• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/halilakpinar
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
 • https://www.twitter.com/halilakpinar
 • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
 • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

PROJE TABANLI ÖĞRENME    13.10.2010

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TIP EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

 

 

EBB 626 Öğrenme Süreçleri

 

Yard.Doç.Dr. MELEK DEMİREL

 

 

 

 

 

 

PROJE TABANLI ÖĞRENME

 

 

 

 

 

 

 

HAZIRLAYAN

MELİH ELÇİN

 

 

 

 

 

 

ANKARA
HAZİRAN 2006

 


İÇİNDEKİLER

 

 

PROJE TABANLI ÖĞRENME                                                                                            3

 

PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE İŞLEYİŞ                                                            4

 

PROJE TABANLI ÖĞRENMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ                                            4

 

PROJE TABANLI ÖĞRENMENİN GETİRİLERİ                                                               6

 


PROJE TABANLI ÖĞRENME

 

Proje tabanlı öğrenme, öğrenciyi öğretme-öğrenme sürecinin merkezine alan, gerçek yaşamın konularına ve uygulamalarına yer veren bir öğrenme yaklaşımıdır. Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirdiği için uygulama, analiz ve sentez düzeyindeki hedeflerin gerçekleşmesinde daha çok kullanılır (Demirel, 2005, s. 237).

 

Bu öğrenme yaklaşımında öğrenciler grup çalışmalarının yanı sıra bağımsız çalışmalar da yürütmekte ve öğrenmeyi yapılandırıp tasarlamaktadırlar.  Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı, genel kavramlara, düşüncelere ve bir disiplinin ilkelerine odaklanır. Öğrencilerin problemin çözümü için araştırmaları, bilgi elde etmeleri ve bu bilgileri anlamlı bütünler haline getirerek bir ürün ortaya koyma görevlerini içerir. Öğrencilerin kendilerine özgü bir biçimde çalışmalarına ve kendi bilgilerini kurmalarına izin verir. Gerçekçi ürünlerle en son noktaya ulaşmalarını sağlar.

 

Bu modelin temel özelliği diğer disiplinlerle de bağlantılı  bir problem-senaryo üzerine inşa edilmesi ve öğrenci merkezli öğrenmeyi temele alarak küçük gruplarda öğrencilerin birlikte öğrenmeleridir. Öğrenci gerçek problemlerin çözümüne yönelik ders senaryoları içerisinde ağırlıklı olarak  düşünme, problem çözme, yaratıcılık, bilgiye erişim, işleme, yeniden harmanlama, sorgulama, uzlaşma gibi aktiviteler yapar ve hem bireysel hem de ekip çalışmasıiçin zaman ayırır (Demirel, 2005; Kotze, 2000; Stewart, 1999).

 

Proje tabanlı öğrenme, öğrenciler için yaratıcı bir öğrenme deneyimi kazanmalarını hedeflemektedir. Bu yaklaşımda, öğrenciler kendi öğrenme deneyimleri ile meşgul olurken öğretmenler, öğrencilerin projelerini gerçekleştirebilmeleri için onlara yardımcı olmaktadır. Öğrenciler projeleri gerçekleştirebilmek için ön planda iken, öğretmenler işleri kolaylaştırmak için arka planda yer almaktadır.

 

Bu model, okulda ve okul dışında, öğrencilerin birbirleriyle iyi ilişkiler kurmalarını sağlayabilecek bir yapıya sahiptir. Öğrencilerin öğrenme süreci boyunca hem kendi hem de diğer gruplardaki arkadaşları ile koordinasyon içinde çalışmalarına olanak sağlamaktadır.

 

Proje tabanlı öğrenme, eğitimde bütüncül bir değişimi ve yeniden yapılanmayı gerektirmektedir.

Proje tabanlı öğrenmenin özellikleri (McGrath, 2002, s. 42):

 

 • Yapılandırmacı
 • İşbirliğine dayalı
 • Öğrenci araştırmasıyla yürütülen
 • İçeriğin derin anlaşılmasını hedefleyen
 • Multidisipliner
 • Gerçek konu ya da başlık
 • Sık değerlendirilen
 • Uzun süreli

 

PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE İŞLEYİŞ

 

 

   i.      Konunun seçilmesi

 

Proje başlamadan önce öğretmen proje için bir konu seçer (gerçek yaşamdan bir problem, soru ya da çalışma alanı). Gerçek bir başlık olduğu için diğer konularla ve farklı disiplinlerle de ilişkili olabilecektir.

 

 ii.      Konunun tartışılması ve netleştirilmesi

 

Bütün sınıf olarak öğretmen ve öğrenciler proje üzerine konuşur ve amaçlarına yönelik beyin fırtınası yaparlar. Konuyla ilgi halen ne bildiklerini ya da bildiklerini düşündüklerini ve sonuçta ne bulacaklarını tartışırlar.

