• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/halilakpinar
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
  • https://www.twitter.com/halilakpinar
  • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
  • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI KILAVUZU

 

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN
MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI
KILAVUZU
2014
2
YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İLE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI
SINAVIN ADI
BAŞVURU VE ÜCRET YATIRMA TARİHİ
FOTOĞRAFLI SINAV GİRİŞ BELGESİ
SINAV
SINAV SONUÇLARI
YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI 25 Kasım 2013 04 Aralık 2013 20 Aralık 2013’den itibaren www.meb.gov.tr ‘den alınabilecektir
04 Ocak 2013 24 Ocak 2013
_________ İLETİŞİM BİLGİLERİ _________
AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MEB İletişim Merkezi: “Alo 147”
YURT DIŞI TEŞKİLATI VE EĞİTİM ÖĞRETİM GRUP BAŞKANLIĞI
Faks: 0 (312) 212 9304
İnt Adr: http://abdigm.meb.gov.tr
e-Posta: digmp2@meb.gov.tr
YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MEB İletişim Merkezi: “Alo 147”
BİLGİ İŞLEM GRUP BAŞKANLIĞI
Başvuru işlemleri için:
Fax : 0 (312) 417 50 09
İnt. Adr.: http://www.meb.gov.tr
DİKKAT:
Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınavı ve Temsil Yeteneği Mülakatına ilişkin olarak bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararıyla değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.
3
I. BÖLÜM
1.1. GENEL ESASLAR
İlgili mevzuat: Türk kültürünün yurt dışında tanıtılması, yayılması ve korunması, yurt dışındaki vatandaşlarımız ve soydaşlarımızın kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi ve dinî konularda aydınlatılması ile Türk dilinin öğretilmesi amacıyla öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, öğretmen ve din görevlisi olarak yurt dışında görevlendirilecek personelin unvanı, sayısı, nitelikleri, seçimleri, görev yerleri ve süreleri, izinleri, yurt dışındaki görevlerinin sona erdirilmesi ve diğer hususlara ilişkin esas ve usuller 03 Temmuz 2003 tarih ve 25157 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonun Çalışma Esas ve Usulleri ile bu komisyon tarafından Yurt Dışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin 05 Haziran 2003 tarih ve 2003 / 5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre düzenlemiştir.
Bu sınav yurt dışında görevlendirilecek öğretmen ve yöneticileri seçmek amacıyla; ilgili mevzuat ve Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun 11 Mart 2013 tarihli ve 22 sayılı kararı çerçevesinde hazırlanan “Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınavı ve Temsil Yeteneği Mülakatı Kılavuzu”nda belirtilen esaslara göre Millî Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir.
1.2. SEÇİLECEK ÖĞRETMENLERİN BRANŞLARI VE SAYILARI
a. Avrupa ülkelerinde görevlendirilmek üzere:
* Almanca Konuşulan Ülkelerde (Almanya, İsviçre, vb.) Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretmeni Olarak Görevlendirilecek Personel Sayısı
Atanmasına Esas Olan Alan
Yabancı Dili
Seçilecek Öğretmen Sayısı
Temsil Yeteneği Mülakatına Çağrılacak Öğretmen Sayısı
Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Almanca, Sınıf Öğretmeni, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İmam Hatip Meslek Dersleri (İ.H.L), Sosyal Bilgiler
Almanca
150
225
Okul Öncesi öğretmeni
Almanca
3
6
Rehberlik (Rehber Öğretmeni.)
Almanca
4
8 TOPLAM 158 241
4
* Bu ülke gruplarında ilk defa görevlendirilmek üzere başvuru yapacakların çizelgede belirtilen yabancı dilde, sınav başvurusunun son günü itibariyle son beş yıl içinde KPDS/YDS’ den en az ‘’E’’ (50 Puan) düzeyinde belgeye sahip olmaları gerekmektedir.
b) Suudi Arabistan’da görevlendirilmek üzere: Atanmasına Esas Olan Alan Seçilecek Öğretmen Sayısı Temsil Yeteneği Mülakatına Çağrılacak Öğretmen Sayısı
Sınıf Öğretmeni (bay)
15
30
Sınıf Öğretmeni (bayan)
5
10
Türkçe Öğretmeni (bay)
3
6
Matematik Öğretmeni (Lise) (bay)
5
10
Matematik Öğretmeni (İlk Öğretim) (bayan)
2
4
Sosyal Bilgiler Öğretmeni (bay)
2
4
İngilizce Öğretmeni (bayan)
2
4
Rehberlik (Rehber Öğretmeni.) (bayan)
3
6
** Yönetim Görevinde Değerlendirilecek Öğretmen
2
4 TOPLAM 39 78 * Fransızca Konuşulan Ülkelerde (Fransa, Belçika, İsviçre, Lüksemburg, vb.) Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretmeni Olarak Görevlendirilecek Personel Sayısı
Atanmasına Esas Olan Alan
Yabancı Dili
Seçilecek Öğretmen Sayısı
Temsil Yeteneği Mülakatına Çağrılacak Öğretmen Sayısı
Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Fransızca, Sınıf Öğretmeni, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İmam Hatip Meslek Dersleri (İ.H.L), Sosyal Bilgiler Öğretmeni
Fransızca
64
96
Rehberlik (Rehber Öğretmeni.)
Fransızca
2
4 TOPLAM 66 100 * İngilizce ve Diğer Dillerde Konuşulan ülkelerde (İngiltere, Belçika vb.) Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretmeni Olarak Görevlendirilecek Personel Sayısı
Atanmasına Esas Olan Alan
Yabancı Dili
Seçilecek Öğretmen Sayısı
Temsil Yeteneği Mülakatına Çağrılacak Öğretmen Sayısı
Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, İngilizce, Sınıf Öğretmeni, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İmam Hatip Meslek Dersleri (İ.H.L), Sosyal Bilgiler Öğretmeni
İngilizce
120
180 TOPLAM 120 180 * İtalya’da görevlendirilmek üzere: Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretmeni Olarak Görevlendirilecek Personel Sayısı
Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, İngilizce, Sınıf Öğretmeni
İngilizce/ İtalyanca
2
4 TOPLAM 2 4
5
** Suudi Arabistan’da yönetim görevinde değerlendirilecek öğretmenlerde ayrıca; A ve B tipi okullarda en az 2 yıl asaleten müdürlük yapmış olmak ve sınav başvurusunun son günü itibariyle son beş yıl içinde KPDS/ YDS’ den en az ‘’E’’ (50 Puan) düzeyinde belgeye sahip olmak gerekmektedir.
c) Libya’da görevlendirilmek üzere: Atanmasına Esas Olan Alan Seçilecek Öğretmen Sayısı Temsil Yeteneği Mülakatına Çağrılacak Öğretmen Sayısı
Sınıf Öğretmeni
2
4
İngilizce Öğretmeni
2
4
Okul Öncesi Öğretmeni (bayan)
2
4
Fizik Öğretmeni
2
4
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
2
4
** Yönetim Görevinde Değerlendirilecek Öğretmen
1
2 TOPLAM 11 22
** Libya’da yönetim görevinde değerlendirilecek öğretmenlerde ayrıca; A ve B tipi okullarda en az 2 yıl asaleten müdürlük yapmış olmak ve sınav başvurusunun son günü itibariyle son beş yıl içinde KPDS/ YDS’ den en az ‘’E’’ (50 Puan) düzeyinde belgeye sahip olmak gerekmektedir.
