A) Slaytlar ile anlatımın eş zamanlı olması

B) Görsel ve işitsel unsurlardan yararlanılması

 C) Slaytlardaki cümlelerde ayrıntılara yer verilmesi

D) Sunumda değişik kaynaklardan yararlanılması

 

E) Sunulan konu güncel olmalı

"

"

 

20. Slaytın içeriğiyle ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?

  A) İlk slaytın konunun tamamını kapsayıcı olması

8) Slaytların geçiş/eri arasında konuların birbirleriyle bağlantılı olması

C) Slaytlara yazılan cümlelerin 6-7 satırdan fazla olmaması

D) Slaytlarda ayrıntılı ve açıklayıcı cümlelerin kullanılması

E) Konuyu açıklayıcı tablo ve resimlerin kullanılması

 

 

      ADI:                                                                                                                                                                

     SOYADI:                                     

     NO :

     SINIFI: 10  -

 

 

CEVAPLAR

 

1. (A) (B) (C) (D)             14. (A) (B) (C) (D)

2. (A) (B) (C) (D)            15. (A) (B) (C) (D)

3. (A) (B) (C) (D)            16. (A) (B) (C) (D)

4. (A) (B) (C) (D)            17. (A) (B) (C) (D)

5. (A) (B) (C) (D)            18. (A) (B) (C) (D)

6. (A) (B) (C) (D)            19. (A) (B) (C) (D)

7. (A) (B) (C) (D)            20. (A) (B) (C) (D)

8. (A) (B) (C) (D)

         9. (A) (B) (C) (D)

        10. (A) (B) (C) (D)

11. (A) (B) (C) (D)

12 (A) (B) (C)  (D)

         13 (A) (B) (C) (D)

 

 

               

                   Her sorunun doğru cevabı 5 puandır.

 

                       

                               Bayram CAMBAZ

Türk Dili ve Edb. Öğretmeni

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

2006– 2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

                NUSAYBİN LİSESİ  1. DÖNEM 10. SINIFLAR            B

DİL VE ANLATIM  DERSİ  3. SINAVI

1. Aşağıdakilerden hangisi tartışma türlerinden değildir?

   A) Panel                           B) Açık oturum

   D) Sempozyum (Bilgi şöleni)  C) Forum E) Röportaj

2. Aşağıdakilerden hangisi bir tartışma konusu olamaz?

A) Dilimize giren yabancı kelimeler Türkçeyi olumsuz etkiler.

B) Edebiyatımızda hece ve aruz ölçüsü kullanılmıştır.

C) Teknoloji hayatımızı kolaylaştırır.

D) Sanat toplum için yapılmalıdır.

E) Şiirde içerik şekilden önce gelir.

 

3.  Aşağıdakilerden hangisi paneli forumdan ayıran bir özelliktir?

A) Seçilen konu üzerinden farklı düşüncelerin dile getirilmesi

B) Az sayıda dinleyicinin bulunması

C) Tartışmayı yöneten bir başkanın olması

D) Konularının sosyal ve güncel olması

E) Dinleyicilerin konuyla ilgili görüşlerine ,yer verilmemesi

 

4. Aşağıdakilerden hangisi somut bir anlatıma örnektir?

 

 A) Kötülüğümüz içimizde bizim; içimizse kurtulamıyor kendi kendisinden.

 B) Dostluğun kolları birbirimizi dünyanın bir ucundan bir ucuna kucaklayabileceğimiz kadar uzundur.

 

C) Başkalarının bilgisiyle bilgin olabilsek bile ancak kendi aklımızla akıllı olabiliriz.

D) Hayatın değeri uzun yaşanmasında değil. iyi yaşanmasındadır.,

E) Milyarlarca canlının yaşadığı Dünya'mız saatte kırk bin kilometre hızla dönüyor.

5 . Ayazma ve Koru sularını içtikçe her yarım saatte bir karnımız acıkır. Hele bir de eşek sefasına kalkıp da Pendikli muhacir çocuklarının geniş palanlı eşekleriyle biraz dolaşacak olursanız, bu karakaçanlardan indiğiniz zaman yarım okka ekmek size vız gelir, Yakacık'ın asıl sefası Ayazma ile Pendik arasında yapılacak uzun süvariliktir.