 

 1. Projenin planlanması ve hazırlanması

 

Başlangıçta öğrencilere bir grup ürünü yaratmak için işbirliği yapacakları ve sonunda ürünlerini, öğrenmeye ya da başlıkla ilgili anlamaya gelen gerçek dinleyicilere sunacakları anlatılır. Proje tabanlı öğrenmede teknoloji üzerine yoğunlaşıldığı için öğrencilere anlamakta ya da ürünlerini yaratmakta kullanacakları teknoloji tanıtılır.

 

Öğrenciler daha önce benzer bir proje görmemişlerse, iyi hazırlanmış örnekleri incelemeleri sağlanabilir. Ancak bu aşamada öğrencilerin tek bir doğru duygusuna kapılmamaları için özen gösterilmelidir.

 

Öğrenciler gruplara ayrıldıktan sonra ilk proje çalışması olduğu durumlarda öğrencilerin birlikte çalışma becerisi gösterebilmelerinin ya da nasıl ilerleyeceklerini belirleyebilmelerinin zaman alacağı akılda tutulmalıdır. Proje ile ilgili süreçleri sahiplenmeden çalışmalarını basamaklar şeklinde sürdürürler.

 

 1. Konunun araştırılması

 

Projeye uygun yöntemle çalışmalara başlanır.  Bazı projeler alan çalışmasıyla, bazıları görüşmelerle, bazı projeler okuma ve arama yaparak ya da modelleme ile başlayabilir. Öğrenciler her aşamada birbirleriyle tartışarak ilerleme gösterirler. Projede teknolojik bir kullanım söz konusuysa bunu öğrenmek için yeterli zamanı başlangıçta planlamak gerekir.

 

  v.      Öğrencilerin yönlendirilmesi

 

Zaman ilerledikçe öğrencilerin katılımı daha aktif hale gelir ve projeyi yürütmeye başlar. Bu noktada öğretmenler daha yoğun olarak bireysel ve gruplar halinde onları yönlendirmeli, kaynaklara ulaştırmalı ya da öğrenme hedefleri konusunda yüreklendirmelidir.

 

Öğretmenler daha önceleri sınıf önünde performans göstermek ve sınıftakilerin sessiz olmaları konusunda çaba harcamak yerine öğrencilerle birlikte çalışan, yeni düşünceleri tartışanbir noktada bulacaklardır. Öğretmenlerin konuyla ilgili ya da araştırma yapma ve öğrenme konusundaki bilgileri çok daha fazladır fakat öğrenen grubun bir parçası olarak da çalışırlar.

 

 1. Projelerin değerlendirilmesi

 

Projeler sona yaklaşırken öğretmenler öğrencilerin birbirlerinin yaptıklarını değerlendirmelerini isteyebilir. Öğrenciler bu çalışmadan çok şey öğrenirler ve öğretmenlerin projelerle ilgili karar verirken kullanacakları kriterleri öğrenebilirler.

 

 1. Yaratılan ürünün sunulması

 

En sonunda öğrenciler projelerini bir grup dinleyiciye sunarlar ve içerik, süreç ve kullanılan teknoloji ile ilgili sorulara yanıt üretebilirler (McGrath, 2002, s. 42-44).

 

 

PROJE TABANLI ÖĞRENMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

 

Proje tabanlı öğrenmede değerlendirme, sadece öğrencilerin kavramları ve konuları anlayıp anlamadığıyla ilgili değildir. Öğrencilerin sınıf ve okul yaşantılarının dışında ihtiyaç duydukları, gerçek hayattaki becerilerinin gelişmesini ve belgelenmesiyle de ilgilidir. Öğretmenler, işbirliğine dayalı öğrenme becerileri, karışık problemleri çözme yeteneği, doğru karar verebilme yeteneği, etkili ve güzel sunumlar yapabilme yeteneği ile ilgili davranışları da değerlendirme boyutunda ele alabilirler (Demirel, 2005, s. 238).

 

Değerlendirmede en önemli nokta, sadece etkinliklerin değil ürünle birlikte bu ürünün ortaya konulması süreci de büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda değerlendirme ürün ve sürecin birlikte değerlendirildiği bir yapı içermektedir.

 

Proje tabanlı öğrenme modelinde sadece öğretmenin öğrencileri değerlendirmesini içermez aynı zamanda öğrencilerin kendilerini değerlendirme imkanı da sağlar. Değerlendirme öğrencilerin ‘ne anlıyorsun’, nasıl yapıyorum’ gibi soruları cevaplamalarında yardımcı olacak bir yapıya sahiptir.