ç) Afganistan’da görevlendirilmek üzere: Atanmasına Esas Olan Alan Seçilecek Öğretmen Sayısı Temsil Yeteneği Mülakatına Çağrılacak Öğretmen Sayısı
Sınıf Öğretmeni (bayan)
2
4
Müzik Öğretmeni (Bayan)
2
4
Görsel Sanatlar/ Resim Öğretmeni (Bayan)
2
4
** Yönetim Görevinde Değerlendirilecek Öğretmen (Bayan)
2
4 TOPLAM 8 12
**Afganistan’da yönetim görevinde değerlendirilecek öğretmenlerde ayrıca; A ve B tipi okullarda en az 2 yıl asaleten müdürlük yapmış olmak gerekmektedir.
d) Kuveyt’te görevlendirilmek üzere: Atanmasına Esas Olan Alan Seçilecek Öğretmen Sayısı Temsil Yeteneği Mülakatına Çağrılacak Öğretmen Sayısı
Sınıf Öğretmeni
2
4
Fen Bilimleri/ Fen ve Teknolojileri Öğretmeni
2
4
İngilizce Öğretmeni
2
4 Matematik Öğretmeni 1 2 Fizik Öğretmeni 1 2 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni 1 2
6
Müzik Öğretmeni
1
2 TOPLAM 10 20
e) Türk Cumhuriyetlerinde görevlendirilmek üzere; Atanmasına Esas Olan Alan Yabancı Dili Seçilecek Öğretmen Sayısı Temsil Yeteneği Mülakatına Çağrılacak Öğretmen Sayısı
Sınıf Öğretmeni
15
30
Sosyal Bilgiler Öğretmeni
2
4
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
5
10
Matematik Öğretmeni
6
12
Fizik Öğretmeni
3
6
Kimya Öğretmeni
2
4
Biyoloji Öğretmeni
2
4
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni
3
6
İngilizce Öğretmeni
7
14
Rehberlik (Rehber Öğretmeni)
2
4
Fen Bilimleri/ Fen ve Teknolojileri Öğretmeni
2
4
Müzik Öğretmeni
2
4
Okul Öncesi Öğretmeni
2
4
Beden Eğitimi Öğretmeni
2
4
***Matematik Öğretmeni
İngilizce
1
2
***Kimya Öğretmeni
İngilizce
1
2
***Biyoloji Öğretmeni
İngilizce
1
2 TOPLAM 58 116
*** Biyoloji, Fizik ve Kimya branşlarında değerlendirilecek öğretmenlerde sınav başvurusunun son günü itibarıyla İngilizce dilinde son beş yıl içinde KPDS/YDS’ den en az ‘’E’’ (50 Puan) düzeyinde belgeye sahip olmak,
f) KKTC’de görevlendirilmek üzere: Atanmasına Esas Olan Alan Seçilecek Öğretmen Sayısı Temsil Yeteneği Mülakatına Çağrılacak Öğretmen Sayısı
Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni (İş Teknik)
5
10
Güzellik ve Saç Bakımı Alanı Öğretmeni
4
8
Matbaa Öğretmeni
2
4 TOPLAM 11 22
g) Lübnan, Tunus, Filistin v.b. ülkelerde görevlendirilmek üzere: Atanmasına Esas Olan Alan Seçilecek Öğretmen Sayısı Temsil Yeteneği Mülakatına Çağrılacak Öğretmen Sayısı
Türkçe Öğretmeni
15
30
7
TOPLAM 15 30
Lübnan, Tunus, Filistin v.b. ülkelerde görevlendirileceklerde yabancı dil şartı aranmayıp, İngilizce/ Arapça bilmek tercih sebebidir.
h) Yunanistan / Batı Trakya görevlendirilmek üzere : Atanmasına Esas Olan Alan Seçilecek Öğretmen Sayısı Temsil Yeteneği Mülakatına Çağrılacak Öğretmen Sayısı
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
2
4
Matematik Öğretmeni
2
4
Kimya Öğretmeni
2
4 TOPLAM 6 12
1.3. BAŞVURU VE GÖREVLENDİRME ŞARTLARI
Başvuruda bulunacak öğretmenlerde sınav ve görevlendirme için aranacak şartlar:
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Sınav başvurusunun son günü itibarıyla eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında en az 5 (beş) yıl hizmeti bulunup (Hizmet yılı hesaplamalarında hizmet cetveli esas alınacak, hizmet cetvelinde yer almayan hususlarda sorumluluk başvuru sahibine ait olacaktır. Askerlikte geçen süre hizmetten sayılmayacaktır. Aylıksız izin, hastalık izni, istifa vb. şeklindeki hizmete ara verilmesi hizmet yılının hesaplanmasında hizmetten düşülecektir), 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı Devlet okulları ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında fiilen çalışıyor olmak (Vekil öğretmenler ile sözleşmeli olarak çalıştırılanlar hariç),
c) Yönetim görevinde değerlendirilecek öğretmenlerin; sınav başvurusunun son günü itibarıyla A, B tipi okul müdürlüğü veya daha üst görevlerde en az iki yıl asaleten çalışmış olmak,
ç) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
d) Son 10 yılda uyarma ve kınama cezaları dışında affa uğrayanlar hariç disiplin cezası verilmemiş olmak,
e) Askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlik hizmetinden muaf olmak,
f) En az ön lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak
g) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak, herhangi bir bulaşıcı hastalığın taşıyıcısı olmamak,
ğ) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip bulunmak,
8
h) Yurt dışında görevlendirilmesine engel bir hali bulunmamak (İlgili makamlarca yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda elde edilecek bilgi ve belgelere göre),
ı) Adlî ve idarî soruşturma sonucunda üzerinden yöneticilik görevi alınmamış olmak, i) Madde 1.2.a’ da belirtilen Avrupa ülkelerdeki branşların tamamında, Madde 1.2.b’de (Suudi Arabistan), Madde 1.2.c’de Libya'da yönetim görevinde değerlendirilecek öğretmenlerde belirtilen müdürlük görevi ve Madde 1.2.e’de belirtilen Türk Cumhuriyetleri ve Türk Topluluklarında Bakanlığımız işbirliğinde açılan eğitim-öğretim kurumlarında Matematik (İngilizce), Kimya (İngilizce) ve Biyoloji (İngilizce) branşları için sınav başvurusunun son günü itibariyle son beş yıl içinde KPDS’ den en az ‘’E’’ (50 Puan) düzeyinde belgeye sahip olmak,
j) Daha önce yurt dışında görevlendirilmiş olanların ikinci kez görevlendirilebilmeleri için, önceki yurt dışı görevlerini başarılı olarak tamamlamış ve yurtiçi görevine başlamalarından itibaren sınav başvurusunun son günü itibarıyla en az iki yıl çalışmış olmalarının yanında (Bu süre, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS/KPDS) en az altmış (60) puan alanlar veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olanlarda bir yıl olarak uygulanır), sınav başvurusunun son günü itibarıyla son beş yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS/KPDS) en az ellibeş (55) puan almış olmak,
k) Yurt dışına görevlendirilecek öğretmenlerin, vize işlemleri aşamasında Sağlık Kurulu Raporu sonucuna göre yurt dışına çıkmaya engel teşkil edecek herhangi bir hastalığı (Hepatit B (Viral Hepatit – Bulaşıcı Sarılık) v.b.) tespit edilmesi halinde ilgili ülke makamları tarafından vize verilmediğinden yurt dışı görevlendirilmesi iptal edilecektir.
l) Yapılacak Mesleki Yeterlilik Sınavı ve Temsil Yeteneği mülakatında başarılı olmak,
şartları aranacaktır.