Paragrafta aşağıdaki anlatım türlerinden hangisinden yararlanılmıştır?

A Öğretici anlatım                           B) Emredici anlatım

C) Coşku ve heyecana bağlı anlatım

D) Söyleşmeye bağlı anlatım                   E) Betimleme 

 

6. "Ya sen! Ey sen! Esen dallar arasından

       Bir parıltı  gibi görünüp kaybolan,

 Ne istersin benden akşam saatinde?

 

  Bir gülüşü olsun görülmemiş kadın "

Altı çizili kelimelerden hangisi halin gereğine uygun değildir?

A) Parıltı  B)  Esen C) Akşam D) Gülüşü E) Kadın

 

 

7.    Penceresindeki adam,

     Yüzünde ne sevinç, ne gam.

     Alabildiğine geniş,

    Gözlerini ufka dikmiş,

    Sanki bir ebediyete

    Bakmada hayret içinde.

Şiire hakim olan tema aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hayret  B) Umutsuzluk  C) Ölüm    D) Yalnızlık E) Hüzün

 

8.Aşağıdakilerden hangisi anlatıma hazırlıkta dikkat edilmesi gerekenlerden birisi değildir?

    A) Mevcut bilgilerle yetinip zaman kaybetmeden konuyu yazmaya geçmek

B) Genelden özele ya da özelden genele tutarlı bir sıralamanın yapılması

C) Tanınmış yazarlara ait metinlerin örnek alınması

D) Metnin amacına ve hedef kitlesine göre bilgileri ve kişisel deneyimleri düzenlemek 

  E) Ayrıntıları atarak özet bilgileri toplamak ve alıntı yapılan kaynakları göstermek

9. Aşağıdakilerden hangisi nesnel anlatıma örnektir?

A) insanın en kötü durumu kendini bilmez.ve yönetmez olduğu zamandır.

B) Kitabın, uzun ömürlü olabilmesi için daha sağlam bir dille yazılması gerekirdi.

C) Hayat kendiliğinden ne iyi, ne kötüdür: Ona iyiliği, kötülüğü katan sizsiniz.

 D) Bir aileyi yönetmek bir devleti yönetmekten hiç de kolay değildir,

E) Irmağın suları üstünde tek bir gün yaşayan küçük hayvanlar bulunur.

10. Kenar mahalleler... Birbirine geçmiş, yaslanmış tahta evler... Kiminin kaplamaları biraz  daha aşınmış kiminin balkonu biraz dana eğrilmiş, kimi biraz daha öne eğilmiş, kimi biraz daha çömelmiştir. Kimi hastadır; onları  seviyorum çünkü onlarda kendimi buluyorum.

  Bu parçanın anlatım biçimi, aşağıdakilerden hangisidir

B)        Tartışma B)Betimleme C) Betimleme D)Açıklama      E)Fantastik Anlatım

11. Aşağıdakilerden hangisi akıcı bir metinde olmaması gereken bir özelliktir?

   A) Sözlü veya yazılı ifadenin hiçbir engele uğramadan akıp gitmesi

B) Kelime ve cümle düzeyinde gereksiz ifadelere yer verilmemesi

C) Ses akışını bozan seslere yer verilmemesi

D) Söylenmesi güç kelimelere yer verilmemesi

   E)Uzun cümlelerin kullanılması

12.Aşağıdakilerden hangisi anlatıma hazırlık aşamalarından değildir?

      A) Anlatılacak konuyla ilgili bilgi toplama.                                       

B) Dinleyicilerle göz temasında bulunma

C)Anlatacaklarını görsel şemalarla anlatma.

D) Kişisel deneyimlerini kullanılacak hale getirip notlar alma

E) Neyi, niçin ve nasıl anlatmak gerektiğini saptama

 

13. Slaytın içeriğiyle ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?

  A) İlk slaytın konunun tamamını kapsayıcı olması

8) Slaytların geçiş/eri arasında konuların birbirleriyle bağlantılı olması

C) Slaytlara yazılan cümlelerin 6-7 satırdan fazla olmaması

D) Slaytlarda ayrıntılı ve açıklayıcı cümlelerin kullanılması

E) Konuyu açıklayıcı tablo ve resimlerin kullanılması

 

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaşıklıktan yararlanılmamıştır?