 

PROJE TABANLI ÖĞRENMENİN GETİRİLERİ

 

Proje tabanlı öğrenme ile geleneksel anlayıştan farklı bir noktaya bir dönüşüm gerçekleştirilmektedir. Daha geleneksel bir okul deneyimine sahip olan öğrenciler için bu, talimatları izlemekten eğilimleri olduğu öğrenim aktivitelerine; ezberlemekten ve tekrar etmekten, keşfetmeye, tümleştirmeye ve sunmaya; dinleyip tepki vermekten iletişim kurmaya ve sorumluluk almaya; gerçeklerin, terimlerin ve içeriğin oluşturduğu bilgiden, işlemleri anlamaya; teoriden, teorinin uygulamalarına; öğretmene bağlı olmaktan güçlü olmaya geçiştir (Intel Corp, web, 2004).

 

Proje tabanlı öğrenim öğrencilere ve öğretmenlere çok sayıda avantajlar sunar. Öğrenciler için, proje tabanlı öğrenimin yararları şunlardır:

 • Katılımları artar, özgüvenleri gelişir ve öğrenime karşı daha hoşnut yaklaşımları olur.
 • Projelerle uğraşan öğrencilerin kendi öğrenimleri için, geleneksek sınıf derslerine göre daha fazla sorumluluk aldığı bu ortamda, diğer modellerin sağladığından daha fazla akademik kazanç elde edilir.
 • Yüksek düzeyde düşünme, problem çözme, birlikte çalışma ve iletişim gibi karmaşık becerileri geliştirmek için uygun olanaklar sağlar.
 • Öğrenim olanaklarına erişim için daha geniş bir ufuk, kültürel bakımdan farklı öğrencileri kaynaştırmak için uygun bir fırsat  yaratır.

 

Birçok öğrenci için, bu öğrenim stilinin çekiciliği, deneyimin orijinal olmasından kaynaklanıyor. Öğrenciler, belirli bir disiplinde çalışan kişilerin rollerini ve davranışlarını üstleniyor. Bir çevre sorunu hakkında belgesel bir video hazırlasalar da, kendi kültürlerindeki önemli tarihsel mekanları tanıtmak için bir gezi broşürü tasarlasalar da veya bir alışveriş merkezinin kurulmasının avantajlarını ve dezavantajlarını tanıttıkları bir multimedya sunumu geliştirseler de öğrenciler, sınıf dışında da önemi olan, gerçek hayattakine benzer aktivitelerle uğraşırlar.

 

Öğretmenler için ek avantajların arasında, gelişmiş profesyonellik ve meslektaşlarıyla birlikte çalışma olanağı ve öğrencilerle ilişkilerini kuvvetlendirmek için fırsatlar yer alır. Buna ek olarak, birçok öğretmen, öğrenim olanaklarında daha geniş bir ufuk sunarak farklı öğrencileri bir araya getiren bir model kullanmış olmaktan mutludurlar. Öğretmenler, proje tabanlı öğrenimden daha fazla avantaj sağlayan öğrencilerin, geleneksel yöntemlere ve yaklaşımlara uyum sağlayamayanlar olduğunu belirtiyorlar.

 

Proje tabanlı eğitimi sınıflarında uygulayacak öğretmenler, başarıya ulaşmak için yeni öğretim stratejileri kullanmak zorunda kalabilirler. Öğretmenin kılavuz veya yardımcı rolünü üstlenmesi, birçok eğitimciye öğretilmemişti, onları eğitmek için kullanılan yöntem de bu değildi. Kitaplara, derslere ve geleneksel sınavlara bağımlı olan doğrudan öğretim yöntemleri, çok amaçlı, disiplinler arası, proje tabanlı öğrenim ortamında işe yaramaz. Aksine, öğretmenler anlatmaktan daha çok yardımcı olurlar ve model olurlar. Öğrencilerin projeleri tamamlarken yapabilecekleri hatalardan ve yanlış yollara sapmalarından korkmamalıdırlar. Öğretmenler, projeler gelişirken kendilerinin de öğrencilerinin yanında öğrendiklerini hissedebilirler. Öğretmenlerin karşılaşabilecekleri mücadeleler arasında şunlar olabilir:

 

 • İyi projeler çıkabilecek durumları tanımak.
 • Problemleri, öğrenim olanakları olarak yapılandırmak.
 • Disiplinler arası projeler geliştirmek için meslektaşlarıyla çalışmak.
 • Öğrenim işlemini yönetmek.
 • Uygun olduğu yerlerde teknolojileri de tümleştirmek.
 • Orijinal sınama yöntemleri geliştirmek.