 Not: 03 Temmuz 2003 tarihli ve 25157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 05 Haziran 2003 tarihli ve 2003/ 5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 9 uncu maddesinin (a) ve (d) bentleri dışında, bu maddede belirtilen diğer bir nedenle yurt içi görevine döndürülenler bu şartı taşısalar da müracaatta bulunamazlar.
1.3.1. Aday Tarafından Yapılacak Başvuru İşlemleri :
a) Başvuru Ücreti ve Banka İşlemleri;
1) Sınava başvuracak adaylar KDV dâhil 60 (altmış) TL’yi, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesine ait T.C Ziraat Bankası Başkent Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi veya Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubesinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile sınav uygulama takviminde belirtilen tarihler arasında yatıracaklardır.
2) Banka dekontunda adayın T.C. kimlik numarası adı, soyadı ve katıldığı sınavın açık adı (AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü-Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınavı ve Temsil Yeteneği Mülakatı) bulunacaktır.
9
3) Sınav ücreti “1.3.1.a.1’inci maddede” belirtilen bankalara yatırılacak, ayrıca Bankaların ATM ve internet bankacılık hizmetleri de ücret yatırmak için kullanılabilecektir.
4) Sınav ücreti yatırmayan adaylar için sistem açılmayacağı için başvuru işlemi yapılamayacaktır.
b) Aday e-Başvuru İşlemleri;
1) Başvuru http://www.meb.gov.tr ve http://abdigm.meb.gov.tr internet adreslerinden 25-11/2013-04/12/2013 tarihleri arasında yapılacaktır.
2) Bankaya ücret yatırılmamış ya da yanlış T.C. numarasıyla yatırılmış ise sistem açılmayacaktır.
3) Aday T.C. kimlik numarasını, şifresini ve sınavına girmek istediği ülkeyi işaretledikten sonra sistemden kendine ait bilgiler otomatik olarak gelecektir.
4) Aday ekrandaki soruları doğru olarak yanıtladıktan sonra tamam butonuna basacaktır.
5) Adayın bireysel başvurusu görev yaptığı okul veya kurum müdürlükleri tarafından sistemden kontrol edilerek 25-11/2013-04/12/2013 tarihleri arasında elektronik onaylama yapılacaktır.
6) Başvuru adayın en son atama kararnamesindeki branş üzerinden, kadrosunun bulunduğu okul veya kurum müdürlüklerine yapılacaktır.
7) Adaylar, belirtilen ülke/ ülke gruplarından yalnız biri için başvuruda bulunabilecektir. Bu nedenle, başvuru ekranında ülke gruplarından yalnız birini işaretlemeleri gerekmektedir.
8) Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz, kılavuza uygun olarak doldurulması gerekmektedir. Başvuruda yer alan bilgilerin doğruluğundan aday, kabulü ve onayından ise onay makamları sorumlu olacaktır.
9) Aday, elektronik başvuru ile kılavuzda belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş sayılacaktır.
10) Posta veya başka bir yolla başvuru yapılmayacaktır.
1.3.2. Okul veya Kurum Müdürlükleri Tarafından Yapılacak İşlemler:
a) Adayın başvurusunda bilgilerin doğruluğunu kontrol ederek 25-11/2013-04/12/2013 tarihleri arasında sistemde elektronik onaylama yapmak.
b) Öğretmen Bilgi formundaki bilgilerini belgelendirmek amacıyla ibraz ettiği belge var ise onları kontrol edip okulda iki yıl süreyle saklamak.
c) “Başvuru formunun” çıktısını onayladıktan sonra sistemden alarak adaya inceletmek, imzalatmak ve bir örneğini adaya vermek. Bir örneğini de okul müdürlüğünde iki yıl süresince saklamak.
ç) Temsil Yeteneği Mülakatına Katılmaya hak kazanan adaylarca verilecek, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma formlarıyla, sabıka kayıt belgelerini ivedilikle il milli eğitim müdürlüğüne iletmek.
d) Temsil Yeteneği Mülakatına girme hakkı kazanan adaylar için Ek 2 “ Öğretmen Bilgi Formu ” ile “2.1.8’inci maddede” belirtilen belgelerin doğruluğunu kontrol etmek ve onaylamak.
e) Adayın daha önce yurt dışı görevi yapıp yapmadığını kontrol ederek daha önce yurt dışı görevinde bulunarak görevini tamamlamış ya da kendi isteğiyle tamamlamadan dönmüş olanlardan KPDS’den 55 (Elli beş) ve üzeri belgeye sahip olmayanların ve yurtiçi görevinde 2 (iki) yıl geçirmeyenlerin müracaatını kabul etmemek.
f) Geçmiş yıllarda Yurt dışında görevlendirildiği halde bu haklarından vazgeçen ya da mazeret beyan ederek erteleme talebinde bulunan öğretmenlerin sıralama listesinden
1 0
çıkarılanların listeden çıkarılma tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile sınav başvurularını kabul etmemek.
g) Bilgilerde ve belgelerde sonradan ortaya çıkacak herhangi bir eksiklik veya yanlış beyanda sorumluluk başvuru sahibine ve başvuru işlemini onaylayan makama ait olacak, aday sınavı kazansa dahi tüm hakları iptal ederek, hakkında gerekli idari işlemi başlatımak.
1.3.3. Başvurunun Geçersiz Sayıldığı Durumlar
a) Başvuruda aday bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa,
b) Aday sınav ücretini belirtilen sürede bankalardan birine yatırmamışsa,
c) Başvuru işlemi elektronik ortamda okul/ kurum müdürü tarafından onaylanmamışsa adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.
1 1
II. BÖLÜM
2.1. YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLER İÇİN YAPILACAK SINAVLAR
Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin sınavı; “Mesleki Yeterlilik Sınavı” ile “Temsil Yeteneği Mülakatı” olarak iki aşamalı yapılacaktır.