A) Nitekim Anadolu zaferi, gayesine ulaşan bu şairin  son ve sonsuz saadeti olmuştur.

B) Akif, daha çok kurallı olmayan nazım şekilleri kullanmıştır.

C) Daha sonra manzumeyi planlaştırır ve kağıda dökerler.

D) Daha çok natüralist tasvirlere dayanan bu hikaye, edebiyatımızda bir ilktir.

      E) Çünkü o ölçüde özü sözüne uyan insanımız pek fazla değildir.

 

15 .Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplamak için başvurulan yöntemlerden değildir?

A) Hayal kurma

B) Özet çıkarma

C) Not alma

D)Alıntı yapma

E)Araştırma

 

16.Dalaman Çayı'nın denize döküldüğü yerlerde, karaya doğru sokulan bir körfezin, nehrin alüvyon­larıyla dolması sonucunda meydana gelmiş olan geniş delta ovasına eskiden beri bu ad verilir. Bu ova Köyceğiz Gölü'nün güney hizalarında, Dalaman Çayı'nın keskin bir dirsekle açıkça güneye doğru yöneldiği yerlerden başlar.

 

Yukarıdaki metinde ağırlıklı olarak hangi anlatım türü kullanılmıştır?

A) Betimleme

B) Destansı anlatım

C) Söyleşmeye bağlı anlatım

D) Öyküleme                      

E) Öğretici anlatım

 

17.Aşağıdaki temalardan hangisi en çok sınırlandırılmıştır?

A)  Gençliğin problemleri

B) Denizdeki atıkların canlılara etkisi

C) Ülkemizdeki çevre sorunu

D) Deniz kirliliğinin zararları

E) Tanker kazasının yunuslara verdiği zarar

18. Aşağıdakilerden hangisi sunumda dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri değildir?

A) Slaytlar ile anlatımın eş zamanlı olması

B) Görsel ve işitsel unsurlardan yararlanılması

 C) Slaytlardaki cümlelerde ayrıntılara yer verilmesi

D) Sunumda değişik kaynaklardan yararlanılması

 

E) Sunulan konu güncel olmalı

"

"

 

 

19)Aşağıdakilerden hangisi panelle ilgili değildir? (5 puan)

A) Paneli bir grup insanın aralarında gerçekleştirdiği bir tartışma biçimidir.        

B) Panelde bir gerçeğin ortaya çıkarılması amaçlanır.

C) Panelde seçilen konu üzerinde farklı düşünceler dile getirilir.

D) Panelde dinleyiciler yeri gelince düşüncelerini açıklarlar.

E) Panelde konuşmacılar konu ile ilgili düşüncelerini kısaca ifade ederler.

 

20)En az sınırlandırılmış konu aşağıdakilerden hangisidir? (5 puan)

A) İnsan sevgisi                        

B) Küçüklere sevgi, büyüklere saygı

C) Sevgi                                   

D) Sevginin gücü

E)Yunus Emre’nin Şiirlerinde İnsan Sevgisi

 

      ADI:                                                                                                                                                                

     SOYADI:                                    

     NO :

     SINIFI: 10  -

 

 

CEVAPLAR

 

1. (A) (B) (C) (D)             14. (A) (B) (C) (D)

2. (A) (B) (C) (D)            15. (A) (B) (C) (D)

3. (A) (B) (C) (D)            16. (A) (B) (C) (D)

4. (A) (B) (C) (D)            17. (A) (B) (C) (D)

5. (A) (B) (C) (D)            18. (A) (B) (C) (D)

6. (A) (B) (C) (D)            19. (A) (B) (C) (D)

7. (A) (B) (C) (D)            20. (A) (B) (C) (D)

8. (A) (B) (C) (D)

         9. (A) (B) (C) (D)

        10. (A) (B) (C) (D)

        11. (A) (B) (C) (D)

        12 (A) (B) (C) (D)

        13 (A) (B) (C) (D)

 

 

               

                   Her sorunun doğru cevabı 5 puandır.

 

 

Türk Dili ve Edb. Öğretmeni

 

 

www.edebiyatogretmeni.net

www.ogretmenlerforumu.com

www.okuldersleri.com


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi5
Bugün Toplam215
Toplam Ziyaret3727418
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.758032.8893
Euro35.021935.1622
Takvim