 

Aslında, öğretmenler, baştaki zorlukları başarıyla atlatabilmek için risk almaya gönüllü olabilirler. Destekçi bir yönetim, daha esnek programlar, örneğin blok programlar ve takım için planlama zamanları oluşturarak ve öğretmenlere profesyonel gelişim olanakları sunarak

yardım edebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAKLAR

 

 

Demirel, Ö. (2005). Eğitimde Program Geliştirme. PegemA Yayıncılık, Ankara.

 

Intel Corporation (2004). Ünite ve Proje Planları: Proje Tabanlı ÖğreniminGücünden Yararlanmak. (Intel web dökümanı)

 

von Kotze A. ve Cooper L. (2000). Exploring the Transformative Potential of Project-Based Learning in University Adult Education. Studies in the Education of Adults, 32: 212-228.

 

McGrath D. (2002). Getting Started with Project-Based Learning. Learning & Leading with Technology, 30 (3): 42-45.

 

McGrath D. (2002). Launching a PBL Project. Learning & Leading with Technology, 30 (4): 36-39.

 

Stewart,  J.I. (1999). Teaching and Assessing Using Project-based Learning and Peer Assessment. Journal of Engineering Technology, 16: 40-4
0 Yorum - Yorum Yaz


KURS SONU

April 21st, 2010

 

Soru:Bu kurs boyunca öğrendiklerinizden hangisinin öğrencilerinizin daha kalıcı öğrenmesi üzerinde daha büyük bir etki yaratacağını düşünüyorsunuz?  Cevap:Proje tabanlı öğrenme öğrencilerimizin kalıcı öğrenmesi üzerinde büyük bir etki yaratacağını, öğrenciyi bu sistemin içine katarak ve sunum broşür vb.gibi materyalleride kullanarak daha kalıcı olacağına inanıyorum.

 

Teknoloji,öğrenmeyi desteklemek ve değerlendirmek için en etkili nasıl kullanılabilir?

April 21st, 2010

Modül 8

Soru 1:Etkili bir gösterimi nasıl planlayıp gerçekleştirebilirim?

Cevap 1:

Hazırladığım gösterimi hedeflenen içeriğe ve öğrenme amaçlarına yönelik olması, 21. yüzyıl becerilerine yönelik olması, öğretim programı tasarım sorularını içermesi,proje yaklaşımına uygun olması,öğrencilerin bireysel farklılıklarına yönelik olması açısından kontrol ederim.Teknoloji kullanımına yeterince olanak sağlayıp sağlamadığını denetlerim.

Soru 2:Nasıl yapıcı geribildirim verebilirim?

Cevap 2:

Yapılan gösterimin yukarıda belirttiğim kriterlere uyup uymadığını denetlerim.Sadece eksiklikler üzerine değil, olumlu ve güçlü yanlarına da vurgu yaparak geribildirim vermeye gayret ederim.

 

Teknoloji,öğrenmeyi desteklemek vedeğerlendirmek için en etkili nasıl kullanılabilir?

April 21st, 2010

Modül 7

Soru 1:Öğrenci merkezli bir sınıfta nasıl rehberlik yapabilirim?

Cevap 1:Açık uçlu sorular sorarak öğrenciler tarafından cevaplandırılmasını isterim.Ders dışındaki zamanlarda araştırma yapıp bulduklarını sınıf içinde arkadaşlarına sunmak üzere görevler veririm.
İşlenecek konu ile ilgili internetten ilgili sitelerden bilgiler edinirim.
Öğrencileri de bu konuda uyarırım.Konu ile ilgili sunu yapmalarını, broşür hazırlamalarını, bülten hazırlamalarını sağlarım. Beyin fırtınası yaptırırım ve onları çeşitli sorularımla amaçlarına ulaşmaları konusunda yardımcı olurum. Yaptıkları çalışmaları uygun zamanda ve ortamda sergilemelerini sağlayarak onları çalışmaya teşvik ederim.Öğrencilerin soru sormasını gerektirecek uygulamalar, yapılacak olan etkinliğe ilişkin taslak bilgilerin bulunduğu bir rehberlik materyali hazırlarım. Öğrencilerin takıldıkları veya yardıma ihtiyaç duydukları noktalarda onları sorularla doğru noktalara yönlendirerek rehberlik yaparım.