2.1.1. Mesleki Yeterlilik Sınavı Konuları :
 Adaylar, hizmetin gerektirdiği mesleki ehliyetlerinin tespiti için, Ankara ve İstanbul’da 04/01/2014 Cumartesi günü saat 10.00’da yazılı olarak yapılacak Mesleki Yeterlilik Sınavına tabi tutulacaktır.
 Sınav, Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce merkezî sistemle çoktan seçmeli test şeklinde, tek oturumla yapılacak ve 120 dakika sürecektir. Sınavda 100 adet mesleki yeterlilik testinden oluşan A-B soru kitapçığı kullanılacaktır.
 Mesleki yeterlilik sınavı konuları, soruların konulara göre ağırlıkları ile puan değerleri tabloda belirtilmiştir.
I
Türkçe ( Türk Dili Edebiyatı, Türk Edebiyatı Tarihi, Dil bilgisi vb.)
25 Puan
II
Sosyal Bilimler (Atatürk İlkeleri ve T.C. İnkılâp Tarihi, Türk Tarihi, Türk Kültür ve Medeniyeti, Türkiye Coğrafyası, Vatandaşlık Bilgileri, vb.)
25 Puan
III
Mesleki Bilgi (Öğretmenlik Meslek Bilgisi)
25 Puan
IV
Genel Kültür (Güncel Bilgiler, Uluslararası Kuruluşlar, Ekonomi, Milli Eğitim Mevzuatı,vb.)
25 Puan
T O P L A M
100 Puan
2.1.2. Mesleki Yeterlilik Sınavı Giriş Belgesi :
Mesleki Yeterlilik Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi 20/12/2013 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacak ve aday T.C. kimlik numarasını girerek belgesini alabilecektir.
Fotoğraflı sınav giriş belgesinde adayın kimlik bilgileri ile sınav bölgesi (il), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Aday, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde (ilinde), binada, salonda ve sırada sınava girecektir.
 Adaylara ayrıca sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.
2.1.3. Mesleki Yeterlilik Sınavı Uygulaması :
1 2
a) Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınavı 04/01/2014 Cumartesi günü saat 10.00’da başlayıp, tek oturum olarak Ankara ve İstanbul’da yapılacaktır. Sınav 120 dakika sürecektir.
b) Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar en geç saat 09.30’da fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen salonda hazır bulunacaktır. Adaylar sınava gelirken yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi, nüfus cüzdanı (sürücü belgesi veya pasaport), personel kimlik kartı, en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.
c) Özel kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ya da pasaport), personel kimliği ve fotoğraflı sınav giriş belgesi yanında olmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.
ç) Adaylar, sınav salonlarına alınırken; yanlarında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat bulunup bulunmadığı kontrol edilecek, varsa bunlar sınavdan sonra iade edilmek üzere toplanacaktır. Adaylar bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği için tutanakla sınavı geçersiz sayılacaktır.
d) Aday, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen kurallara uygun temiz, düzenli ve aşırılığa kaçmayan bir kıyafetle sınava girecektir.
e) Aday, fotoğraflı sınav giriş belgesinde belirtilen kendi sıra numarasında oturacak, gerektiğinde adayın yerini değiştirme yetkisi salon başkanına ait olacaktır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak sınav evrakının bulunduğu güvenlik torbalarını adayların önünde açarak cevap kâğıtlarını dağıtacaktır.
f) Aday; cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı bilgilerini kontrol edecek, hata varsa salon görevlilerine söyleyerek tutanak tutulmasını isteyecektir. Adayın adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya cevap kâğıdı kullanılamayacak durumdaysa yeni bir cevap kâğıdına aday kimlik bilgileri salon başkanının açıklamalarına göre yazılacaktır.
g) Sınav başladıktan sonra ilk 20 dakika içinde gelen adaylar sınava alınacak, ilk 30 dakika içinde ise sınav salonu terk edilmeyecektir. Sınav bitimine 15 dakika kala salonda (engelli adaylar hariç) sınav güvenliği açısından en az 2 (iki) adayın kalması sağlanacaktır.
ğ) Salon görevlileri adaylara soru kitapçıklarını ve cevap kâğıtlarını kontrol ederek dağıtacaktır. Aday da kontrol ederek; eksik sayfa veya baskı hatası varsa kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir.
h) Aday, cevap kâğıdı üzerinde işaretlemeleri kurşun kalemle yapacaktır.
ı) Sınavda cevap kâğıdının başkaları tarafından görülmesi ya da her hangi bir dokümandan kopya çekilmesi halinde salon görevlileri tutanakla durumu tespit edecektir. Ayrıca; bilgisayar ortamında ikili veya toplu kopya çekildiğinin analiz edilmesi halinde kopya işlemi yapılarak adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
i) Aday, sorulara verdiği cevapları almayacaktır. Bu kurala uymayanların sınavı geçersiz sayılacaktır. j) Mesleki Yeterlilik Sınavı soruları ve cevap anahtarı 06/01/2014 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.
 Bu kurallara uymadığı herhangi bir yolla tespit edilen adayların sınavı iptal edilecek ve devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri diğer adayların dikkatini
1 3
dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürse kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilecektir. Bu adayların kusurları ve kimlik bilgileri bir tutanakla sınav evrakına eklenecektir. Bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
2.1.4. Mesleki Yeterlilik Sınav Değerlendirmesi :
a) Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 50 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır ve başarı puanı hesaplamasında [Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülünü kullanılacaktır.
b) Mesleki Yeterlilik Sınavından en az 50 (elli) ve daha yüksek puan alan adaylar içerisinde en yüksek puan alan adaydan başlanacak ve her ülke grubu ve branşı için Başvuru Kılavuzundaki tablolarda belirtilen sayıda öğretmen mülakata çağrılarak, öğretmen kontenjan sayılarına göre başarı sıralaması yapılacaktır (Başarı sıralama listesinde en son sırada yer alan adaylar ile eşit puana sahip olan adaylar, o branş için belirtilen kontenjan sayısını aşsa dahi tümü başarı sıralama listesine alınacaktır).
c) Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/ sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/ soruların doğru şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/ sorular dâhil edilecektir.
ç) Değerlendirme sırasında hatalı soru/ sorular çıkması durumunda hatalı bulunan soru/sorular doğru kabul edilerek 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
d) Sınav sonuçlarıyla ilgili adaylara Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından herhangi bir tebligat yapılmayacak, internet duyurusu geçerli sayılacaktır.