Soru 2:Öğretim süreçlerini desteklemede teknolojiyi nasıl kullanabilirim?
Cevap 2:Teknolojiyi kullanmaları gereken görevler veririm. sunu hazırlatma, internetten yararlanma, fotoğraf çekme gibi… Ayrıca İnterneti aktif olarak kullanmaları için veli,okul yönetimi ve bilişim teknolojileri öğretmenleri ile işbirliği yaparım…

 

modül 8 Teknoloji,öğrenmeyi desteklemek ve değerlendirmek için en etkili nasıl kullanılabilir? modül 8 Soru 1)Etkili bir gösterimi nasıl planlayıp gerçekleştirebilirim? Cevap 2)Küçük gruolar oluşturulur,dönüşümlü olarak öğrencilere sunum ayptırılır,öğrencinin projesini sınıfa sunması için yansıtma aracı kullanır,eşleştirme yöntemi kullanılır. Soru 2)Yapıcı geribildirim nasıl verebilirim? Cevap 2)Yorumları,soruları ve tartışmalr sunum sonunda yapılır,olumlu geribildirim ve hedefi vuran nitelikte öneriler verilir,yorumlarda somut örnekler kullanır. modül 8 Soru 1)Etkili bir gösterimi nasıl planlayıp gerçekleştirebilirim? Cevap 2)Küçük gruolar oluşturulur,dönüşümlü olarak öğrencilere sunum ayptırılır,öğrencinin projesini sınıfa sunması için yansıtma aracı kullanır,eşleştirme yöntemi kullanılır. Soru 2)Yapıcı geribildirim nasıl verebilirim? Cevap 2)Yorumları,soruları ve tartışmalr sunum sonunda yapılır,olumlu geribildirim ve hedefi vuran nitelikte öneriler verilir,yorumlarda somut örnekler kullanır.

April 21st, 2010 by

modül 8

Soru 1)Etkili bir gösterimi nasıl planlayıp gerçekleştirebilirim?

Cevap 2)Küçük gruolar oluşturulur,dönüşümlü olarak öğrencilere sunum ayptırılır,öğrencinin projesini sınıfa sunması için yansıtma aracı kullanır,eşleştirme yöntemi kullanılır.

Soru 2)Yapıcı geribildirim nasıl verebilirim?

Cevap 2)Yorumları,soruları ve tartışmalr sunum sonunda yapılır,olumlu geribildirim ve hedefi vuran nitelikte öneriler verilir,yorumlarda somut örnekler kullanır.

 

modül 7 Teknoloji,öğrenmeyi desteklemek için en etkili nasıl kullanılabilir?

April 21st, 2010

modül 7

Soru 1)Öğrenci merkezli bir sınıfa nasıl rehberlik edebilirim?

Cevap 1)Öğrenciler dinlenir,gözlenir.Çeşitli araçlar hazırlanarak bilgiyi toplamalarına,yorumlamalarına ve kullanmalarına yardımcı olur.

Soru 2)Öğretim süreçlerini desteklemede teknolojiyi nasıl kullanabilirim?

Cevap 2)Teknolojiyle zenginleştirilmiş öğretim stratejileri uygular,teknoloji kaynakları belirler,teknolojiyi veri toplamak,çözümlemek ve sonuçları yorumlamak için kullanır.

 

Kurs Sonu

April 21st, 2010

Soru:Bu kurs boyunca öğrendiklerinizden hangisinin öğrencilerinizin daha kalıcı öğrenmesi üzerinde daha büyük bir etki yaratacağını düşünüyorsunuz?

Cevap:Öğrenme sürecinin tasarım sorularıyla başlamasının ve öğrenim sürecinde öğrencilerin ilgisini çeken broşür,slayt gibi teknolojik materyallerin kullanılmasının kalıcı bir öğrenme sağlayacağını düşünüyorum.Ayrıca öğrencilerin bu sürecin bizzat içinde olmalarının kalıcı etkiler yaratacağı kanısındayım.

 

Teknolojiyi,öğrenmeyi desteklemek ve değerlendirmek için en etkili nasıl kullanabilirim?

April 21st, 2010 by

Modül 8

Soru:1 Etkili bir gösterimi nasıl planlayıp gerçekleştirebilirim?

Cevap:1 Gösterimi öncelikle etkili bir şekilde planlarım.Öğrencilerin gösterimlerini sınıf bazında prova ederek yapıcı geribildirimlerle destekler,olumlu pekiştireçler veririm.Gösterimi izleyecek davetliler listesini öğrencilerle planlayıp davetiyeler hazırlarım.

soru:2 Yapıcı geribildirim nasıl verebilirim?

Cevap:2 Üniteyi zenginleştirici hem teknolojiyi hem de içeriği hedef alan tüm katılımcıları kapsayan olumlu yapıcı geribildirimler veririm.Öğrencileri bundan sonraki çalışmaları için yüreklendirir,bu emeklerinin önemini vurgular gerekirse öğrencilerin çalışmalarını yerel basınla paylaşırım.