2.1.5. Temsil Yeteneği Mülakatı, Mülakat Konuları ve Değerlendirme : a) Temsil Yeteneği Mülakatı Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca mülakat şeklinde yapılacaktır. b) Temsil Yeteneği Mülakatına hak kazanan adayların mülakat tarihleri http://www.meb.gov.tr ve http://abdigm.meb.gov.tr internet adreslerinden duyurulacaktır. Tüm adayların mülakatı aynı tarihler arasında yapılacağı gibi gruplandırılmak suretiyle farklı tarihlerde de yapılabilecektir.
c) Mülakat konuları ve puan değerleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
I
Türkçe’yi Doğru Kullanma Becerisi
25
II
Millî Şuur, Atatürk İlkeleri ve T. C. İnkılâp Tarihi
25
III
Genel Kültür
25
IV
Genel Görünüm, Tutum ve Davranış
25
T O P L A M
100
ç) Mülakata alınan her aday, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunda yer alan her bir Bakanlık Temsilcisi tarafından, yukarıdaki konular ve puan değerleri üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecek ve değerlendirme puanları puan çizelgesine kaydedilecektir. Komisyon üyelerince ayrı ayrı takdir edilen değerlendirme puanlarının aritmetik ortalaması alınarak
1 4
sınava katılan her adayın Temsil Yeteneği Mülakat puanı belirlenecek ve Komisyon üyelerince bir karara bağlanacaktır.
d) Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin bilgi birikimleri yanında ülkemizi temsil edebilir olmaları önem arz ettiğinden Mesleki Yeterlilik Sınavından alınan sonuçlar ile Temsil Yeteneği Mülakatı birbirinden bağımsız olarak değerlendirilir. Adayın Mesleki Yeterlilik sınavından yüksek puan alması Temsil Yeteneği Mülakatında başarılı olacağı anlamı taşımaz.
 Mesleki Yeterlilik Sınavı, Temsil Yeteneği Mülakatına katılabilmek için bir basamak olarak değerlendirilir.
2.1.6. Mesleki Yeterlilik Sınavı ile Temsil Yeteneği Mülakatı Başarı Sıralaması:
a) Adayların başarı sıralaması, Temsil Yeteneği Mülakatı puanlarına göre, branşlar ve ülke grupları dikkate alınarak Komisyonca ayrı ayrı yapılacaktır.
b) Temsil Yeteneği Mülakatı sonucunda puanı en az 70 (yetmiş) ve daha yukarı olan adaylar içerisinde, puan üstünlüğüne göre bir başarı sıralaması yapılarak, kılavuzun birinci bölümünde belirtilen seçilecek öğretmenlerin branşları ve sayılarında aday başarılı sayılarak yurt dışında görevlendirilmeye hak kazananlar listesine alınacaktır.
c) Temsil Yeteneği Mülakatı puanlarının eşit olması durumunda; mesleki yeterlilik sınavı puanı yüksek olanlara, mesleki yeterlilik sınav puanının eşit olması durumunda doktora veya lisansüstü eğitim yapanlara, bunların da eşit olması durumunda ilk defa görevlendirileceklere, eşitliğin bozulmaması durumunda mesleki kıdemi fazla olanlara sıralamada öncelik verilecektir.
ç) Sınav süreci başladıktan ve duyurular yapıldıktan sonra yeni ihtiyaçların ortaya çıkması, ihtiyacın ortadan kalkması ya da gerekli görülmesi halinde belirlenen kontenjanları azaltmaya veya artırmaya ve yedek aday belirlemeye komisyon yetkilidir.
2.1.7. Temsil Yeteneği Mülakatına Hak Kazanan Adayların Yapacağı İşlemler
Mesleki Yeterlilik Sınavı sonuçlarının açıklanmasından sonra Temsil Yeteneği Mülakatına hak kazanan adaylar 27/01/2014-07/02/2014 tarihleri arasında:
a) Temsil Yeteneği Mülakatına hak kazanan adaylar; Okul/ kurum müdürlüklerince onaylanan belgelerden, 2 (iki) adet Nüfus Cüzdan fotokopisi, 2 (iki) adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formu ile 2 (iki) adet Adli Sicil ve Sabıka Kayıt Belgesini, elden veya kargo/ posta (APS) ile en geç 07 Şubat 2014 tarihi mesai saati bitiminde T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Yurt dışı Teşkilatı ve Eğitim Öğretim Grup Başkanlığı Emniyet Mah. İnci Taş Cad. Beşevler Kampusu C Blok/ 2.Kat 06560 Beşevler/Yenimahalle/ANKARA adresinde olacak şekilde ivedi olarak göndereceklerdir.
b) Temsil Yeteneği Mülakatına hak kazanan adaylar; 2 (iki) adet Nüfus Cüzdan fotokopisi, 2 (iki) adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formu ile 2 (iki) adet Adli Sicil ve Sabıka Kayıt Belgelerini de il Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmek üzere 07 Şubat 2014 tarihi mesai saati bitimine kadar görev yaptıkları okul/ kurum müdürlüklerine teslim edeceklerdir.
2.1.8. Temsil Yeteneği Mülakatına Gelen Adaylar Komisyona sunulmak üzere aşağıdaki belgeleri sıralamaya uygun olarak plastik bir telli dosya içerisinde beraberlerinde getireceklerdir.
1 5
1. Ek-2 Öğretmen Bilgi Formu (Okul/ kurum müdürlüklerince onaylanacak), 2. Hizmet cetvelini (Okul/ kurum müdürlüklerince onaylanacak), 3. KPDS-YDS belgelerini (Okul/ kurum müdürlüklerince onaylanacak), 4. Vukuatlı aile nüfus kayıt örneğini, 5. Diploma ya da çıkış belgesinin onaylı suretini (Okul/ kurum müdürlüklerince onaylanacak), 6. Varsa bilimsel çalışmaları ve yayımlanmış eserlerini,
2.1.9. Temsil Yeteneği Mülakatına Hak Kazanan Adaylar Hakkında Merkez Teşkilatında Kurum Müdürlüklerince, Taşra Teşkilatında İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler:
İl Millî Eğitim Müdürlükleri, Mesleki Yeterlilik Sınavı sonuçlarının açıklanmasını müteakip;
İllerindeki Temsil Yeteneği Mülakatına hak kazanan adaylardan alacakları 2 (iki) adet Nüfus Cüzdan fotokopisi, 2 (iki) adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formu ile 2 (iki) adet Adli Sicil ve Sabıka Kayıt Belgeleri ile il düzeyindeki güvenlik soruşturmalarını ivedilikle yaptırarak sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne bildireceklerdir.
İl genelinde mülakata hak kazanan öğretmenlerin tamamının güvenlik kaydı yoksa “ilimizden sınava katılan öğretmenlerden güvenlik kaydı olan yoktur” ibaresi yazılacaktır. Güvenlik kaydı bulunan adayların bilgi ve belgeleri ise Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne intikal ettirilecektir.
Taşrada okul/kurum müdürlükleriyle il millî eğitim müdürlüklerince yapılacak işlemler merkez teşkilatında adayların kadrolarının bulunduğu kurum müdürlüklerince, yapılacaktır.
2.2. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
Mesleki Yeterlilik Sınav sonuçları, http://meb.gov.tr adresinden 24/01/2014 tarihinde duyurulacaktır.
Temsil Yeteneği Mülakatı tarihi http://meb.gov.tr ve http://abdigm.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.
Temsil Yeteneği Mülakatında başarılı olan öğretmenlerin sınav sonuçları, (yurt dışında görevlendirilme sıraları gelmediği takdirde) sınavın yapıldığı yılı takip eden üçüncü (3.) yılın sonuna kadar geçerlidir.
2.3. SINAV SONUÇLARININ GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR
a) Başvuru şartlarını taşımadığı halde adayın sınava girmesi,
b) Cevap kâğıdı ve soru kitapçığının dönüş sınav güvenlik torbasından çıkmaması/ eksik çıkması,
c) Herhangi bir adaydan ya da dokümandan aday tarafından kopya çekildiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi,
ç) Geçerli kimlik belgesinin ve/veya geçerli sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,
1 6
d) Sınav evrakındaki fotoğraf ve bilgilerle nüfus cüzdanındaki bilgilerde uyuşmazlık olması,
e) Başka adayın sınav evrakının kullanılması,
f) Adayın yerine başkasının sınava girmesi,
g) Fotoğraflı sınav giriş belgesinde ve cevap kâğıdında bulunan fotoğrafların aynı olmaması,
ğ) Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz vb. iletişim araçları ve defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçların sınav anında yanında bulundurması,
h) Sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi,
ı) Cevap kâğıdının değerlendirmesi yapılırken sistemin aynı salonda adayın oturduğu sıralar dikkate alınmaksızın yapılan kopya analizi sonucunda ikili/toplu kopya tespit etmesi,
i) Cevapların soru kitapçığına işlenip cevap kâğıdının boş bırakılması,
j) Sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak vb.),
k)Merkezi Sistem Sınav Yönergesinde belirtilen sınav kurallarının ihlal edilmesi durumunda salon görevlilerinin ve Bakanlık temsilcilerinin tuttuğu tutanaklar da dikkate alınarak adayın sınavı/ testi geçersiz sayılır.
l) Eksik belgeleri olduğu hâlde salon görevlilerince yanlışlıkla sınava alınan adaylar ile salon yoklama listelerinde ismi olmadığı hâlde sınava alınan adayların durumu incelenerek belirlenir.
m) Zorunlu olarak ikamet değiştiren ve bölge sınav yürütme komisyonun teklifi ve Merkezin onayıyla yedek salonda sınava girmesi uygun olan adaylar haricindeki adayların sınavı geçersiz sayılır.
2.4. SINAV İTİRAZLARI
a) Adaylar sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarının http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından sonra en geç 3 (üç) iş günü içerisinde, sınav sonucuna ilişkin itirazlarını ise sonucun adaylara duyurulmasından itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde YEĞİTEK’e yapacaklardır.
b) Adaylar, itiraz başvurularını YEĞİTEK Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Şubesi Beşevler/ANKARA, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 10 TL (On TL KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.
c) Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.
ç) Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmaz.
d) İtirazların cevaplanmasında Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü genel evrak kayıt tarihi dikkate alınır.
e) Mesleki Yeterlilik Sınavı ile ilgili AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne yapılacak hiçbir itiraz dikkate alınmayacaktır.
1 7
f) Başvurusu/ sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, adayların/kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Ancak; adayın kendi kusuru dışında idarî sebeple sınava girememesi durumunda sınavın ait olduğu yıl içinde banka dekontu/ödendi makbuzu ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir. Ücret iadesi alabilecek adaylar Millî Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden sorgulatma yoluyla durumunu öğrenebilir.
 Bu sınavlara başvurmuş olanlar, bu kılavuzda yer alan hükümlerle ilgili mevzuatta belirtilmiş olan hususları kabul etmiş sayılırlar. III. BÖLÜM
3. UYUM SEMİNERİ VE YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRME
3.1. Uyum Semineri
a) Mesleki Yeterlilik Sınavı ve Temsil Yeteneği Mülakatında başarılı olup yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerden branşlarda duyulan ihtiyaç göz önünde bulundurularak, başarı sırasına göre bir kısmı ya da tamamı, Bakanlığımız Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce yurt dışı göreve uyum seminerine alınacaktır.
b) Seminerin yeri ve zamanı Bakanlığımızca belirlendikten sonra http://meb.gov.tr ve http://abdigm.meb.gov.tr internet adreslerinden katılımcılara duyurulacaktır.
c) Seminere katılmak zorunludur. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca hukuken geçerli ve kabul edilebilir bir mazeret göstermeksizin seminere katılmayanlar yurt dışında görevlendirilme haklarından vazgeçmiş sayılarak başarı listesinden çıkarılacaktır.
ç) Seminer listeleri oluşturulurken seminer yerinin fiziki kapasitesi, görevlendirme yapılacak ülke gruplarının ihtiyacı ve öğretmenlerin başarı sırası göz önünde bulundurulduğundan yurt dışında görevlendirilmeye hak kazandığı halde ilan edilecek seminer listesinde yer almayanlar daha sonra yapılacak seminerlere çağrılacaklardır.
NOT: Sınava başvuru yapan öğretmenlerin başarılı olmaları ve görevlendirilmeleri halinde uyum sorunu yaşamamaları için başvuru yaptıkları ülkenin sosyal, siyasal ve ekonomik şartları ile ilgili önceden araştırma yaparak bilgi sahibi olmaları önerilmektedir.
3.2. Yurt Dışında Görevlendirme
a) Avrupa ülkeleri dışındaki ülkeler için müracaat eden ve Temsil Yeteneği Mülakatında başarılı olan öğretmenler, yurt dışı temsilciliklerimizin ihtiyaç duyulan öğretmen sayısı ve nitelikleri konusundaki teklifi göz önünde bulundurularak, başarı listesinden sıra atlanmaksızın Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca bir ders yılı süresince T.C. Büyükelçilikleri/Başkonsoloslukları nezdinde görevlendirilecektir. Yurt dışı görev bölgelerindeki görev yerleri misyon şefinin bilgisi dahilinde eğitim müşavirlikleri ya da eğitim ataşeliklerince belirlenecektir. b) Kılavuzda yer alan herhangi bir ülke grubunda ve branşta görevlendirilecek öğretmen bulunmaması nedeniyle ihtiyacın karşılanamaması halinde: öğretmenin muvafakatı alınmaksızın Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca farklı ülke gruplarında başarılı olan öğretmenler arasından görevlendirme yapılabilecektir.
1 8
c) Ülkeler için belirlenen kontenjanlar, mevcut ihtiyaç, ortaya çıkabilecek muhtemel ihtiyaçlar ve başarılı olduğu halde çeşitli sebeplerle yurt dışı göreve gitmekten vazgeçebilecek öğretmenler göz önünde bulundurularak tespit edilmiştir. Bu nedenle Temsil Yeteneği Mülakatında başarılı olan öğretmenlerin tamamının görevlendirilmesi yapılamayabilecektir. Temsil Yeteneği Mülakatında başarılı olmak aynı yıl içerisinde yurt dışı göreve uyum seminerine alınmak ya da yurt dışında görevlendirilmek anlamı taşımamaktadır. Bu durumda olanlar sınav yılını takip eden üçüncü yılın sonuna kadar branşlarında ihtiyaç olması halinde Temsil Yeteneği Mülakatındaki başarı sırasına göre uyum seminerine alınarak görevlendirilir. Bu süre içinde branşlarında ihtiyaç olmayanların bu sınava dair hakları sona erer.