 

kurs sonu soruları Bu kurs boyunca öğrendiklerinizden hangisinin öğrencilerinizin daha kalıcı öğrenmesi üzerinde daha büyük bir etki yaratacağını düşünüyorsunuz?

April 21st, 2010 by

CEVAP)Öğrencilerin ders işlenişin de aktif rol oynamasını sağlayıcı olmalarını sağlayan proje tabanlı öğrenme öğrencilerin daha kalıcı öğrenmelerini sağlayacaktır.Öğrenciler projelerini sunum,broşür vb.gibi materyallari kullanarak teknolojiyi kullanacak ve daha kalıcı öğrenme gerçekleşecektir.

 

modül 8 Teknoloji,öğrenmeyi desteklemek ve değerlendirmek için en etkili nasıl kullanılabilir?

April 21st, 2010

modül 8

Soru 1)Etkili bir gösterimi nasıl planlayıp gerçekleştirebilirim?

Cevap 2)Küçük gruolar oluşturulur,dönüşümlü olarak öğrencilere sunum ayptırılır,öğrencinin projesini sınıfa sunması için yansıtma aracı kullanır,eşleştirme yöntemi kullanılır.

Soru 2)Yapıcı geribildirim nasıl verebilirim?

Cevap 2)Yorumları,soruları ve tartışmalr sunum sonunda yapılır,olumlu geribildirim ve hedefi vuran nitelikte öneriler verilir,yorumlarda somut örnekler kullanır.

 

modül 7 Teknoloji,öğrenmeyi desteklemek için en etkili nasıl kullanılabilir?

April 21st, 2010 by

modül 7

Soru 1)Öğrenci merkezli bir sınıfa nasıl rehberlik edebilirim?

Cevap 1)Öğrenciler dinlenir,gözlenir.Çeşitli araçlar hazırlanarak bilgiyi toplamalarına,yorumlamalarına ve kullanmalarına yardımcı olur.

Soru 2)Öğretim süreçlerini desteklemede teknolojiyi nasıl kullanabilirim?

Cevap 2)Teknolojiyle zenginleştirilmiş öğretim stratejileri uygular,teknoloji kaynakları belirler,teknolojiyi veri toplamak,çözümlemek ve sonuçları yorumlamak için kullanır.

 
0 Yorum - Yorum Yaz

ÜNİTE PLANI    11.11.2010

VÜCUDUMUZ BULMACASINI ÇÖZELİM ÜNİTE PLANI 

 

Ünite Yazarı 

Adı ve Soyadı

Necip Ali KINDIL, Osman GÖRGÜÇ, Halil AKPINAR, Firdevs KELEŞ

Okulu

Mehmet Akif Ersoy Lisesi

Şehri

DENİZLİ

Ünite İçeriği  

Ünite Başlığı

İNSANDA DOLAŞIM SİSTEMİ

Ünite Özeti

     İnsanda dokuların ihtiyaç duyduğu maddelerin doku hücrelerine ulaştırılması, dokularda oluşan yadımlama ve fazla maddelerin alınarak ilgili organlara götürülmesi işi dolaşım sistemi ile gerçekleştirilir. Böylece dolaşım sistemi insan vücudundaki bütün organ ve dokularla ilişki içerisindedir.

     İnsan dolaşım sisteminin temel organı kalp olup, kalbe bağlı atardamarlar, toplardamarlar ve kılcal damarlardan oluşur. Bu yapılar içinde de kan doku adı verilen kırmızı renkli kendine has hücreleriyle sıvı kısımdan oluşur. Kırmızı kan dolaşımının dışında ayrıca renksiz sıvı (akkan) taşıyan lenf sistemi mevcuttur.

   Bu ünitede; kalbin yapısı, kalbe kan getiren ve kalpten kan götüren damarlarla, bu damarlara bağlı dokularla madde alış-verişini gerçekleştiren kılcal damarların yapıları, kanın vücutta dolaşımı ve lenf sistemi incelenecektir. Ayrıca kanın yapısı, pıhtılaşması ve dokularla kılcal damarlar arasındaki madde alış verişinin nasıl gerçekleştiği açıklanacaktır.

Ders

Üniteniz için hedeflediğiniz ders ( standartlar, hedefler ve öğretim prosedürlerine uyumlu)

Sınıf Seviyesi  

Ünite için hedeflenen sınıf seviyesi 11.SINIFLAR

Gerekli Ortalama Zaman

 Kırk dakikalık ders (8 saat)

Ünitenin Dayanağı

Hedeflenen İçerik Standartları

1- Dolaşım sistemi  elemanları

2-Kanın vücutta dolaşımı

3- İnsanda dolaşım sistemi

 

Hedeflenen 21. Yüzyıl ve Üst Düzey Düşünme Standartları

21. yy ve üst düzey düşünme becerilerinden:

a) Sosyal Sorumluluk: Toplumda kişinin kendine düşen görevleri yerine getirme.

b) Kişilerarası ve işbirliği becerileri: Başkaları ile verimli bir şekilde çalışarak ve farklılıklara saygı göstererek işbirliğini geliştirme.

c) Yaratıcılık ve entelektüel Merak: Araştırma becerisine sahip olarak farklı perspektiflere açık olma.


Öğrenci Hedefleri/Öğrenim Sonuçları

 

 1.a) Kanın vücutta dolaşımını sağlayan yapı ve organları belirtir.

2.b) Kalp tarafından pompalanan kanın vücutta damarlar içinde dolaştığını ifade eder.

2.c) Kanın vücutta maddeleri taşımak amacıyla dolaştığını belirtir.

4.a)Gözlemleri sonucunda egzersizin nabza etkisini fark eder.

4.b) Egzersiz sonucu nabız ile ilgili elde ettiği verileri kaydeder ve yorumlar.

4.c) Gözlemleri sonucunda egzersizin soluk alıp verme sıklığına etkisini fark eder.

 

 

 

Öğretim Programı Tasarım Soruları

 

 

Temel Soru

Vücudumuzun en önemli yaşam kaynağı nedir?

 

 

Ünite Soruları

1- Dolaşım sistemi ile hücrelerin ve dolası ile canlı hayatının sürdürülmesi arasında nasıl bir ilişki vardır?

2- Dolaşım sisteminin diğer sistemlerle ilişkisi nasıldır?

3-Hücrelerin ihtiyaç duyduğu maddeler  nelerdir? Hücrelere nasıl ulaştırılır?

4- Dokularda oluşan artıklar dokulardan ve vücuttan nasıl uzaklaştırılırlar?

5- Kan niçin dolaşır?

6- Egzersizin nabza etkisini anlatınız.  

 

 

İçerik Soruları

1-Kalbe kan getiren ve kalpten kan götüren damarlar  hangileridir.

2-Kalbin yapısında içten dışa doğru hangi tabakalar bulunur?

3-Kalbin çalışmasını açıklayınız.

4-Büyük kan dolaşımında kanın izlediği yolları belirtiniz.

5-Büyük kan dolaşımının amacı nedir? Açıklayınız.

6-Kalbe kan getiren damarları ve getirdikleri kalp bölgesini yazınız.

7-Kalpten kan götüren damarları ve götürdükleri kanı kalbin hangi bölgesinden nereye götürdüklerini yazınız.

8-Atar damarlarla  toplar damarları karşılaştırınız.

9-Kılcal damarlar boyunca kan basıncı sabit olsaydı ne olurdu?

10-Kanın görevlerinden beşini yazınız.

11-Küçük ve büyük tansiyon nedir? Nasıl oluşur? Kısaca açıklayınız?

12-Kan basıncının oluşmasında temel etkili faktörleri sıralayınız.

13-Atar damar ve toplar damar kılcallarında kan sıvısı ve doku sıvısı geçişleri nasıl olur? Kısaca açıklayınız.

14-Lenf sisteminin görevleri nelerdir?

15-Vücutta lenf dolaşımı nasıl gerçekleşir? Açıklayınız.

 

 

 

 

 

Değerlendirme Planı

 

Değerlendirme Planı Zaman Çizelgesi

 

 

 

 

Proje çalışması başlamadan önce

Öğrenciler projeler üzerinde çalışır ve görevlerini tamamlarlar

Proje çalışması

tamamlandıktan sonra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruplandırma şemalarından Venn şeması

Grafik düzenleyicilerden Kavram haritaları

Çabuk yanıtlar

Grupların gözlemlenmesi

Öğrenci ihtiyaçlarını ölçecek, ilerlemelerini takip izleyecek, anlamalarını kontrol edecek, ve metabiliş, öz yönlendirme ve işbirliğini cesaretlendirecek değerlendirme sistemlerini gir

Öğrenci ihtiyaçlarını ölçecek, ilerlemelerini takip izleyecek, anlamalarını kontrol edecek, ve metabiliş, öz yönlendirme ve işbirliğini cesaretlendirecek değerlendirme sistemlerini gir

Öğrencilerin anlamalarını, becerilerini değerlendirecek, metabilişimi cesaretlendirecek ve gelecek öğretimler için öğrenci ihtiyaçlarını belirleyecek sistemleri gir.