3.3. Görevlendirilen Öğretmenlerle İlgili İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin Yapacağı İşlemler
Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca yurt dışında görevlendirilen öğretmenler, yurtdışı görevlerine başladıktan sonra “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik” gereğince tahsis edilen boş kadrolara atanacaktır. Bu işlem, öğretmenin yurt dışı görevine hareket tarihini izleyen 15 gün içerisinde adayın kadrosunun bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerince tamamlanacaktır. İl milli eğitim müdürlüklerine öğretmenlerin kadrolarının ilgili boş kadrolara alınmasıyla ilgili başka bir yazı gönderilmeyecektir. Pasaport başvuru işlemleri, görevlendirme işlemi yapıldıktan sonra il millî eğitim müdürlüklerince yapılacaktır.
3.4. Görev Süresi
Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin görev süresi, 03.07.2003 tarihli ve 25157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 05.06.2003 tarihli ve 2003/ 5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 8 inci maddesi çerçevesinde belirlenir. Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin görev süresi 1 (bir) yıldır. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca uygun görülmesi halinde görev süreleri uzatılabilir.
3.5. Sağlık Kurulu Raporu
Yurt dışında görevlendirme sırası gelenler, sağlık bakımından yurt dışında görev yapmalarına engel bir durumları bulunmadığını tam teşekküllü bir Devlet ya da üniversite hastanesinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelendirecektir. Sağlık durumu elverişli olmayanlar yurt dışında görevlendirilmeyecektir.
3.6. Pasaport İşlemleri
a) 5682 sayılı Pasaport Kanunu gereğince, yurt dışında görevlendirilen öğretmenlerden kadro derecesi 1, 2 ve 3 olanlara hususi damgalı pasaport; kadro derecesi 4 veya daha aşağıda bulunanlara da hizmet damgalı pasaport verilir. Pasaport kanunundaki hükümlere göre öğretmen eşi, çocukları da aynı haklardan yararlanır.
b) Pasaport işlemleri, görevlendirme yazıları ilgili birimlere/ il millî eğitim müdürlüklerine ulaştıktan sonra; merkez teşkilatında Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce, taşra teşkilatında ise Bakanlığımızca verilen yetki doğrultusunda kadrolarının bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerince yapılacaktır.
c) Vize başvurusunda bulunulmadan önce, yurt dışında görevlendirilen öğretmenlerin pasaportlarını almış olmaları gerekir.
3.7. Vize İşlemleri
1 9
a) Yurt dışında görevlendirilen öğretmenler ne tür pasaporta sahip olurlarsa olsunlar görevlendirilecekleri ülkede çalışacaklarından dolayı vize uygulayan ülkeler için mutlaka vize almak zorundadırlar.
b) Yurt dışında görevlendirilen öğretmenler, görevlendirildikleri ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliklerine/ Başkonsolosluklarına vize başvurusunda bulunacaklardır. Uyum seminerinde, vize uygulayan ülkeler, istenen belgeler ve izlenecek yol konusunda yetkililerce bilgilendirilecek ve Bakanlığımızca yönlendirileceklerdir.
c) Aynı ülkede/ şehirde görevlendirilenler, vize başvurularını birlikte yaparlar.
ç) Görevlendirilen ülkelere ilk gidişte verilen vizeler, o ülkelere giriş vizesidir. Alınan bu vizeler oturum iznine dönüşmeden Türkiye’ye giriş yapıldığı takdirde, yeniden vize alınması zorunludur.
3.8. Yurt Dışı Görev Yerine Hareket
a) Görevlendirilen öğretmenlerin yurt dışı görev yerlerine hareket edebilmeleri için, sağlık kurulu raporlarının alınmış, pasaport, vize, ulaşım işlemlerinin tamamlanmış olması şarttır.
b) Öğretmenler yurt dışı göreve hareket etmeden önce; okul/'kurum/birim müdürlüklerinden alacakları yönetici veya denetmen/denetçi olmadıklarına dair belgeyle, sağlık raporlarını Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.
c) Öğretmenler yurt dışında yetkililerce karşılanıp göreve başlatılırlar.
3.9. Yurt Dışında Görevlendirilen Öğretmenlerin Görevleri Nedeniyle Sorumlu Oldukları Makamlar
Yurt dışında görevlendirilen öğretmenler görevleri nedeniyle misyon şefine; eğitim müşavirine/ eğitim ataşesine; T.C. Büyükelçilikleri veya Başkonsolosluklarında görevleri nedeniyle bağlı bulundukları personele; Türk okulu, Bakanlık işbirliğinde açılan okul veya Türk Kültür Merkezi müdürlerine karşı sorumludur.
3.10. Görevlendirme Ertelemesi
Görevlendirme sırası gelen öğretmenlerden soruşturması devam edenlerin görevlendirilmeleri soruşturma sonuçlanıncaya kadar ertelenecektir.
3.11. Görevlendirmenin Yapılmayacağı veya İptal Edileceği Haller
a) Bir öğretmenin görevlendirme şartlarını taşımadığının sonradan anlaşılması veya görevlendirme şartlarından herhangi birini sonradan kaybetmesi durumunda, sınavı kazanmış/ yurt dışında görevlendirilmiş olsa dahi hakkındaki tüm işlemler iptal edilerek sıralama listesinden çıkarılacaktır.
b) Görevlendirme sırası gelip, erteleme talebinde bulunanlar ile görevlendirilen ülkeye gitmek istemeyerek yer değişikliği talebinde bulunanların görevlendirmeleri iptal edilerek başarı listesinden çıkarılacaktır.
2 0
c) Sınavın yapıldığı yılı takip eden üçüncü yılın sonuna kadar branşlarında talep gelmemesi sebebiyle görevlendirilemeyenlerin hakkı ortadan kalkar.
3.12. Görevlendirilme Hakkından Vazgeçenler
Yurt dışında görevlendirildiği halde bu haklarından vazgeçen öğretmenlerin 3 (üç) yıl süre ile sınav başvuruları kabul edilmeyecektir.
IV. BÖLÜM
4. DİĞER HUSUSLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
4.1. Yol Giderleri ve Gündelikler
a) Görevlendirilen öğretmenin kendisine, ilk gidişinde ve yurda kesin dönüşünde ilgili mevzuatına göre yol yevmiye ve vasıta bilet ücreti ödenir. Öğretmenler yapacakları işlemler konusunda uyum seminerinde bilgilendirilir. Gerekli belgeler ilk gidişte Bakanlığımızca, yurda kesin dönüşte ise eğitim müşavirliklerince/ eğitim ataşeliklerince verilir.
b) Öğretmenlerin ilk gidişlerini uçakla yapmaları halinde bilet rezervasyonları Bakanlığımızca yaptırılabilecektir.
4.2. Yurt İçi Aylığı
Yurt dışında görevlendirilen öğretmenler, görevlendirildikleri süre içerisinde kurumlarınca aylıklı izinli sayılırlar. 03.07.2003 tarihli ve 25157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 05.06.2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 11 inci maddesi gereğince, yurt içi aylıklarının bağlı bulundukları kurum tarafından Türkiye'de Türk Lirası olarak ödenmesine devam edilir.