Öğrencilerin anlamalarını, becerilerini değerlendirecek, metabilişimi cesaretlendirecek ve gelecek öğretimleri için öğrenci ihtiyaçlarını belirleyecek sistemleri gir

 

Değerlendirme Özeti

 

Bütün öğrenme boyunca sizin ve öğrencilerinizin ihtiyaçların belirlenmesi, amaçların belirlenmesi, ilerlemenin izlenmesi, geri dönüt verilmesi, öğrenmenin ve süreçlerin ölçülmesi, ve öğrenmenin yansıtılması için kullanacağınız değerlendirme sistemlerinin açıklanması. Bunlar grafik düzenleyiciler, dergi yazıları, kısa hikayeler, denetim listesi, konferanslar, soru sorma ve değerlendirme tablosunu içerebilir. Ayrıca ürün, sunu, yazılı belge, ve performans gibi ölçeğiniz öğrenci çalışmaları ve kullandığınız değerlendirme sistemlerini de açıklayın.

 

Ünite Ayrıntıları

 

Önkoşul Becerileri

 

 Bu üniteye başlayabilmek için öğrencilerde olması gereken kavram bilgisi ve teknik beceriler

 

 

 

 

 

 

 

Öğretim Prosedürleri

 

 

1.Hafta

 

Vücudumuzun en önemli sistemi hangisidir? Neden? temel sorusuyla üniteye başlanarak öğrencilere beyin fırtınası yaptırılır. Daha sonra tartışma sırasında günlüklerine notlar ve sorular yazdırılır. Önceki bilgi düzeylerini ölçmek için denetim soruları dağıtılır. Öğrenciler bildikleri ve merak ettikleri kısımlarını yazdıktan sonra proje işleniş kısmında boş bırakılan yerleri her dersin sonunda ara değerlendirme amaçlı kullanacaklardır. Proje işleniş kısmına geçmeden önce öğrenciler gruplara ayrılır ve  her gruba  konular dağıtılarak blog, wiki, yayın, sunu yapmaları istenir. Yapacakları sunumlarla ilgili denetim listeleri dağıtılır. Kullanacakları araçlarla ilgili araç kullanma rehberleri verilir.(2 saat)

 

2.Hafta

 

1.grup EGZERSİZİN NABZA ve SOLUK ALIP VERMEYE ETKİSİ”ni sınıf ortamında sunarlar. Arkadaşları bu grubu akran değerlendirme  formlarını kullanarak değerlendirilirler

2.grup Dolaşım sisteminin diğer sistemlerle ilişkisi hakkında  hazırlamış oldukları yayını sınıf ortamında sunarlar.

 

3.Hafta

 

3.grup SOLUK ALIP VERME ile ilgili hazırlamış oldukları wiki sunusunu sınıf ortamında sunarlar.

 

4.grup KANIN VÜCUTTA DOLAŞIMI konusu ile ilgili hazırlamış oldukları sunuyu sınıf ortamında sunarlar

 

4.Hafta

Tüm gruba tartışma denetim listesi dağıtılıp değerlendirilir .Daha sonra son değerlendirme amaçlı Proje Denetim Listesi uygulanır.Son olarak yansıtma soruları ile değerlendirme yapılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Farklılaştırılmış Öğretim İçin Destekler

 

 

Kaynaştırılmış  Öğrenci

İşbirliğine Dayalı Öğrenme:

Doğrudan Strateji Öğretimi

 

 

Yetenekli Öğrenci

Dikkatli bir planlamayla, değerlendirmeyle ve yaratıcı proje tasarımıyla yetenekli öğrenciler normal bir sınıfta diğer öğrencilerle birlikte kendi potansiyellerine erişebilir. 

 

 

 

Ünite İçin Gerekli Materyal ve Kaynaklar

 

Teknoloji-Donanım (Gerekli bütün malzemeler için aşağıdaki kutucukları kontrol edin)

 
0 Yorum - Yorum Yaz


 

 BROŞÜRÜ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

İNSANDA KAN

DOLAŞIMI

 

 

 

 

 

 

 

 

MEHMET AKİF ERSOY LİSESİ

 

                   İletişim: Biyoloji Öğretmeni

                                  Necip Ali KINDIL

necipali.@com

Tlf:3772123

 

HAYATLA

                   ÖLÜM

                                  ARASINDA

 

 

ÇİZGİ

          O

            ÇALIŞTIKÇA

                                   ÇİZİLİR     

 

VÜCUTTAKİ BÜTÜN

SİSTEMLERLE İŞ BİRLİĞİ HALİNDEDİR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LENF (AKKAN) SİSTEMİ DE

 

 

 

DOLAŞIM SİSTEMİNİN BİR PARÇASIDIR

 Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam153
Toplam Ziyaret3735329
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.981133.1133
Euro35.899936.0438
Takvim