4.3. Yurt Dışı Aylığı
Görevlendirilen öğretmenlere; 03.07.2003 tarihli ve 25157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 05.06.2003 tarihli ve 2003/ 5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 12 nci maddesi çerçevesinde, Dışişleri Bakanlığı bütçesinden karşılanmak üzere, Karara ekli cetvelde belirtilen tutarlarda yurt dışı aylığı ödenir.
4.4. İzinler
Yurt dışında görevlendirilen öğretmenlerin yıllık, mazeret ve hastalık izinleri ile eşlerinin aylıksız izinleri, 05.06.2003 tarihli ve 2003/ 5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 13. ve 14’ üncü maddeleri ile düzenlenmiştir.
4.5. Yurt İçi Göreve Döndürme
a) Yurt dışında görevlendirilen öğretmenler, 05.06.2003 tarihli ve 2003/ 5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 9’uncu maddesi çerçevesinde yurt içi göreve döndürülürler.
b) Yurt içi görev yerleri, “Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde belirlenir.
c) En az bir öğretim yılı görev yapmadan, komisyonca kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın yurt içi görevine dönme isteğinde bulunan öğretmenlerin istekleri kabul edilmez.
4.6. Öğretmenlerin İzinli Sayılacakları Haller
2 1
Mesleki Yeterlilik Sınavı ile Temsil Yeteneği mülakatına çağrılan, yurt dışı göreve uyum seminerine katılan ya da yurt dışında görevlendirilip pasaport ve vize işlemi yaptıracak olan öğretmenler bağlı bulundukları makamlarca idari izinli sayılırlar.
4.7. Yol ve Konaklama Giderleri
Mesleki Yeterlilik Sınavı ve Temsil Yeteneği Mülakatına çağrılan öğretmenlerin yol ve konaklama giderleri kendilerince karşılanır.
4.8. Sınav İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesi
Mesleki Yeterlilik Sınavı ile ilgili tüm iş ve işlemler http://www.meb.gov.tr internet adresinde başvuru ekranın açıldığı İLSİS sayfasından yürütülecektir. Adaylar, müracaat, giriş belgesi alma, sınav sonucu ve onay işlemleri gibi tüm iş ve işlemlerini bu ekranlardan güncel olarak takip edecektir.
EK 1 GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU
Soyadı :
Adı :
1-İkametgah Adresi :
2-Halen Oturma Adresi :
3-Öğrenim Durumu
Tarihten Tarihe
En Son Bitirdiği Okulun Adı ve Yeri : 199........200.......
4-Aileye Ait Bilgiler
Soyadı Adı Doğum Yeri ve Tarihi Uyrukluğu- Yaşayanları Adresi
Annesinin:
Babasının:
Eşinin:
Kardeşlerinin:
(18 Yaşından
Büyük Olanlar)
5-En Son Çalıştığı Yer
İşinin Çeşidi Tarihten Tarihe İşverenin Adresi Ayrılış Sebebi
6-HAKKINIZDA VERİLMİŞ BULUNAN MAHKUMİYET HÜKMÜ VEYA HALEN DEVAM EDEN CEZA DAVASI BULUNUP BULUNMADIĞI
( ) VAR ( ) YOK
YUKARIDAKİ BİLGİLERİN DOĞRU OLDUĞUNU BİLDİRİRİM
İMZA VE TARİH
NÜFUS CÜZDAN SURETİ
T.C. Kimlik No :
Soyadı :
Adı :
Baba Adı :
Ana Adı :
Doğum Yeri :
Doğum Tarihi :
Medeni Hali :
Uyrukluğu :
Dini :
İl :
İlçe :
Mahalle :
Köy :
Cilt No :
Sayfa No :
Kütük Sıra No :
Veriliş Sebebi :
Veriliş Tarihi :
FOTOĞRAF
2 2
Seri No :
Kayıtlı Olduğu
Nüfus İdaresi :
Askerlik Hizmeti :
a)Başlama Tarihi :
b)Terhis Tarihi :
Cezaları :
NÜFUS CÜZDANI SURETİNİ ONAYLAYANIN
SOYADI ADI GÖREVİ İMZA-MÜHÜR TARİH
….../…../2013
NOT:BU FORM DAKTİLO VEYA BİLGİSAYAR İLE DOLDURULACAKTIR. EK 2 ÖĞRETMEN BİLGİ FORMU
Başvurulan Ülke/ Ülke Grubu
Bakanlıkta Atanmaya Esas Branşı
Görev Yeri Adı
Görev Yeri Adresi (İl/İlçe)
YABANCI DİL BİLGİLERİ:
(Sınav başvurusunun son günü itibariyle Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Sınavı (KPDS) son 5 yıl içinde alınmış belge türü ve puanı
Almanca Puan :…………
Fransızca Puan :…………
İngilizce Puan :…………
KİMLİK BİLGİLERİ
TC Kimlik No
Adı Soyadı
Baba Adı
Ana Adı
Doğum Yeri/ Tarihi
……/…../…..
Cinsiyeti
Medenî Durumu
Çocuk Sayısı
ÖĞRENİM DURUMU VE YURT İÇİ GÖREV YERİ BİLGİLERİ
Öğrenim Durumu
Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans Doktora
En Son Mezun Olduğu Okul
Görev unvanı /Varsa Akademik Unvanı
İlk Göreve Başlama Tarihi
Kadro Derecesi ( derece/ kademe )
Toplam Hizmet Süresi(Aylıksız İzin,askerlik hariç)
DAHA ÖNCE YUR TDIŞI GÖREVİ YAPANLAR
Yurt dışı Görev Yeri
Hangi Tarihler Arasında Görevli Olduğu
Yurt İçi Göreve Dönüş Tarihi
DAHA ÖNCE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATINA KATILANLAR
Mülakat Tarihi
Komisyonca Yurt Dışı Görevlendirmesinin Yapılıp Yapılmadığı
Yapıldı Yapılmadı KİŞİSEL ÖZELLİKLER:
Sürücü Ehliyeti
Var Yok
Halk Dansı (Hangi Yöre Olduğu Belirtilecek)
Müzik Enstrümanı Çalabilme
Enstrümanın adı:
Bilgisayar Kullanabilme
Word Excel Power Point ALDIĞI ÖDÜLLER
FOTOĞRAF
2 3
Ödül Tarihi
Belgenin Sayısı
Ödül Türü
Ödül Veren Makam
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Ev Telefon No
İş Telefon No
Cep Telefon No
E -Posta Adresi
Başvuru Formundaki bilgilerin doğruluğunu kabul ediyorum.
Tarih: .…/.…/2014
Başvuru Sahibinin Adı Soyadı Onaylayanın Adı Soyadı
(Okul/ Kurum Müdürü)
İmza İmza-Mühür
NOT: BU FORM BİLGİSAYARDA DOLDURULACAKTIR.


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam223
Toplam Ziyaret3724870
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.284732.4140
Euro34.710634.8497
Takvim